Žalbe

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 7.8.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-94-1/23 primio žalbu „Mrva Sunca“ d.o.o. Sarajevo na Rješenje broj: 03-63-1638-2/23 od 7.7.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Travnik. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 14.7.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-73-1/23 primio žalbu žalioca E.D. na Rješenje broj: 03-53-1-28377-1/2023 od 5.7.2023.godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.  

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 7.8.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-95-1/23 primio žalbu „F-B INVEST“ d.o.o. iz Sarajeva na Rješenje broj: 03-63-1634-2/23 od 12.7.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Travnik. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.  

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 7.8.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-96-1/23 primio žalbu „F-B INVEST“ d.o.o. iz Sarajeva na Rješenje broj: 03-63-1635-2/23 od 12.7.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Travnik. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.  

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 7.8.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-92-1/23 primio žalbu „Mrva Sunca“ d.o.o. Sarajevo na Rješenje broj: 03-63-1636-2/23 od 12.7.2023. godine, koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Travnik. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 7.8.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-93-1/23 primio žalbu „Mrva Sunca“ d.o.o. Sarajevo na Rješenje broj: 03-63-1637-2/23, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Travnik. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe