Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o održavanju IV redovne sjednice FERK-a u 2024. godini

Na osnovu člana 33. stav (1) Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 60/23), člana 12. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 95/23) FERK će održati IV redovnu sjednicu u 2024.

godini, u utorak 13.2.2024. godine sa početkom u 11:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici kneza Domagoja 12 A.

Na IV redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa III redovne sjednice FERK-a održane 31.1.2024. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Pravilnika o izvještavanju;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, podnosioca zahtjeva DRIN - ENERGIJA d.o.o. , iz Gruda; (solarna fotonaponska elektrana „PETNJIK“)
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Zahtjeva za sticanje statusa kvalifikovanog proizvođača podnosioca zahtjeva:
  • „ŠUMMEX“ d.o.o. Vareš; (solarna fotonaponska elektrana  “ŠUMMEX”)
  • A&A ENERGY, vl. Nalić Amna Jablanica, Maglaj; (solarna fotonaponska elektrana  “JABLANICA 2”)
  • MAESA Tešanj; (solarna fotonaponska elektrana  “MAESA 1”)
  • PPUD „MECA“ d.o.o. Novi Travnik; (solarna fotonaponska elektrana  “MECA 2”)
  • OD SOLAR PARK „BOŽE I TOMISLAV“, Vl. Bože Ereš, Radišići-Ljubuški; (solarna fotonaponska elektrana  “SOLAR PARK 1/23”)
  • OD SOLAR PARK „BOŽE I TOMISLAV“, Vl. Bože Ereš, Radišići-Ljubuški; (solarna fotonaponska elektrana  “SOLAR PARK 2/23”)
  • PENAVA d.o.o. Posušje; (solarna fotonaponska elektrana  “PENAVA 1”)
  • ELEKTROPRIZMA o.o. Tešanj ; ( solarna fotonaponska  elektrana   “ELEKTROPRIZMA” )
  • „SJAJ“ Maglaj, d.o.o.; (solarna fotonaponska elektrana  “SJAJ 1”)
  • „SJAJ“ Maglaj, d.o.o. ; (solarna fotonaponska elektrana  “SJAJ 2”)
  • PSE d.o.o. iz Mostara; (solarna fotonaponska elektrana  “PODGORANI II”)
  • „BH Energy“, Vlasnik: Kotorić Jasmin iz Tešnja; (solarna fotonaponska elektrana  ENERGY.23-1)
  • Solarni kolektori „TOLA-ELECTRONIC“ vlasnik Zlotrg Fuad, Zenica(solarna fotonaponska elektrana   GRADIŠĆE 1)
 1. Razmatranje i odlučivanje po:
  • Žalbi na Rješenje broj: 03-86-9-22682-1/23 od 7.11.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Žalbi na Rješenje broj: 03-33-23728-1/2023 od 22.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
  • Žalbi zbog nedonošenja rješenja po Zahtjevu za izdavanje prethodne elektroenergetske saglasnosti za proizvođača od 19.4.2023. godine;
  • Zahtjevu za rješenje spora izjavljenog protiv Odgovora broj: 03-51-3-52553-2/2023 od 16.11.2023. godine koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo;
  • Žalbi na Rješenje broj: 03-63-5328-1/23 od 6.10.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Travnik;
  • Žalbi na Rješenje broj: 03-63-5329-1/23 od 6.10.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Travnik.

 

 v.d. PREDSJEDAVAJUĆEG FERK-a

Jasmin Bešo

U Mostaru, 7.2.2024. godine

Broj: 01-02-1-176-1/24

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe