Rješenja

Rješenja s 23. redovite sjednice:

Rješenje o naloženim radnjama za "NINO-HA" d.o.o. Doboj Jug
Rješenje o naloženim radnjama za "NATRON-HAYAT" d.o.o. Maglaj
Rješenje o naloženim radnjam za HSE BH d.o.o. iz Sarajeva
Rješenje o naloženim radnjama za "G.M.C. BiH" d.o.o. Orašje
Rješenje o naloženim radnjama za JP "EP HZHB" d.d. Mostar
Rješenje o izmjeni i dopuni dozvole za GP TOMING d.o.o. Grude
Rješenje o izdavanju dozvole za rad za proizvodnju električne energije za "ENERGETIC-ELECTRONIC" d.o.o. Čitluk

Rješenja s 21. redovite sjednice:

Rješenje o izdavanju dozvole za rad za proizvodnju električne energije za "ANNY-COMMERCE" d.o.o. Prozor-Rama

Rješenja s 20. redovite sjednice:

Rješenje o izdavanju dozvole za proizvodnju el. energije za DOO "ŠNELKOM", Ilidža
Rješenje o izdavanju dozvole za proizvodnju el. energije za SE "PROSOLAR", Prozor-Rama
Rješenje o izdavanju dozvole za proizvodnju el. energije za "MAHIR" d.o.o., Visoko
Rješenje o izmjeni i dopuni dozvole za proizvodnju el. energije za "BINGO"d.o.o., Tuzla

Rješenja s 19. redovite sjednice:

Rješenje o žalbi broj 04-05-514-01/15
Rješenje o žalbi podnositelja Hercegovina građevinsko zanatstvo d.o.o. Mostar
Rješenje o žalbi podnositelja ROYAL HUBL d.o.o.
Rješenje o zahtjevima prema "SV Energija" d.o.o., Tešanj
Rješenje o zahtjevima prema "SUBAŠIĆ" d.o.o., Tešanj
Rješenje o zahtjevima prema "IVEX" d.o.o., Usora
Rješenje o zahtjevima prema ENERGY TRADE d.o.o., Usora
Rješenje o zahtjevima prema "BEA" d.o.o. Mekiš-Tešanj
Rješenje o izdavanju dozvole za opskrbu električnom energijom II reda za GEN-I d.o.o., Sarajevo
Rješenje o izdavanju dozvole za opskrbu električnom energijom II reda za Danske Commodities BH d.o.o., Sarajevo

Rješenja s 18. redovite sjednice:

Rješenje o žalbi podnositelja Door-Design d.o.o.
Rješenje o žalbi podnositelja Eco Energy d.o.o.
Rješenje o žalbi podnositelja Door-Design d.o.o.
Rješenje o žalbi podnositelja ENERGOSOL d.o.o.
Rješenje o žalbi podnositelja ENERGOSOL d.o.o.
Rješenje o žalbi podnositelja ENERGOSOL d.o.o.
Rješenje o žalbi podnositelja IGI SOLAR d.o.o.
Rješenje o žalbi podnositelja „ŠOKČEVIĆ“ d.o.o.

Rješenja s 16. redovite sjednice:

Rješenje o žalbi br. 04-05-630/15
Rješenje o žalbi posnositelja „Elektro test“ d.o.o.
Rješenje o žalbi br. 04-05-647/15
Rješenje o žalbi br. 04-05-648/15
Rješenje o žalbi br. 04-05-651/15
Rješenje o žalbi br. 04-05-650/15
Rješenje o žalbi podnositelja Len Solar d.o.o.
Rješenje o žalbi br. 04-05-646/15
Rješenje o žalbi br. 04-05-649/15
Rješenje o žalbi podnosioca „NAPOLEON-ROTT“ d.o.o.
Rješenje o žalbi podnositelja „Šumaprojekt“ d.d.

Rješenja s 15. redovite sjednice:

Rješenje o žalbi podnositelja SOLARNE ELEKTRANE „SOLAR-B“
Rješenje o žalbi podnositelja BKS SOLAR d.o.o. Mostar
Rješenje o žalbi br. 04-05-618/15 
Rješenje o žalbibr. 04-05-511/15
Rješenje o žalbi podnositelja SOLARNE ELEKTRANE „K-SOLAR“
Rješenje o žalbi podnositelja MPB SOLAR d.o.o. Mostar
Rješenje o izdavanju dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnositelju zahtjeva Samostalna obrtnička radnja „SOL-VES“, vl. Veselko Penava, iz Posušja. 

Rješenja s 14. redovite sjednice:

Rješenje o izmjeni i dopuni dozvole za "EPH" d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju dozvole za rad za proizvodnju el. energije za Obrt "POLJOTRG" 

Rješenja s 13. redovite sjednice:

Rješenje o izdavanju dozvole za opskrbu električnom energijom 2. reda za EURO-POWER d.o.o. Tešanj
Rješenje o izdavanju dozvole za opskrbu električnom energijom 2. reda za HEP-TRADE d.o.o. Mostar
Rješenje o izdavanju dozvole za proizvodnju električne energije za ENERGOSOL d.o.o. Stolac
Rješenje o obaveznom poduzimanju radnji za imatelja dozvole "ESKIMO S 2" Travnik d.o.o.
Rješenje o žalbi broj 04-05-427/15
Rješenje o žalbi broj 04-05-469/15

Rješenje s 12. redovite sjednice:

Rješenje o žalbi protiv rješenja br. 03-4-221-16349/2015 koje je donijelo JP Elektroprivreda biH d.d.- Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo

Rješenja s 11. redovite sjednice:

Rješenje o žalbi broj 04-04-332/15
Rješenje izdavanju Dozvole za proizvodnju za "GRAND 99" d.o.o. Travnik
Rješenje o oduzimanju dozvole za opskrbu el. energijom od "D-PRO" d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju dozvole za proizvodnju el. energije "VRBAS-ENERGIJA" d.o.o. Donji Vakuf

Rješenje s 10. redovite sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije za "OPES" d.o.o. Sarajevo

Rješenje s 9. redovite sjednice:

Rješenje o poništavanju rješenja broj 03-6-02-4259/2015 i broj: 03-6-206-3029 od JP EP BiH d.d. Sarajevo

Rješenje s 8. redovite sjednice:

Rješenje o izdavanju dozvole za rad za proizvodnju el. energije za "SE VEDO 1"

Rješenje s 7. redovite sjednice:

Rješenje o poništenju suglasnosti broj: 208-589/11

Rješenje s 6. redovite sjednice:

Rješenje o poništenju suglasnosti broj: 26198/2013.
Rješenje o izdavanju dozvole za proizvodnju za DF GRADNJA d.o.o. Konjic
Rješenje o izdavanju dozvole za proizvodnju za "BEA" d.o.o. Mekiš bb - Tešanj

Rješenja s 3. redovite sjednice:

Rješenje o žalbi na el. en. suglasnost broj 123-09-14/0581
Rješenje o poništenju el. en. suglasnosti broj 209-93256/14 i rješenja br. 03-5-12-22210/2014

Rješenja s 2. redovite sjednice:

Rješenje o poništenju Rješenja broj III-1-M-2355/14 od JP "EP HZHB" d.d. Mostar
Rješenje o izdavanju dozvole za opskrbu električnom energijom 2. reda za PRIMORKA d.o.o. Široki Brijeg
Rješenje o žalbi N.M.A protiv Rješenja 74543/2014 od JP EP BiH d.d. Sarajevo
Rješenje o izdavanju dozvole za proizvodnju električne energije za "NINO-HA" d.o.o. Doboj Jug

Rješenja s 1. redovite sjednice:

Rješenje o poništenju Rješenja broj III-1-M-2356/14 koje je izdalo J.P. "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar
Rješenje o žalbi H.B. protiv rješenja broj 03-5-29-17051/2014 koje je izdalo JP EPBiH d.d. Sarajevo
Rješenje o izdavanju dozvole za proizvodnju električne energije za "GRID BH" d.o.o. Sarajevo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe