Žalbe

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 24.7.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-77-1/23 primio žalbu podnosioca „ECOSOLAR“, Vlasnik: Omerbašić Fahrudin na Zaključak broj: 03-83-1-13141-1/2023 od 6.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 31.7.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-86-1/23 primio žalbu žalioca „SUNTECH“ d.o.o. Usora na Zaključak broj: 03-83-1-13811-1/2023 od 12.7.2023.godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. Po žalbi FERK će rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.  

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 22.9.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-126-1/23 zaprimio žalbu žalioca „SKULA ENERGY“ vl. Skula Samir na Zaključak broj: 03-83-1-13804-1/2023 od 12.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. Po žalbi FERK će rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.  

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 22.9.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-124-1/23 primio žalbu žalioca Proizvodnja električne energije „SALIBAŠIĆ“ vl. Salibašić Ermin na Zaključak broj: 03-83-1-13792-1/2023 od 12.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. Po žalbi FERK će rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.  

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 6.9.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-103-1/23 primio žalbu žalioca Genena d.o.o. na Zaključak broj: 03-83-1-13311-1/2023 od 7.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. Po žalbi FERK će rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.  

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 2.8.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-87-1/23 primio žalbu žalioca „BIZ INVEST“ d.o.o. Sarajevo na Zaključak broj: 03-83-1-13438-1/2023 od 7.7.2023.godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. Po žalbi FERK će rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.  

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe