Registar punionica
Redni broj Pružatelj usluge Adresa javne stanice za punjenje Lokacija
(geografske koordinate)
Instalirana snaga stanice za punjenje
[kW]
Tip stanice za punjenje (AC/DC) Tip i proizvođač stanice za punjenje Tipovi konektora za punjenje Broj konektora za punjenje Maksimalna snaga konektora
[kW]
Radno vrijeme  Datum upisa u Registar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Reg-PEV-1 Porsche Inter Auto BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo, ul. Bulevar Meše Selimovića br. 16 43°50'45"N
18°20'42"E
150 DC Power Charger 150 (75/75), MOON CCS 2 75 pon - pet
08:00 - 18:00 h 
16.2.2024. godine
Reg-PEV-2 "e-GO" d.o.o. Sarajevo Sarajevo, ul. Bulevar Meše Selimovića br. 12 43°50'51.2"N
18°21'13.5"E
22 AC INCH PRO,
Etrel
CCS 1 22 pon - pet
06:00 - 00:00 h 
2.4.2024.godine
Sarajevo, Džemala Bijedića 169A 43°50'54.5"N
18°20'58.3"E
22 AC INCH PRO,
Etrel
CCS 1 22 pon - pet
06:00 - 00:00 h 
2.4.2024.godine
Sarajevo, Džemala Bijedića 160 43°50'59.7"N
18°21'14.4"E
22 AC INCH PRO,
Etrel
CCS 1 22 pon - pet
06:00 - 00:00 h 
2.4.2024.godine
Sarajevo, Gradačačka 1 43°50'54.1"N
18°22'07.9"E
22 AC INCH PRO,
Etrel
CCS 1 22 pon - pet
06:00 - 00:00 h 
2.4.2024.godine
Sarajevo, Azize Šaćirbegović bb 43°50'55.8"N
18°22'42.3"E
22 AC INCH PRO,
Etrel
CCS 1 22 pon - pet
06:00 - 00:00 h 
2.4.2024.godine
Sarajevo, Zmaja od Bosne bb 43°51'06.9"N 18°23'03.4"E 22 AC INCH PRO,
Etrel
CCS 1 22 pon - pet
06:00 - 00:00 h 
2.4.2024.godine
Sarajevo, Hrasnička cesta bb 43°49'24.1"N 18°18'31.0"E 22 AC INCH PRO,
Etrel
CCS 1 22 pon - pet
06:00 - 00:00 h 
2.4.2024.godine
Sarajevo, Bulevar Mimara Sinana 1 43°49'42.5"N 18°20'40.9"E 22 AC INCH PRO,
Etrel
CCS 1 22 pon - pet
06:00 - 00:00 h 
2.4.2024.godine
Sarajevo,Trg djece Sarajeva  1 43°51'28.8"N 18°24'58.4"E 22 AC INCH PRO,
Etrel
CCS 1 22 pon - pet
06:00 - 00:00 h 
2.4.2024.godine
Sarajevo,Franca Lehara 2 43°51'23.2"N 18°24'21.3"E 22 AC INCH PRO,
Etrel
CCS 1 22 pon - pet
06:00 - 00:00 h 
2.4.2024.godine
Sarajevo,Franca Lehara 43°51'26.0"N 18°24'13.3"E 22 AC INCH PRO,
Etrel
CCS 1 22 pon - pet
06:00 - 00:00 h 
2.4.2024.godine
Sarajevo, Kralja Tvrtka 11 43°51'26.5"N 18°24'26.8"E 22 AC INCH PRO,
Etrel
CCS 1 22 pon - pet
06:00 - 00:00 h 
2.4.2024.godine
Sarajevo, Omladinska 43°53'53.4"N 18°20'51.4"E 22 AC INCH PRO,
Etrel
CCS 1 22 pon - pet
06:00 - 00:00 h 
2.4.2024.godine
Sarajevo, Džemala Bijedića 212 43°50'24.2"N 18°19'13.1"E 22 AC INCH PRO,
Etrel
CCS 1 22 pon - pet
06:00 - 00:00 h 
2.4.2024.godine
Sarajevo, Vilsonovo šetalište 43°51'08.6"N 18°23'19.1"E 22 AC INCH PRO,
Etrel
CCS 1 22 pon - pet
06:00 - 00:00 h 
2.4.2024.godine
Sarajevo, Dr. Mustafe Pintola 23 43°49'45.1"N 18°18'33.4"E 22 AC INCH PRO,
Etrel
CCS 1 22 pon - pet
06:00 - 00:00 h 
2.4.2024.godine
Sarajevo, Butmirska cesta 18 43°49'36.5"N 18°18'47.4"E 22 AC INCH PRO,
Etrel
CCS 1 22 pon - pet
06:00 - 00:00 h 
2.4.2024.godine
Sarajevo,Rajlovačka bb 43°52'22.4"N 18°18'35.8"E 150 DC Power Charger 150 (75/75), MOON CCS 2 75 pon - pet
06:00 - 00:00 h 
2.4.2024.godine
Sarajevo, Kurta Schorka 43°49'36.6"N 18°20'12.2"E 22 AC EVLink PRO AC, Schneider Electric CCS 2 22 pon - pet
06:00 - 00:00 h 
2.4.2024.godine
Sarajevo, Ložionička 16 43°51'24.3"N 18°23'04.4"E 22 AC INCH PRO,
Etrel
CCS 1 22 pon - pet
06:00 - 00:00 h 
2.4.2024.godine

 

Kako nas naći:

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe