Žalbe

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je dana 26.9.2023. godine pod brojem UP2-05-13-4-142-1/23 primio žalbu žalioca „VEZA-NEKT“ d.o.o. Sarajevo na Zaključak broj 03-83-1-13621-1/2023 od 11.7.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. Po žalbi FERK će rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.  

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je dana 22.9.2023. godine pod brojem UP2-05-13-4-129-1/23 primio žalbu žalioca SWH ENERGY d.o.o. Ilidža na Zaključak broj 03-83-1-13623-1/2023 od 11.7.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. Po žalbi FERK će rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima. 

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je dana 22.9.2023. godine pod brojem UP2-05-13-4-114-1/23 primio žalbu žalioca „SS ENERGY“, Vlasnik: Sejmenović Selvedina, Tešanj na Zaključak broj 03-83-1-13238-1/2023 od 7.7.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. Po žalbi FERK će rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.  

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je dana 22.9.2023. godine pod brojem UP2-05-13-4-116-1/23 primio žalbu žalioca „NEA SOLAR“, Vlasnik: Dedukić Adnan, Tešanj na Zaključak broj: 03-83-1-13210-1/2023 od 7.7.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. Po žalbi FERK će rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.  

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 22.9.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-135-1/23 primio žalbu podnosioca Proizvodnja električne energije Modea vl. Mirnes Dedukić na Zaključak broj: 03-83-1-13406-1/2023 od 7.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. Po žalbi FERK će rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.  

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 22.9.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-132-1/23 primio žalbu podnosioca Proizvodnja električne energije Modea vl. Mirnes Dedukić na Zaključak broj: 03-83-1-13171-1/2023 od 6.7.2023. godine, koji je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. Po žalbi FERK će rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.  

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe