Rješenja

Rješenje s 22. redovite sjednice:

Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelju zahtjeva TRANSPORT PAŽIN d.o.o. Stolac

Rješenja s 21. redovite sjednice:

Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „EBH“ d.o.o. Sarajevo
Odbija se žalba F.M. podnesena protiv Rješenja broj: III-1-G-1339/18 od 5.10.2018. godine, koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug Pogon Grude, kao neosnovana
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva HEET d.o.o. Prozor - Rama
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „TIK“ d.o.o. Jelah bb-Tešanj
Dozvola za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-712/51/17 izdata Rješenjem broj 06-03-712-07/51/17 od 7.11.2017. godine imaoca dozvole GP TOMING d.o.o. Grude mijenja se i dopunjuje

Rješenja s 20. redovite sjednice:

Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE podnositelju zahtjeva Fotonaponska elektrana GAMA
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE podnositelju zahtjeva „N S S N“ d.o.o. Mostar
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „Veliko sunce“ d.o.o., iz Stoca

Rješenja s 19. redovite sjednice:

Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelju zahtjeva BARAĆ-CO d.o.o. Čitluk
Dozvola za opskrbu električnom energijom - dozvola II reda broj 06-03-631/25/14 izdata Rješenjem broj 06-03-788-03/58/17 od 4.10.2017. godine imaoca dozvole PROENERGY d.o.o. iz Mostara mijenja se i dopunjuje
Odbija se žalba Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Medžlis Islamske zajednice Čapljina podnesena protiv Elektroenergetske saglasnosti broj: 11-05-2018/0111-4 od 08.05.2018. godine koju je donijelo  JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Distribucija električne energije Distributivno područje Jug Pogon Mostar Poslovnica Elektro-Čapljina, kao neosnovana.
Dozvola za rad (licencija) za trgovanje LPG-om broj 06-03-527/95/16 izdata Rješenjem broj 06-03-527-07/95/16 od 20.7.2016. godine imaocu dozvole „SIČAJA“ d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje mijenja se i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnositelju zahtjeva „TRANSPORTBETON“ d.o.o. Kiseljak
Odbija se žalba „VARADERO“ d.o.o. Sarajevo podnesena protiv Rješenja broj 03-4-221-40519/18 od 19.09.2018. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo, kao neosnovana

Rješenja s 18. redovite sjednice:

-Poništava se  Rješenje broj: 03‐6-206-11251/18 od 26.6.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica i predmet vraća na ponovni postupak
Imatelju dozvole E-TANK d.o.o. iz Ilidže privremeno se oduzima Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-310/17/17 od 3.7.2017. godine izdata Rješenjem broj 06-03-310-06/17/17 od 3.7.2017. godine
Izdaje se Dozvola za opskrbu električnom energijom - dozvola II reda podnositelju zahtjeva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „GROHS H&G“ d.o.o. Sarajevo
Odbija se žalba Udruženja Ratnih vojnih invalida „Stari Grad“ Mostar podnesena protiv Rješenja broj: 03-3-11443/2018 od 14.9.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar, kao neosnovana
Odbija se žalba „VARADERO“ d.o.o. Sarajevo podnesena protiv Rješenja broj 03-4-221-18800/18 od 28.3.2018. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo, kao neosnovana

Rješenja sa 17. redovite sjednice:

Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE broj 06-03-842/150/16 izdata Rješenjem broj 06-03-842-07/150/16 od 24.10.2016. godine imatelju dozvole „ASCOM“ d.o.o. Tešanj mijenja se i dopunjuje
Odbija se Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) za trgovanje LPG-om  podnositelja „GAS PETROL“ d.o.o. Tešanj broj 06-03-376/27/18 od 22.03.2018. godine
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelju zahtjeva ZIBLIN & Co d.o.o. Ljubuški

Rješenja s 16. redovite sjednice:

Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „ELEKTRO-SOLAR“ vlasnik Suljanović Fehim, iz Sanskog Mosta
Izdaje se Dozvola za opskrbu električnom energijom - dozvola II reda podnositelju zahtjeva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Poništava se Rješenje broj: III-1-G-72/18 od 18.01.2018. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug, Pogon Grude i predmet vraća na ponovni postupak
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnositelju zahtjeva PTP „ŠOLA“ d.o.o. TOMISLAVGRAD

Rješenja s 15. redovite sjednice:

Odbija se žalba E.K. podnesena protiv Rješenja broj: 03-4-221/40862/18 od 2.7.2018. godine koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo, kao neosnovana
Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-511/86/16 izdata Rješenjem broj 06-03-511-04/86/16 od 22.6.2016. godine, te izmijenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-609-03/43/17 od 26.7.2017. godine, imatelju dozvole „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj mijenja se i dopunjuje
Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-1142/179/16 izdata Rješenjem broj 06-03-1142-06/179/16 od 13.2.2017. godine, te izmijenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-747-01/56/17 od 14.9.2017. godine, imatelju dozvole „TRGOŠPED“ d.o.o. Kakanj mijenja se i dopunjuje

Rješenja sa 14. redovne sjednice:

Izdaje se Dozvola za opskrbu električnom energijom - dozvola II reda podnositelju zahtjeva ASA Energija d.o.o. Sarajevo
Dozvola za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-522/15/14 izdata Rješenjem broj 06-03-522-14/15/14 od 14.1.2015. godine imatelju dozvole „GRID BH“ d.o.o. Sarajevo mijenja se i dopunjuje
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva SOLIK d.o.o., iz Prozora-Rame

Rješenja s 13. redovite sjednice:

Imatelju dozvole Doo „ČAVKUNOVIĆ-BAU“ Bihać trajno se oduzima Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om broj 06-03-468/25/17 izdata Rješenjem broj  06-03-468-04/25/17 od 9.6.2017.godine
Odbija se žalba E.D podnesena protiv Rješenja broj: 03-4-221-32296/18 od 25.5.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo, kao neosnovana 
Poništava se Rješenje broj: 03‐4‐221-21297/18 od 06.04.2018. godine koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo, i predmet vraća na ponovni postupak
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „ELGRAD“ d.o.o. Jajce
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva ENERGY TRADE d.o.o. Usora
Poništava se Rješenje broj: 03-5-12-9954/2018 od 11.5.2018.  godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla
Dozvola za rad (licencija) za trgovanje LPG-om broj 06-03-473/68/16 izdata Rješenjem broj 06-03-473-07/68/16 od 25.8.2016. godine, te izmijenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-1140-01/178/16 od 16.12.2016. godine, Imatelju dozvole „PAPIĆ“ d.o.o. TOMISLAVGRAD mijenja se i dopunjuje
Poništava se Rješenje broj: 215529/2018 od 10.5.2018. godine koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla, i predmet vraća na ponovni postupak
- Poništava se Rješenje broj: 03-4-221-22182/18 od 14.05.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo i predmet vraća na ponovni postupak
Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-1099/174/16 izdata Rješenjem broj 06-03-1099-03/174/16 od 16.12.2016. godine, te izmijenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-504-01/27/17 od 19.05.2017. godine i Rješenjem broj 06-03-914-02/64/17 od 14.12.2017. godine, Imatelju dozvole „DELTA PETROL“ Kakanj, d.o.o. mijenja se i dopunjuje
Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-488/76/16 izdata Rješenjem broj 06-03-488-05/76/16 od 22.6.2016. godine, te izmijenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-1139-01/177/16 od 16.12.2016. godine, Imatelju dozvole „PAPIĆ“ d.o.o. TOMISLAVGRAD mijenja se i dopunjuje
Poništava se Rješenje broj: 03-3-7114/2018 od 24.5.2018. godine koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar i predmet vraća na ponovni postupak

Rješenja s 12. redovite sjednice:

Dozvola za opskrbu električnom energijom - dozvola II reda broj 06-03-680/22/15 izdata Rješenjem broj 06-03-680-10/22/15 od 4.11.2015. godine Imatelju dozvole GEN-I d.o.o. Sarajevo mijenja se i dopunjuje
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „PI-PI“ d.o.o. Visoko

Rješenja s 11. redovite sjednice:

Poništava se  Zaključak broj: 03‐6-206-7034/18 od 18.4.2018. godine koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica i predmet vraća na ponovni postupak
Imatelju dozvole Doo „ČAVKUNOVIĆ-BAU“ Bihać privremeno se oduzima Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om broj 06-03-468/25/17 od 9.6.2017. godine 
Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-290/15/17 izdata Rješenjem broj 06-03-290-04/15/17 od 24.4.2017. godine, imatelju dozvole „EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE“ d.o.o. Sarajevo mijenja se i dopunjuje
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „ELEKTRO GRUPA“ d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje
Dozvola za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-517/14/14 izdata Rješenjem broj 06-03-517-16/14/14 od 24.10.2014. godine Imatelju dozvole „EMY“ d.o.o. Zenica mijenja se i dopunjuje
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „G.M.C. BiH“ d.o.o. Orašje
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovanje LPG-om, podnositelju zahtjeva GTG plin d.o.o. Zenica
Izdaje se Dozvola za opskrbu električnom energijom - dozvola II reda podnositelju zahtjeva „Interenergo“ d.o.o. Sarajevo
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva JP „VIK“ d.o.o. Zenica
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnositelju zahtjeva „SUNČANA LIVADA“, vl. Stipo Leovac, iz Jajca
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnositelju zahtjeva „SUNČANA LIVADA“, vl. Stipo Leovac, iz Jajca
Poništava se Rješenje broj: 03-4-221-812/18 od 5.1.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo i predmet vraća na ponovni postupak

Rješenja s 10. redovite sjednice:

Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim putem broj 06-03-654/124/16 izdata Rješenjem broj 06-03-654-10/124/16 od 7.10.2016. godine, te izmijenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-1094-04/173/16 od 16.12.2016. godine i Rješenjem broj 06-03-608-03/42/17 od 26.7.2017. godine, imatelju dozvole Doo „ČAVKUNOVIĆ – BP“ Bihać mijenja se i dopunjuje
Odbija se žalba H.I. podnesena protiv Rješenja broj: 03-4-221-8018/18 od 7.2.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo, kao neosnovana
Dozvola za rad - licencija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije broj 06-03-1393/17/10 od 25.2.2011. godine izdata Rješenjem broj 06-03-1393-19/17/10 od 25.2.2011. godine imatelju dozvole „INTRADE ENERGIJA“ d.o.o. Sarajevo mijenja se i dopunjuje
Odbija se Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnosioca Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo broj 06-03-864/61/17 od 20.10.2017. godine
Odbija se Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnosioca „TRANSPORTBETON“ d.o.o. Kiseljak broj 06-03-923/65/17 od 10.11.2017. godine

Rješenja s 9. redovite sjednice:

Odbija se žalba A.J.  podnesena protiv Rješenja broj: 03-5-221-27330/2017 od 22.12.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla, kao neosnovana
imatelju dozvole „BRKIĆ PETROL“ d.o.o. Zenica trajno se oduzima Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om 
Dozvola za rad (licencija) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-372/14/16 izdata Rješenjem broj 06-03-372-05/14/16 od 15.06.2016. godine, te izmijenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-1183-02/182/16 
Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-493/77/16 izdata Rješenjem broj 06-03-493-06/77/16 od 04.07.2016. godine, te izmijenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-522-04/30/17 
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnositelju zahtjeva Solarna elektrana „K-SOLAR“, vl. Petar Kudić iz Prozora-Rame
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovanje LPG-om, podnositelju zahtjeva „PLINOMATIC“ d.o.o. Kiseljak
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnositelju zahtjeva Solarna elektrana „SOLAR-B“, vl. Ante Barišić iz Prozora-Rame
Poništava se Rješenje broj: 03-3-26-3971/2018 od  20.03.2018. godine koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar i predmet vraća na ponovni postupak
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, podnositelju zahtjeva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU „GRAČANICA“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje

Rješenja sa 8. redovne sjednice:

Nalaže se Operatoru za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju, imatelju Dozvole za rad Operateru za OIEiEK broj 06-03-290/9/16 od 25.4.2016. godine, poduzimanje mjera, u skladu sa uvjetima izdate dozvole
Poništava se Rješenje broj: 201350/2017 od 21.12.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla i predmet vraća na ponovni postupak
Poništava se Rješenje broj: 03-6-04-25702/17 od 25.12.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica i predmet vraća na ponovni postupak

Rješenje s 7. redovite sjednice:

Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, podnositelju zahtjeva „PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo

Rješenja s 6. redovite sjednice:

Poništava se Rješenje broj: 03‐6-206-3126/17 od 04.12.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica i predmet vraća na ponovni postupak
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, podnositelju zahtjeva BROVIS D.D. VISOKO
Izdaje se Dozvola za opskrbu električnom energijom - dozvola II reda podnositelju zahtjeva ERDAL d.o.o. iz Sarajeva
imatelju dozvole „GANJGO PETROL“ d.o.o. Matuzići, Doboj Jug trajno se oduzima Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-391/21/16 od 25.8.2016. godine
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „KALIM“ d.o.o. Tešanj
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva MK GROUP d.o.o. iz Stoca
Poništava se Rješenje broj: III-2-2038/17 od 16.11.2017. godine, koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje „Centar“ Novi Travnik i predmet vraća na ponovni postupak

Rješenja s 5. redovite sjednice:

Imatelju dozvole „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo trajno se oduzima Dozvola za rad (licencija) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-565/115/16 od 11.7.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-565-04/115/16 od 11.7.2016. godine
Imatelju dozvole „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo trajno se oduzima Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-564/114/16 od 11.7.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-564-04/114/16 od 11.7.2016. godine
Imatelju dozvole „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo trajno se oduzima Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om broj 06-03-566/116/16 od 11.7.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-566-04/116/16 od 11.7.2016. godine
Dozvola za rad (licencija) za trgovanje LPG-om broj 06-03-588/119/16 od 20.9.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-588-06/119/16 od 20.9.2016. godine, Imatelju dozvole „ISTRABENZ PLINI“ d.o.o. Breza mijenja se i dopunjuje
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnositelju zahtjeva „KAKANJ PETROL“ d.o.o. Kakanj
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnositelju zahtjeva „MERCATOR BH“ d.o.o. Sarajevo
Imaoci dozvola za rad za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju obavezni su plaćati pojedinačne iznose godišnjih regulatornih naknada za 2018. godinu sukladno ovom rješenjem
Imatelju dozvole „RPC Superfos Balkan“ d.o.o. trajno se oduzima Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om broj 06-03-399/29/16 od 4.7.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-399-07/29/16 od 4.7.2016. godine
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva SolarMax d.o.o. Mostar

Rješenje s 4. redovite sjednice:

Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „EKO-REM“ d.o.o. Sarajevo

Rješenja s 3. redovite sjednice:

Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-717/136/16 od 25.08.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-717-02/136/16 od 25.8.2016. godine i izmjenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-561-03/38/17 od 26.7.2017. godine, imatelju dozvole „AREX“ d.o.o. Gradačac
imatelju dozvole „GANJGO PETROL“ d.o.o. Matuzići, Doboj Jug privremeno se oduzima Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-391/21/16 od 25.8.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-391-06/21/16 od 25.8.2016. godine.
imatelju dozvole BNT „HOLDING“ D.D. Novi Travnik, Mehmeda Spahe 1, Novi Travnik oduzima se Dozvola za opskrbu električnom energijom – dozvola II reda broj 06-03-672/129/16, izdata 7.12.2016. godine, sa razdobljem važenja od 7.12.2016. godine do 6.12.2018. godine
Odbija se žalba S.Č. podnesena protiv Rješenja broj: 03-2-221-36702/2017 od 5.10.2017. godine koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać, kao neosnovana

Rješenja s 2. redovite sjednice:

- Imatelju dozvole „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo privremeno se oduzima Dozvola za rad (licencija) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-565/115/16 od 11.7.2016.
- Imatelju dozvole „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo privremeno se oduzima Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03- 564/114/16 od 11.7.2016.
- Imatelju dozvole „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo privremeno se oduzima Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om broj 06-03-566/116/16 od 11.7.2016.
Poništava se Elektroenergetska suglasnost broj: 185420/2017 koja je sastavni dio Rješenja broj: 03‐4‐221-52644/17 od 18.9.2017. godine u dijelu tehnički uslovi kategorija potrošnje: „ostala potrošnja na 0,4 kV“ 
Odbija se žalba  D. F. podnesena protiv Rješenja broj: 03-2-221-32417/2017 od 30.8.2017. godine 
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnositelju zahtjeva Solarna elektrana „ENERGO SOLAR“, vl. Nikola Marić, iz Jablanice
Dozvola za rad (licencija) za trgovanje LPG-om 06-03-514/87/16 od 20.7.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-514-05/87/16 od 20.07.2016. godine, imatelju dozvole PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. iz Sarajeva mijenja se i dopunjuje
Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om broj 06-03-515/88/16 od 15.6.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-515-02/88/16 od 15.6.2016. godine, imatelju dozvole PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. iz Sarajeva mijenja se i dopunjuje
Izdaje se Dozvola za opskrbu električnom energijom - dozvola II reda podnositelju zahtjeva G-Petrol d.o.o. Sarajevo.
Dozvola za opskrbu električnom energijom - dozvola II reda broj 06-03-418/6/15 od 23.7.2015. godine izdata Rješenjem broj 06-03-418-10/6/15 od 23.07.2015. godine i izmijenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-1188-04/183/16 od 26.1.2017. godine imatelju dozvole HEP-Trade d.o.o. iz Mostara mijenja se i dopunjuje
Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-723/139/16 od 20.9.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-723-04/139/16 od 20.09.2016. godine, imatelju dozvole DOO „IBRAHIMOVIĆ“ Bosanska Krupa mijenja se i dopunjuje
Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-459/24/17 od 3.7.2017. godine izdata Rješenjem broj 06-03-459-09/24/17 od 03.07.2017. godine, imatelju dozvole „PROMING“ d.o.o. Bugojno, mijenja se i dopunjuje
Dozvola za rad (licencija) za trgovanje LPG-om broj 06-03-686/131/16 od 8.11.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-686-07/131/16 od 8.11.2016. godine, imatelju dozvole „PROMING“ d.o.o. Bugojno mijenja se i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja.
Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om broj 06-03-685/130/16 od 24.10.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-685-06/130/16 od 24.10.2016. godine, imatelju dozvole „PROMING“ d.o.o. Bugojno mijenja se i dopunjuje
imatelju dozvole „RPC Superfos Balkan“ d.o.o. privremeno se oduzima Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om broj 06-03-399/29/16 od 04.07.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-399-07/29/16 od 4.7.2016. godine.
Poništava se Elektroenergetska suglasnost broj: 189981/2017 koja je sastavni dio Rješenja broj: 03‐4‐221-55436/17 od 29.09.2017. godine u dijelu tehnički uslovi kategorija potrošnje: „ostala potrošnja na 0,4 kV“
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „SUŠA-COMMERCE“ d.o.o. Visoko
Izdaje se Dozvola za opskrbu električnom energijom - dozvola II reda podnositelju zahtjeva Vitol Adriatik d.o.o. iz Sarajeva.

Rješenja s 1. redovite sjednice:

Dozvola za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-241/3/15 od 11.6.2015. godine izdata Rješenjem broj 06-03-241-10/3/15 od 11.6.2015. godine imatelju dozvole „OPES“ d.o.o. Sarajevo mijenja se i dopunjuje
Dozvola za opskrbu električnom energijom - dozvola II reda broj 06-03-367/12/16 od 15.6.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-367-09/12/16 od 15.6.2016. godine imatelju dozvole PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. iz Sarajeva mijenja se i dopunjuje
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva D.O.O. „KALIM-PROFIL“ Tešanj
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelju zahtjeva „MERKEZ-OIL“ d.o.o. Novi Travnik
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnositelju zahtjeva Djelatnost srodna obrtničkoj-Proizvodnja električne energije - „PAPE“, vl. Mirsad Bašić, iz Tuzle

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe