Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o održavanju II redovne sjednice FERK-a u 2024. godini

Na osnovu člana 33. stav (1) Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 60/23), člana 12. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 95/23) FERK će održati II redovnu sjednicu u 2024. godini,

u petak, 19.1.2024. godine sa početkom u 11:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici kneza Domagoja 12 A.

Na II redovnoj sjednici FERK-a biće razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa I redovne sjednice FERK-a održane 12.1.2024. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o krajnjim kupcima od posebnog društvenog značaja;
 3. Razmatranje i donošenje Nacrta Pravilnika o izvještavanju, odluke o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja o  oduzimanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije imaocu dozvole:
  • „GRANITEX“ d.o.o. Čapljina; (solarna fotonaponska elektrana  „DELTA 1“, solarna fotonaponska elektrana  „DELTA 2“)
  • „HIDROELEKTRANA BUK d.o.o. Široki Brijeg; (hidroelektrana „BUK“)
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Zahtjeva za sticanje statusa kvalifikovanog proizvođača podnosioca zahtjeva:
  • Solarna elektrana „ALIĆ“, Vlasnik: Alić Izudin, iz Tešnja; (solarna fotonaponska elektrana „ALIĆ-1“)
  • Solarna elektrana „JOZIĆ“ 22,50 kW iz Prozora-Rame; (solarna fotonaponska elektrana „JOZIĆ“)
  • „FORTIN“ d.o.o. Tešanj; (solarna fotonaponska elektrana „FORTIN-1”)
  • „NASTRO“ d.o.o. Tešanj; (solarna fotonaponska elektrana „NASTRO-1”)
  • „MOGIPS" d.o.o. Mostar; (solarna fotonaponska elektrana  „TEPČIĆI 1“)
  • SRC „GABELJIĆ“ d.o.o. Sarajevo; (solarna fotonaponska elektrana „CENTAR 1“)
  • SRC „GABELJIĆ“ d.o.o. Sarajevo; (solarna fotonaponska elektrana „CENTAR 3“)
  • SRC „GABELJIĆ“ d.o.o. Sarajevo; (solarna fotonaponska elektrana „CENTAR 4“)
 6. Razmatranje i odlučivanje po žalbi na:
  • Zaključak broj: 03-63-5438-1/23 od 13.10.2023. godine koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Travnik za FNE Imzit 1;
  • Zaključak broj: 03-63-5438-1/23 od 13.10.2023. godine koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Travnik za FNE Imzit 2;
  • Zaključak broj: 03-83-1-13133-1/2023 od 6.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Rješenje broj: 03-86-8-21028-1/2023 od 19.10.2023.  godine, koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Rješenje broj: 03-73-1-4062-3/2023 od 14.9.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla;
  • Rješenje broj: 03-73-1-4057-3/2023 od 14.9.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla;
  • Zaključak broj: 03 -63-7160-1/23 od 18.12.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Travnik;
  • Zaključak broj: 03 -63-7159-1/23 od 18.12.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Travnik;

 

v.d. PREDSJEDAVAJUĆEG FERK-a

Jasmin Bešo

U Mostaru, 12.1.2024. godine

Broj: 01-02-1-42-1/24

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe