Zaključci

Zaključci s 18. redovite sjednice:

 

1. Spajaju se predmeti i to u postupcima po: - Zahtjevu za obnovu dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj UP1-06-13- 1-77/20 od 18.8.2020. godine podnositelja zahtjeva „ENERGETIC-ELECTRONIC“ d.o.o. Čitluk. - Zahtjevu za izmjenu i dopunu dozvole za rad broj UP1-06-13-1-78/20 od 18.8.2020. godine podnositelja zahtjeva „ENERGETIC-ELECTRONIC“ d.o.o. Čitluk u postupku izmjene i dopune Dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03- 841/29/15 od 18.12.2015. godine, zbog promjene tehničkih karakteristika u postojećem proizvodnom objektu solarnoj fotonaponskoj elektrani „ENERGETICELECTRONIC“, te zbog izgradnje novog proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane „ENERGETIC-ELECTRONIC 2“.

2. O spojenim zahtjevima vodit će se dalje jedinstveni postupak.

3. Ovaj zaključak je konačan, te se objavljuje se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici FERK-a.

 

Zaključak s 17. redovite sjednice:

 

 

Zaključak s 16. redovite sjednice:

 

Zaključci s 12. redovite sjednice:

 

 

Zaključak s 5. redovite sjednice:

 

 

Zaključak s 1. redovite sjednice:

 

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe