Početna

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 10.7.2023. godine pod brojem UP2-05-13-4-67-1/23 zaprimio žalbu „ING-EKO“ d.o.o. Prozor-Rama na Rješenje broj 202-2-2023/01213-2 od 1.6.2023. godine, koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distribucijsko područje JUG, Pogon Mostar.

FERK će žalbu rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.  

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama FERK-a, Kneza Domagoja 12 A u Mostaru.

 

Ponderirana prosječna cijena električne energije:

 

Važeći tarifni stavovi:

  • product 1
    Važeći tarifni stavovi JP EP BiH d.d. Sarajevo
  • Tarifni stavovi za Javno Podizeće "Elektroprivreda hrvatske Zajednice Herceg-Bosne" d.d. Mostar
    Važeći tarifni stavovi za JP "EP HZ HB" d.d. Mostar

Kako nas naći:

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe