JP EP BiH d.d.

(IZVADAK)....U skladu sa članom 9. Pravilnika za tarifnu metodologiju i tarifne postupke, FERK će započeti treći tarifni postupak na osnovu podataka koje je dostavio podnosilac zahtjeva, a na dostavljanju sve tražene a nedostajuće dokumentacije, podataka i informacija, FERK će insistirati tokom tarifnog postupka, te može zahtjevati od podnosioca zahtjeva dostavljanje procjene istih, s tim da FERK zadržava i pravo vlastite procjene istih, a sve u skladu sa Pravilnikom za tarifnu metodologiju i tarifne postupke....

CIJELO OBAVJEŠTENJE MOŽE SE PREUZETI OVDJE (.pdf format)

Dostavljena dokumentacija (28.1.2011.) - paket 1 (.zip format)
Dostavljena dokumentacija (24.2.2011.) - paket 2 (.zip format)
Dostavljena dokumentacija (15.3.2011.) - paket 3 (.zip format)
Dostavljena dokumentacija (odgovori, pripremna rasprava) - paket 4 (.zip format)
Dostavljena dokumentacija (19.4.2011.) - paket 5 (.zip format)
Dostavljena dokumentacija (20.4.2011.) - paket 6 (.zip format)

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe