Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o održavanju VI redovne sjednice FERK-a u 2024. godini

Na temelju članka 33. stavak (1) Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 60/23), članka 12. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 95/23) FERK će održati VI. redovitu sjednicu u 2024.

godini, u petak 15.3.2024. godine s početkom u 11 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici kneza Domagoja 12 A.

Na VI. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa V. redovite sjednice FERK-a održane 23.2.2024. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Pravilnika o metodologiji za utvrđivanje cijena za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca kod javnog i rezervnog snabdjevača;
 3. Razmatranje i donošenje Pravilnika o promjeni snabdjevača;
 4. Razmatranje i donošenje Pravilnika o obaveznom udjelu i preuzimanju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije;
 5. Razmatranje i donošenje Nacrta Pravilnika o izdavanju dozvola, odluke o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka;
 6. Razmatranje i donošenje Nacrta Pravilnika o metodologiji utvrđivanja podrijetla električne energije, izračuna i objave strukture preostale električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine, odluke o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka;
 7. Razmatranje i donošenje Rješenja o  oduzimanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije imatelju dozvole:
  • „FIRST LIGHT“, vl. Jozo Jurica, iz Čapljine; (solarna fotonaponska elektrana „DALMATA 1“, solarna fotonaponska elektrana „DALMATA 2“,  solarna fotonaponska elektrana „DALMATA 3“, solarna fotonaponska elektrana „DALMATA 4“ i solarna fotonaponska elektrana „VIŠIĆI 1“)
  • ENERGY SOLUTIONS“,vl. Franjo Jurica, iz Čapljine; (solarna fotonaponska elektrana  „ENERGY 1“, solarna fotonaponska elektrana  „ENERGY 2“, solarna fotonaponska elektrana  „ENERGY 3“)
  • Proizvodnja električne energije „MODEA”, Vlasnik: Dedukić Mirnes iz Tešnja; (solarna fotonaponska elektrana „ELEKTRANA 2”)
  • Proizvodnja električne energije „MTA Energy“, Vlasnik: Dedukić Almina iz Tešnja(solarna fotonaponska elektrana „DEDUKIĆ 2”)
  • „TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA“ d.o.o. Zenica; (solarna fotonaponska elektrana „TERMOMATIK 1“)
  • Proizvodnja električne energije „ELOS“, Vlasnik: Saračević Osmo, iz Tešnja; (solarna fotonaponska elektrana  „ELOS 1“, solarna fotonaponska    elektrana  „ELOS 5“, solarna fotonaponska elektrana  „ELOS 6“)
 8. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Zahtjeva za oduzimanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE podnosioca zahtjeva:
  • „EL-DARIS“, Vlasnik: Saračević Muharem, iz Tešnja; (solarna fotonaponska elektrana „EL-DARIS“)
  • HG d.o.o., iz Tešnja; (solarna fotonaponska elektrana „HG-1“)
  • „ES SOLAR ENERGY“, Vlasnik: Škapur Fehro, iz Tešnja; (solarna fotonaponska elektrana „ES SOLAR ENERGY 1-23 kW“)
  • „ES SOLAR ENERGY“, Vlasnik: Škapur Fehro, iz Tešnja; (solarna fotonaponska elektrana  „ES SOLAR ENERGY 2“)
  • „Proizvodnja električne energije“, Vlasnik: Bašalić Mirsada iz Tešnja; (solarna fotonaponska elektrana „MB-1“)
  • Proizvodnja električne energije „ELEKTRO ID“, Vlasnik: Dubravac Izet iz Tešnja; (solarna fotonaponska elektrana „ID-1“)
  • DJELATNOST SRODNA OBRTNIČKOJ „E I“ vl. Mulaomerović Izet iz Gradačca; (solarna fotonaponska elektrana „EI“),
  • Proizvodnja električne energije „VESA” Vlasnik: Sejmenović Vahid-Tešanj; (solarna fotonaponska elektrana „VESA“)
 9. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Zahtjeva za sticanje statusa kvalifikovanog proizvođača podnosioca zahtjeva:
  • JOZO-BENZ d.o.o. Široki Brijeg; (solarna fotonaponska elektrana „Jozo-Benz 1/23”)
  • „LJEVAKOVIĆ ENERGY“ iz Usore; (solarna fotonaponska elektrana „E.127-2”)
  • LASER d.o.o. Ljubuški; (solarna fotonaponska elektrana „Laser 1”)
  • LASER d.o.o. Ljubuški; (solarna fotonaponska elektrana „Laser 2”)
  • DTI 21 d.o.o. Široki Brijeg: (solarna fotonaponska elektrana „DTI 1”)
  • „SOLE MIO“ proizvodnja i distribucija električne energije – Sovići, vl. Igor Pejić iz Gruda; (solarna fotonaponska elektrana „SOLE MIO”)
  • N. KOMERC“ d.o.o. Tešanj; (solarna fotonaponska elektrana „RN KOMERC-1”)
  • „SOLAND“ iz Mostara; (solarna fotonaponska elektrana „SOLAND 5”)
  • „STEEL COMPANY“ d.o.o. iz Tešnja; (solarna fotonaponska elektrana  „STEEL ENERGY - 1”)
  • Proizvodnja obnovljive energije „SOLAR AM DEDIĆ“ vlasnica Dedić Melisa, Zenica; (solarna fotonaponska elektrana „SOLAR AM DEDIĆ”)
  • „DERVI“ d.o.o. Jajce; (solarna fotonaponska elektrana „DERVI”)
 10. Razmatranje i donošenje Zaključka po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva „SOLE MIO” proizvodnja i distribucija električne energije – Sovići, vl. Igor Pejić; (solarna fotonaponska elektrana „SOLE MIO” 23 kW)
 11. Razmatranje i donošenje Zaključka o ispravci:
  • Rješenja broj UP1-06-13-1-53-3/24 od 23.2.2024. godine; (EURO KONTAKT d.o.o. Posušje)
  • Rješenja broj UP1-06-13-1-54-3/24 od 23.2.2024. godine; (EURO KONTAKT d.o.o. Posušje)
 12. Razmatranje i donošenje Rješenja o trajnom oduzimanju dozvole za rad (licence) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva „MERCATOR BH“ d.o.o. Sarajevo;
 13. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem, podnosioca zahtjeva „HIFA-PETROL“ d.o.o. Sarajevo;
 14. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka, podnosioca zahtjeva:
  • „TRANSPORTBETON“ d.o.o. Kiseljak;
  • ArcelorMittal d.o.o. Zenica;
 15. Razmatranje i odlučivanje po žalbi na:
  • Rješenje broj: 03-33-23863-1/2023 od 24.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
  • Rješenje broj: 03-43-l-1413-3/2023 od 25.12.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar;
  • Rješenje broj: III-1-L-13/24 od 3.1.2024. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distribucijsko područje Jug Pogon Livno.

 

 v.d. PREDSJEDAVAJUĆEG FERK-a

Jasmin Bešo

U Mostaru, 8.3.2024. godine

Broj: 01-02-1-318-1/24

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe