Žalbe

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

Da je dana 02.03.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-39-17/22 primio žalbu „Obnova gradnja“ d.o.o. Sarajevo zastupano po opunomoćenicima Bekiru Gavrankapetanoviću, Damiru Koldži, Emiru Kukiću, Džemili Gavrankapetanović i Bekiru B. Gavrankapetanoviću advokatima iz Sarajeva na Rješenje broj: 03-58-6269-1/2023 od dana 09.02.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo. Po žalbi FERK će rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.  

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. kneza Domagoja 12 A u Mostaru.

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe