Tarifni postupci

(IZVADAK)....U skladu sa članom 9. Pravilnika za tarifnu metodologiju i tarifne postupke, FERK će započeti treći tarifni postupak na osnovu podataka koje je dostavio podnosilac zahtjeva, a na dostavljanju sve tražene a nedostajuće dokumentacije, podataka i informacija, FERK će insistirati tokom tarifnog postupka, te može zahtjevati od podnosioca zahtjeva dostavljanje procjene istih, s tim da FERK zadržava i pravo vlastite procjene istih, a sve u skladu sa Pravilnikom za tarifnu metodologiju i tarifne postupke....

CIJELO OBAVJEŠTENJE MOŽE SE PREUZETI OVDJE (.pdf format)

Dostavljena dokumentacija (28.1.2011.) - paket 1 (.zip format)
Dostavljena dokumentacija (24.2.2011.) - paket 2 (.zip format)
Dostavljena dokumentacija (15.3.2011.) - paket 3 (.zip format)
Dostavljena dokumentacija (odgovori, pripremna rasprava) - paket 4 (.zip format)
Dostavljena dokumentacija (19.4.2011.) - paket 5 (.zip format)
Dostavljena dokumentacija (20.4.2011.) - paket 6 (.zip format)

Odluka o roku za podnošenje zahtjeva za odobrenje tarifa JPEPBiH (pdf 189kB)

Podnesena dokumentacija:

Odluke usvojene na IX redovnoj sjednici FERK-a:
Odluka o provođenju drugog tarifnog postupka
Odluka o imenovanju voditelja postupka u drugom tarifnom postupku

Zaključci usvojeni na X redovnoj sjednici FERK-a:
Zaključak o odobrenju statusa umješača za Savjeta potrošača BPK u drugom tarifnom postupku JP EP BiH (.pdf 50kB) 
Zaključak o odobrenju statusa umješača za "Kluba potrošača HNK" u drugom tarifnom postupku JP EP BiH (.pdf 51kB)
Zaključak o odobrenju statusa umješača za "Kluba potrošača TK" u drugom tarifnom postupku JP EP BiH (.pdf 51kB) 
Zaključak o odobrenju statusa umješača za Mittall Steel Zenica u drugom tarifnom postupku JP EP BiH (.pdf 55kB)
Zaključak o odobrenju statusa umješača za Ombudsmene za zaštitu potrošača u BiH u drugom tarifnom postupku JP EP BiH (.pdf 51kB) 
Zaključak o odobrenju statusa umješača za Udruženje poslodavaca u FBiH u drugom tarifnom postupku JP EP BiH (.pdf 50kB)

Rješenja usvojena na XVII. redovnoj sjednici:

Rješenje o potrebnom prihodu - PROIZVODNJA
Rješenje o potrebnom prihodu -  DISTRIBUCIJA
Rješenje o potrebnom prihodu -  SNABDIJEVANJE

Odluke usvojene na XVIII. redovnoj sjednici:

Odluka o tarifnim stavovima za korištenje distributivnih sistema za JP Elektroprivreda BiH d.d., Sarajevo  (.pdf 110kB)
Odluka o tarifnim stavovima za tarifne (nekvalifikovane) kupce električne energije za JP Elektroprivreda BiH d.d., Sarajevo (.pdf 108kB)

Dostavljena dokumentacija od strane JP EPBiH dd, Sarajevo:

PROIZVODNJA / DISTRIBUCIJA / SNABDIJEVANJE

Dokumentacija za prvi tarifni postupak:

Obavještenje za javnost o prvom tarifnom postupku (.pdf 146kB)

Podnesena dokumentacija:

Odluke usvojene na XVI redovnoj sjednici FERK-a :

  1. Zaključak o spajanju zahtjeva za distribuciju i snabdijevanje električnom energijom (.pdf 137kB)
  2. Odluka o provođenju prvog tarifnog postupka (.pdf 182kB)
  3. Odluka o imenovanju voditelja postupka u prvom tarifnom postupku (.pdf 140 kB)

Zaključci sa XVII redovne sjednice:

Zaključak o sticanju statusa umješača - Aluminij dd Mostar (.pdf 312 kB)

Zaključci sa XVIII redovne sjednice:

  1. Zaključak o sticanju statusa umješača - EPHZHB (.pdf 313kB)
  2. Zaključak o sticanju statusa umješača - Mittal (.pdf 254kB)
  3. Zaključak o sticanju statusa umješača - Lakota (.pdf 312kB)

Rješenja i odluke donesene za prvi tarifni postupak:

Rješenje o odobrenju potrebnog prihoda za djelatnost proizvodnje (.pdf 2,18MB)
Rješenje o odobrenju potrebnog prihoda za djelatnost distribucije i snabdijevanja (.pdf 1,74MB)
Odluka o tarifnim stavovima za prodaju električne energije tarifnim kupcima (.pdf 719kB)

Zaključak (.pdf 138kB)

Izvještaj voditelja postupka za JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine dd, Sarajevo:
kratkoročni marginalni troškovi (.pdf 360kB)
proizvodnja (.pdf 605kB)
distribucija i snabdijevanje (.pdf 505kB)

Rješenje - kratkoročni marginalni troškovi energije (pdf 1,4 MB)

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe