Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o održavanju XVIII redovne sjednice FERK-a u 2023. godini

Na osnovu člana 33. stav (1) Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 60/23), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17.

Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14, 31/16 i 84/19) FERK će održati XVIII redovnu sjednicu u 2023. godini, u ponedjeljak, 11.9.2023. godine sa početkom u 13:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici kneza Domagoja 12 A.

Na XVIII redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa XVII redovne sjednice FERK-a održane 31.8.2023. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Nacrta Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Odluke o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva:
  • DI & DŽ d.o.o. iz Mostara; (solarna fotonaponska elektrana  „Arena Sport 1“, solarna fotonaponska elektrana  „Arena Sport 2“, solarna fotonaponska elektrana  „Arena Sport 3“, solarna fotonaponska elektrana  „Arena Sport 4“, solarna fotonaponska elektrana  „Arena Sport 5“ i solarna fotonaponska elektrana „Arena Sport 6“)
  • „ORKO“ vl. Ajan Ferid, Žepče; (solarna fotonaponska elektrana „ORKO“)
  • SolarMax d.o.o. Mostar; (solarna fotonaponska elektrana „STOLAC 1“)
  • „ES SOLAR ENERGY“, Vlasnik: Škapur Fehro, iz Tešnja; (solarna fotonaponska elektrana „ES SOLAR ENERGY 2“)

 

 1. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE podnosioca zahtjeva:
  • Fotonaponska elektranaSOLEN“ vl. Sanja Bulić i Silvijo Bulić,  Čitluk; (solarna fotonaponska elektrana FNE „SOLEN“)
  • Proizvodnja električne energije „NETKO“, Vlasnik: Beganović Amir, iz Tešnja; (solarna fotonaponska elektrana „NETKO“)

 

 1. Razmatranje i odlučivanje po žalbi na:
  • Rješenje broj: 03-82-3-12336-1/2023 od 23.6.2023. godine,   koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Zaključak broj: 03-83-1-13628-1/2023 od 11.7.2023. godine koji je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Rješenje broj: 03-33-1-17765-1/23 od 30.5.2023. godine, koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
  • Rješenje broj: 03-33-1-17767-1/23 od 30.5.2023. godine, koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
  • Rješenje broj: 03-33-1-17777-1/23 od 30.5.2023. godine, koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
  • Rješenje broj: 03-33-1-17780-1/23 od 30.5.2023. godine, koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
  • Rješenje broj: 03-33-1-17783-1/23 od 30.5.2023. godine, koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
  • Rješenje broj: 202-2-2023/01213-2 od 1.6.2023. godine koje je donijelo JP  „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distribucijsko područje Jug, Pogon Mostar;
  • Zaključak broj 03-83-1-13637-1/2023 od 11.7.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Rješenje broj: 03-33-1-18251-1/2023 od 2.6.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
  • Rješenje broj: 03-33-1-18252-1/2023 od 2.6.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
  • Rješenje broj: 03-33-1-23726-1/2023 od 22.7.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

 

PREDSJEDAVAJUĆI FERK-a

Mile Srdanović

U Mostaru, 31.8.2023. godine

Broj: 01-02-1-1171-1/23

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe