Žalbe

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

 OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 7.8.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-88-1/23 primio žalbu žalioca ERGON d.o.o. Sarajevo na Zaključak broj: 03-83-1-13634-1/2023 od 11.7.2023.godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica.

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 7.8.2023. godine pod brojem UP2-05-13-4-89-1/23 primila žalbu OME ENERGY d.o.o. Sarajevo na Zaključak broj 03-83-1-13632-1/2023 od 11.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. FERK će žalbe rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.  

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije“ BiH broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 14.8.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-39-21/22 primio žalbu KJKP „Tržnice-Pijace“ d.o.o. Sarajevo zastupano po opunomoćeniku Enveru Smajkanu advokatu iz Sarajeva-Ilidža

na Zaključak broj: 03-58-32718-1/2023 od 27.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo te 23.8.2023. godine pod brojem UP2-05-13-4-39-24/22  na isti Zaključak primio žalbu „Obnova gradnja“ d.o.o. Sarajevo zastupano po opunomoćeniku Esadu Oruču advokatu iz Advokatskog društva „Oruč & Co“ d.o.o. Sarajevo. Po žalbama FERK će rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.  

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 22.6.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-17-5/23 primio žalbu žalioca Pirnar d.o.o. Bosanski Petrovac na Rješenje broj: 03-33-1-17765-1/23 od 30.5.2023. godine, koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać. Po žalbi FERK će rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.  

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 14.8.2023. godine pod brojem UP2-05-13-4-98-1/23 primila žalbu RACIONAL d.o.o. Sarajevo na Rješenje broj: 03-33-23726-1/2023 od 22.7.2023, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 13.7.2023. godine pod brojem UP2-05-13-4-72-1/23 primila žalbu RACIONAL d.o.o. Sarajevo na Rješenje broj: 03-33-1-18252-1/2023 od 2.6.2023. godine,, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe