Registar dozvola

Registar dozvola u elektroničkom obliku sadržava sljedeće podatke, po djelatnostima:

  • Registarski broj dozvole,
  • naziv i sjedište imatelja dozvole,
  • nadnevak upisa u registar dozvola,
  • identifikacijski broj imatelja dozvole,
  • nadnevak izdavanja dozvole,
  • nadnevak isteka dozvole,
  • nadnevak donošenja rješenja o izmjenama, dopunama,  obnavljanju, prijenosu ili oduzimanju dozvole.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe