Rješenja

Rješenja s 24. redovite sjednice:

Rješenje kojim se Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-364/11/16 od 6.5.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-364-04/11/16 od 6.5.2016. godine, imatelju dozvole „BTG“ d.o.o. TOMISLAVGRAD mijenja i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja.
Rješenje kojim se Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-654/124/16 od 7.10.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-654-10/124/16 od 07.10.2016. godine, imatelju dozvole Doo „ČAVKUNOVIĆ-BP“ d.o.o. Bihać mijenja i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja.
Rješenje kojim se izdaje Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „ČULE PROMET“ d.o.o. Mostar
Rješenje kojim se izdaje Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelju zahtjeva „DELTA PETROL“ Kakanj, d.o.o.
Rješenje kojim se Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-488/76/16 od 22.06.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-488-05/76/16 od 22.6.2016. godine, imatelju dozvole „PAPIĆ“ d.o.o. TOMISLAVGRAD mijenja i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja
Rješenje kojim se Dozvola za rad (licencija) za trgovanje LPG-om broj 06-03-473/68/16 od 25.8.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-473-07/68/16 od 25.8.2016. godine, imatelju dozvole „PAPIĆ“ d.o.o. TOMISLAVGRAD mijenja i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja
Rješenje kojim se izdaje Dozvola za opskrbu električnom energijom - dozvola I. reda podnositelju zahtjeva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Rješenje kojim se izdaje Dozvola za opskrbu električnom energijom - dozvola I. reda podnositelju zahtjeva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

Rješenja s 23. redovite sjednice:

Rješenje o poništenju Rješenja broj: 03-4-221-38192/16 od 3.6.2016. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo 
Rješenje o izdavanju Dozvole za opskrbu električnom energijom - dozvola II reda podnositelju zahtjeva ASA Energija d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za opskrbu električnom energijom - dozvola II reda podnositelju zahtjeva BNT „HOLDING“ D.D. Novi Travnik
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „MHA ENERGOGROUP“ d.o.o. iz Ilidže
Rješenje o izdavanju Dozvole za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnositelju zahtjeva FSE „Bljesak“, vl. Ivanka Sabljić, iz Čitluka
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelju zahtjeva „SJAJ“ Maglaj, d.o.o.
Rješenje po poništenju Rješenja broj: 03-4-221-38182/16 od 3.6.2016. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo

Rješenja s 22. redovite sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „ENERGONOVA“ d.d. Sarajevo
Rješenje o poništenju Rješenja broj: III-I-G-1194/16 od 16.08.2016. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug, Pogon Grude
Rješenje o izdavanju Dozvole za opskrbu električnom energijom - dozvola II reda podnositelju zahtjeva EZPADA d.o.o. Mostar
Rješenje o odbijanju Zahtjeva za izdavanje dozvole za rad za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnositelja „G-TANK“ d.o.o. Vitez  
Rješenje o odbijanju Zahtjeva za izdavanje dozvole za rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om podnositelja „G-TANK“ d.o.o. Vitez  
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „SENDO“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, podnositelju zahtjeva SILO PAVLOVIĆ  d.o.o. Žepče
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva TG-GRANIT d.o.o. Prozor-Rama

Rješenja s 21. redovite sjednice:

Rješenje po žalbi protiv akta br. 03‐5‐213‐17193/2016 od 26.08.2016. godine koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla
Rješenje o izdavanju dozvole za rad za trgovanje LPG-om, za „PROMING“ d.o.o. Bugojno

Rješenja s 20. redovite sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE za „ASCOM“ d.o.o. Tešanj
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije za „EKO-ELEKTRON“ d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, za ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
Rješenje o izmjeni Dozvole izdate Rješenjem broj 06-03-631-08/25/14 od 24.10.2014. godine imatelju dozvole PROENERGY d.o.o. Mostar
Rješenje o izdavanju Dozvoleza rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „PROMING“ d.o.o. Bugojno
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije za SOLAR-ENERGY d.o.o. Čapljina
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovanje LPG-om, za „TURBO-PROM“ d.o.o. Novi Travnik

Rješenja s 19. redovite sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom za Doo „ČAVKUNOVIĆ – BP“ Bihać
Rješenje (Poništava se Prethodna elektroenergetska suglasnost za proizvođača broj: 060-05-16/0553 od 2.6.2016. godine koju je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar)
Rješenje o izdavanju DOzvole za rad za proizvodnju električne energije za „HENKOPROM“ d.o.o. Žepče
Rješenje (Odbija se Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za trgovanje LPG-om za Messer Tehnoplin d.o.o.)
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije za „MIMS-INŽENJERING“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije za „PRO-EL“ d.o.o. Bugojno

Rješenja s 18. redovite sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za transport naftnih derivata cestovnim prometom za DOO „EURO-JET“ Cazin
Rješenje o izdavanju Dozvole za proizvodnju električne energije za Solarna fotonaponska elektrana „GNJEČE 1“, vl. Batalević Senad, Klokotnica, iz Doboj Istok
Rješenje o izdavanju Dozvole za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „GUDELJ“ d.o.o. Vitez
Rješenje o izdavanju Dozvole za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „HIFA-BENZ“ d.o.o. Tešanj
Rješenje o izmjeni Dozvole za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-372/14/16 od 15.06.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-372-05/14/16 od 15.06.2016. godine, imatelju dozvole „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj
Rješenje o izdavanju Dozvole za transport naftnih derivata cestovnim prometom za DOO „IBRAHIMOVIĆ“ Bosanska Krupa
Rješenje o izdavanju Dozvole za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za DOO „IBRAHIMOVIĆ“ Bosanska Krupa
Rješenje o izdavanju Dozvole za trgovanje LPG-om, za „ISTRABENZ PLINI“ d.o.o. Breza
Rješenje o izdavanju Dozvole za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „JUNUZOVIĆ-KOPEX“ d.o.o. Lukavac
Rješenje o izdavanju Dozvole za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „JUNUZOVIĆ-KOPEX“ d.o.o. Lukavac
Rješenje o izdavanju Dozvole za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „MAKSUMIĆ-KOMERC“ d.o.o. Konjic
Rješenje o izdavanju Dozvole za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, za OIL-AC d.o.o. Mostar
Rješenje o izdavanju Dozvole za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, za „PAŽIN“ d.o.o. Stolac
Rješenje o izdavanju Dozvole za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „SAGA ENERGY“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „ZLATA-TRANS“ d.o.o. Sarajevo

Rješenja s 17. redovite sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije za „ALIM“ d.o.o. Visoko
Rješenje o poništenju Rješenja broj: 03-2-221-16930/2016 od 04.05.2016. godine, koje je donijelo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
Rješenje o izmjeni Dozvole za rad – licencija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja električne energije broj 06-03-954/33/11 od 14.12.2011. godine izdata Rješenjem broj 06-03-954-11/33/11 od 14.12.2011. godine, imatelju dozvole „ENERGONOVA“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije za „PAŽIN“ d.o.o. Stolac
Rješenje o poništenju Rješenja broj: 03-4-221-31006/16 od 09.05.2016. godine, koje je donijelo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo

Rješenja s 16. redovite sjednice:

Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „VEKTOR-INTEGRA“ d.o.o. Sarajevo
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „STUDEN&CO.AREX“ d.o.o. Gradačac
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, za „STUDEN&CO.AREX“ d.o.o. Gradačac
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „PAPIĆ“ d.o.o. TOMISLAVGRAD
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovanje LPG-om, za „PAPIĆ“ d.o.o. TOMISLAVGRAD
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „ORMAN“ d.o.o. Kiseljak
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „ORMAN“ d.o.o. Kiseljak
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE za LADANUŠIĆ ČISTOĆA d.o.o. Rakitno-Posušje
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „GANJGO PETROL“ d.o.o. Matuzići, Doboj Jug
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za Doo „ČAVKUNOVIĆ – BP“ Bihać
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, za Doo „ČAVKUNOVIĆ – BP“ Bihać

Rješenja s 15. redovite sjednice:

Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, za „ZOVKO AUTO“ d.o.o. Žepče
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „ZEKA-COMERC“ d.o.o. Gračanica
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „ZEKA-COMERC“ d.o.o. Gračanica
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije za „SJAJ“ Maglaj, d.o.o.
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovanje LPG-om, za „SIČAJA“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje
Poništava se rješenje broj: 133611/2016 od 22.03.2016. godine, koje je donijelo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovanje LPG-om, za PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. iz Sarajeva
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za JP „MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA“ d.o.o. iz Živinica
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „KAKANJ PETROL“ d.o.o. Kakanj
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovanje LPG-om, za „HOLDINA“ d.o.o. Sarajevo
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „HIFA“ d.o.o. Tešanj
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „GREEN OIL“ d.o.o. Sarajevo
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovanje LPG-om, za „EURO-PLIN“ d.o.o. Orašje
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije za „ELWORK“ d.o.o. Tuzla
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „ECOTOK“ d.o.o. Travnik
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „ECOTOK“ d.o.o. Travnik
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovanje LPG-om, za BOSSGAS PLIN d.o.o. Tomislavgrad
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „ALMY“ d.o.o. Zenica

Rješenja s 14. redovite sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a za „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om za „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om za DOO „EURO-JET“ Cazin
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-1293/84/13 od 31.08.2015. godine izdata Rješenjem broj 06-03-1293-13/84/13 od 22.01.2014. godine i izmjenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-416-12/5/15 od 31.08.2015. godine, za „EBH“ d.o.o. Sarajevo 
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije za „HERCEG“ d.o.o. iz Srebrenika
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om za OIL-AC d.o.o. Mostar
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije za „PROSLAP“ d.o.o. Prozor-Rama
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije za D.O.O. „SAMI PROMET“ Visoko
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije za „SARKOP“ d.o.o. Srebrenik

Rješenja s 13. redovite sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE za „GRANITEX“ d.o.o. Čapljina
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „HIFA“ d.o.o. Tešanj
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licencija) za trgovanje LPG-om za d.o.o. „INTER-BUTAN“ Cazin
Rješenje o poništenju rješenja broj: III-I-M-679/16 od 11.11.2015. godine, koji je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distribucijsko područje Jug, Pogon Mostar 
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „RPC Superfos Balkan“ d.o.o. iz Gračanice
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licencija) za trgovanje LPG-om, za „UNIKOMERC“ d.o.o. iz Gradačca

Rješenja s 12. redovite sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licencija) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, za „ALMY“ d.o.o. Zenica
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „ALMY“ d.o.o. Zenica
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „AME“ d.o.o. Breza 
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „ANTUNOVIĆ AGS“ d.o.o. Orašje
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za EOL PETROL d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „GREEN OIL“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „KOPEX-SARAJLIĆ“ d.o.o. Srebrenik 
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „PAPIĆ“ d.o.o. TOMISLAVGRAD
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom za  „PETROBIT“ d.o.o. Tešanj
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „POLO“ d.o.o. Kalesija
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „POLO“ d.o.o. Kalesija
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE za SE MAZOLJICE, vl. Dragi Tiro, iz Mostara
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „SIČAJA“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „SLIŠKO“ d.o.o. Žepče
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE za PTP „ŠOLA“ d.o.o. TOMISLAVGRAD
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „UNIKOMERC“ d.o.o. iz Gradačca

Rješenja s 11. redovite sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, za BINVEST d.o.o. Posušje
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije za „SP ĆOŠKOVIĆ“ d.o.o. iz Domaljevca
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad proizvodnju električne energije za „ECO-KW“ d.o.o. Kiseljak
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, za G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, za „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, za „HIFA-PETROL“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „HIFA-PETROL“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovanje LPG-om, za „HIFA-PETROL“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, za „HOLDINA“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „HOLDINA“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „HOLDINA“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „KONZUM“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „PAŽIN“ d.o.o. Stolac
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „PAŽIN“ d.o.o. Stolac
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za opskrba električnom energijom - dozvola II reda za PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. iz Sarajeva
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. iz Sarajeva
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije za Proizvodnja električne energije „SE ELEKTRONIK“, vl. Nezir Prnjavorac, iz Tešnja
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „SLIŠKO“ d.o.o. Žepče
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE za „UMEL-DALEKOVODMONTAŽA“ d.o.o. iz Tuzle
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za transport naftnih derivata cestovnim prometom za „ZOVKO AUTO“ d.o.o. Žepče
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „ZOVKO AUTO“ d.o.o. Žepče

Rješenja s 10. redovite sjednice:

Rješenje o izdavanju dozvole za za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „ANTUNOVIĆ AGS“ d.o.o. Orašje
Rješenje o izmjeni i dopuni dozvole broj 06-03-577/20/14 od 24.10.2014. godine za „BINGO“ d.o.o. Tuzla 
Rješenje o izdavanju dozvole za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE za „VELOVO KUĆIŠTE“, vl. Anita Ivanković - Lijanović, iz Širokog Brijega

Rješenja s 9. redovite sjednice:

Rješenje o oglašavanju ništavnim Rješenja broj: 03-4-221-5655/16 od 27.01.2016.
Rješenje o izdavanju dozvole za proizvodnju električne energije za "AMITEA-II" d.o.o. Mostar
Rješenje o izdavanju dozvole za proizvodnju električne energije za „BAZA“ d.o.o. Tuzla
Rješenje o izdavanju dozvole za proizvodnju električne energije za „ĆANDRO“, vl. Ćurić Branka, iz Prozora-Rame
Rješenje o izdavanju dozvole za za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „HIFA-PETROL“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju dozvole za rad Operatoru za OIEiEK podnositelju zahtjeva Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju

Rješenja s 8. redovite sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPGom, za „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj
Rješenje o poništenju Rješenja broj 03-3683/16 od 02.02.2016. godine koje je donijelo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE za Proizvodnja električne energije „ORKAN 1“ Živinice, vl. Arslanović Ramiz. 
Izdaje se Dozvola za rad za transport naftnih cestovnim prometom za „BTG“ d.o.o. TOMISLAVGRAD.

Rješenja s 7. redovite sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva Proizvodnja električne energije za „ENERGY“ d.o.o. iz Kaknja
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva Proizvodnja električne energije za ENERXIA d.o.o. Bugojno
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva Proizvodnja električne energije za „GSL AUTO CENTAR“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje

Rješenja s 6. redovite sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva Proizvodnja električne energije „SM“, vl. Semira Brka, iz Tešnja
Rješenje o poništenju rješenja broj: 03-6-20201-301/2016 od 07.01.2016. godine, koje je donijelo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo

Rješenja sa 5. redovne sjednice:

Rješenje o mijenjanju i dopuni Dozvole za rad - licencija za proizvodnju električne energije za HIDROELEKTRANA BUK d.o.o. Široki Brijeg
Rješenje o žalbi na akt JP EP BiH - d.d. Sarajevo broj 03-5-12-21998/2015
Rješenje o žalbi na akt JP EP BiH - d.d. Sarajevo broj 122949/2015

Rješenja s 4. redovite sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije za OD "VRTOVI HEĆO" Hadžići
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije za "PRAHA" d.o.o. Žepče
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije za ŠAKOTA d.o.o. iz Čitluka
Rješenje o izdavanju dozvole za opskrbu električnom energijom 2. reda za Vitol Adriatik d.o.o. iz Sarajeva
Rješenje o izdavanju dozvole za opskrbu električnom energijom 2. reda za G-Petrol d.o.o. iz Sarajeva

Rješenja s 3. redovite sjednice:

Rješenje o oduzimanju dozvole za Repower Adria d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju dozvole za proizvodnju za "ECCO-CRIMA" d.o.o. Prozor

Rješenja s 2. redovite sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za proizvodnju el. energije za "ELCOM" Đurđevik
Rješenje o izdavanju Dozvole za proizvodnju za "ESKIMO S 2" Travnik d.o.o.
Rješenje o izdavanju Dozvole za proizvodnju za MHE Zagradačka d.o.o. Prozor-Rama
Rješenje o žalbi br. 04-05-1013/15
Rješenje o oduzimanju dozvole za "KTG ZENICA" d.o.o. Zenica
Rješenje o žalbi br. 04-04-881-04/15

Rješenja s 1. redovite sjednice:

Rješenje o naloženim radnjama za "SE VEDO 1" d.o.o. Ilijaš
Rješenje kojim se poništava rješenje 03-6-401-11519/2015 od JP EP BiH d.d.-Sarajevo
Rješenje o naloženim radnjama za Danske Commodities BH d.o.o. Sarajevo
Rješenje o naloženim radnjama za "Elektro test" d.o.o. Sarajevo
Rješenje o naloženim radnjama za "BIČAKČIĆ" d.o.o. Sarajevo
Rješenje izdavanju dozvole za proizvodnju za OD "SE SOLAR 1-2" Hadžići
Rješenje izdavanju dozvole za proizvodnju za "MAC ECO OIL" d.o.o. Sarajevo
Rješenje izdavanju dozvole za proizvodnju za "GOLD ENERGY" d.o.o. Gradačac
Rješenje izdavanju dozvole za proizvodnju za "ELPRO" vl. Ž. Puđa Suhača bb Livno
Rješenje izdavanju dozvole za proizvodnju za "COMEX" d.o.o. Tešanj
Rješenje izdavanju dozvole za opskrbu II reda za Alpiq Energija d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izmjeni i dopuni Dozvole za "ELGRAD" d.o.o. Jajce

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe