Zaključci

Zaključak s 21. redovite sjednice:

Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-614/42/18 podnositeljazahtjeva BFS d.o.o. Kreševo od 22.6.2018. godine, smatra se kao da nije podnesen

Zaključak s 20. redovite sjednice:

Postupak  po  žalbi S.Š. na Rješenje broj: 03-2-221-29763/2018 od 28.9.2018. godine, koje je izdalo Javno  preduzeće  Elektroprivreda BiH  d.d. - Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać, obustavlja se u cjelosti

Zaključci sa 19. redovite sjednice:

Zahtjev za oduzimanje dozvole broj 06-03-884/70/18 podnositelja zahtjeva AL Trade d.o.o. iz Mostara od 11.10.2018. godine smatra se kao da nije podnesen
Postupak trajnog oduzimanja Dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-310/17/17 od 3.7.2017. godine imatelju dozvole E-TANK d.o.o. iz Ilidže, obustavlja se u cjelosti
Postupak pred FERK-om pokrenut po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE broj 06-03-838/64/18 od 24.9.2018. godine, podnositelja zahtjeva HEET d.o.o. Prozor - Rama, obustavlja se u cijelosti zbog odustanka podnositelja
Postupak pred FERK-om pokrenut po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE broj 06-03-839/65/18 od 24.9.2018. godine, podnositelja zahtjeva HEET d.o.o. Prozor - Rama, obustavlja se u cijelosti zbog odustanka podnositelja
Postupak pred FERK-om pokrenut po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE broj 06-03-840/66/18 od 24.9.2018. godine, podnositelja zahtjeva HEET d.o.o. Prozor - Rama, obustavlja se u cijelosti zbog odustanka podnositelja
Postupak pred FERK-om pokrenut po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE broj 06-03-841/67/18 od 24.9.2018. godine, podnositelja zahtjeva HEET d.o.o. Prozor - Rama, obustavlja se u cijelosti zbog odustanka podnositelja
Postupak pred FERK-om pokrenut po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE broj 06-03-842/68/18 od 24.9.2018. godine, podnositelja zahtjeva HEET d.o.o. Prozor - Rama, obustavlja se u cijelosti zbog odustanka podnositelja

Zaključak sa 16. redovite sjednice:

Zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za rad broj 06-03-592/39/18 podnositelja zahtjeva „COMEX“ d.o.o. Tešanj od 12.6.2018. godine, smatra se kao da nije podnesen

Zaključak s 15. redovite sjednice:

- Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-463/31/18 podnositelja zahtjeva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. – Kakanj od 18.4.2018. godine, smatra se kao da nije podnesen

Zaključci s 10. redovite sjednice:

U Rješenju Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK broj: 06-03-333-06/20/18 od 14.5.2018. godine, u točci 2. ispravlja se greška na način da se riječi: „u mikro-postrojenju OIE solarne fotonaponske elektrane „K-SOLAR““ zamjenjuju riječima: „u mikro-postrojenju OIE solarne fotonaponske elektrane „Gmići 3““
U Rješenju Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK broj: 06-03-332-05/19/18 od 14.5.2018. godine, u točci 2. ispravlja se greška na način da se riječi: „u mikro-postrojenju OIE solarne fotonaponske elektrane „SOLAR-B““ zamjenjuju riječima „u mikro-postrojenju OIE solarne fotonaponske elektrane „Gmići 2““

Zaključak s 9. redovite sjednice:

- Postupak pred FERK-om pokrenut po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-289/17/18 od 23.2.2018. godine podnositelja zahtjeva „Širbegović Inženjering“ d.o.o. Gračanica obustavlja se u cijelosti zbog odustanka podnositelja

Zaključci s 4. redovite sjednice:

Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-866/62/17 podnositelja zahtjeva „BFS“ d.o.o. Sarajevo od 23.10.2017. godine, smatra se kao da nije podnesen
Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-987/75/17 podnositelja zahtjeva „Srednjobosanske šume“/„Šume Središnje Bosne“/„Средњoбосанскe шумe“ d.o.o. od 28.11.2017. godine, smatra se kao da nije podnesen

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe