JP EP BiH d.d.

Odluka o roku za podnošenje zahtjeva za odobrenje tarifa JPEPBiH (pdf 189kB)

Podnesena dokumentacija:

Odluke usvojene na IX redovnoj sjednici FERK-a:
Odluka o provođenju drugog tarifnog postupka
Odluka o imenovanju voditelja postupka u drugom tarifnom postupku

Zaključci usvojeni na X redovnoj sjednici FERK-a:
Zaključak o odobrenju statusa umješača za Savjeta potrošača BPK u drugom tarifnom postupku JP EP BiH (.pdf 50kB) 
Zaključak o odobrenju statusa umješača za "Kluba potrošača HNK" u drugom tarifnom postupku JP EP BiH (.pdf 51kB)
Zaključak o odobrenju statusa umješača za "Kluba potrošača TK" u drugom tarifnom postupku JP EP BiH (.pdf 51kB) 
Zaključak o odobrenju statusa umješača za Mittall Steel Zenica u drugom tarifnom postupku JP EP BiH (.pdf 55kB)
Zaključak o odobrenju statusa umješača za Ombudsmene za zaštitu potrošača u BiH u drugom tarifnom postupku JP EP BiH (.pdf 51kB) 
Zaključak o odobrenju statusa umješača za Udruženje poslodavaca u FBiH u drugom tarifnom postupku JP EP BiH (.pdf 50kB)

Rješenja usvojena na XVII. redovnoj sjednici:

Rješenje o potrebnom prihodu - PROIZVODNJA
Rješenje o potrebnom prihodu -  DISTRIBUCIJA
Rješenje o potrebnom prihodu -  SNABDIJEVANJE

Odluke usvojene na XVIII. redovnoj sjednici:

Odluka o tarifnim stavovima za korištenje distributivnih sistema za JP Elektroprivreda BiH d.d., Sarajevo  (.pdf 110kB)
Odluka o tarifnim stavovima za tarifne (nekvalifikovane) kupce električne energije za JP Elektroprivreda BiH d.d., Sarajevo (.pdf 108kB)

Dostavljena dokumentacija od strane JP EPBiH dd, Sarajevo:

PROIZVODNJA / DISTRIBUCIJA / SNABDIJEVANJE

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe