Žalbe

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 26.09.2014. godine pod brojem 04-05-732/14 primila žalbu T.V-H. iz S., RH na Elektroenergetsku suglasnost broj 223-44223/12 od 08.12.2012. godine, koju je izdalo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Podružnica “Elektrodistribucija“ Zenica. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 14.10.2014. godine pod brojem 04-05-774/14 primila žalbu S.P. iz K. na Elektroenergetsku suglasnost broj 027-09-14/0561 od 10.09.2014. godine, koju je izdalo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje „Centar“, Poslovnica Elektro Kiseljak. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST 

Da je 23.06.2014. godine FERK pod brojem 04-05-526/14 primio žalbu I.B. i M.B. zastupanog po I.B. oba iz I. na Elektroenergetsku saglasnost broj 42126/2013 od 03.01.2014. godine i Elektroenergetsku saglasnost broj 42126/2013-1 od 03.01.2014. godine, koje je izdalo Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo. FERK će  rješavati žalbu u skladu sa svojim pravilima i propisima.
Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 01.08.2014. godine pod brojem 04-05-612/14 primila žalbu F.H. iz J. na Elektroenergetsku suglasnost broj 008-06-14/0581 od 11.06.2014. godine, koju je izdalo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distribucijsko područje „Centar“ Novi Travnik, Poslovnica Elektro Jajce. FERK će rješavati žalbu u skladu sa svojim pravilima i propisima.
Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe