Upute

Instrukcije za popunjavanje naloga za plaćanje kod uplate jednokratne naknade. 

Popuna polja uplatnice:


  1. POLJE “Uplatio je (ime, adresa i telefon)”: u ovo polje potrebno je navesti točan naziv pravnog lica koje vrši uplatu, adresu i broj telefona
  2. POLJE: “Svrha doznake”: u ovo polje potrebno je navesti “uplata jednokratne naknade po članku 17. redni broj tablice ____ Pravilnika o regulatornim naknadama”. Redni broj iz tablice iz člana 17. se unose ovisno od vrste zahtjeva o kojem se radi.
  3. POLJE: “Primalac/Primatelj”: u ovo polje unosi se “Regulatorna komisija za energiju u FBiH-FERK”
  4. POLJE: “Račun pošiljaoca/pošiljatelja”: u ovo polje potrebno je unijeti broj transakcijskog računa pravne osobe koja vrši uplatu
  5. POLJE: “Račun primaoca/primatelja”: u ovo polje je potrebno unijeti broj transakcijskog računa FERK-a koji je naveden na internetskoj stranici FERK-a (kliknuti ovdje za valjani transakcijski račun)
  6. POLJE: “KM”: U ovo polje potrebno je unijeti iznos ovisno od vrste zahtjeva o kojem se radi u skladu sa tablicom iz članka 17. Pravilnika o regulatornim naknadama

Napomena: Donji desni dio naloga za plaćanje koji sadrži podatke o broju poreznog obveznika, vrsta prihoda, općina, poziv na broj, porezni period, budžetska organizacija, NIJE POTREBNO POPUNJAVATI!   Član 17.
(Iznosi jednokratnih naknada za obradu zahtjeva)

Utvrđuju se iznosi jednokratnih naknada za obradu zahtjeva, kojima se pokreću postupci pred FERK-om, kako slijedi:

R.br.

VRSTA ZAHTJEVA-AKTIVNOSTI

Iznos (KM)

 

 

 

1.

Izdavanje/obnova dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti

 

1.1.

Dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije

 

1.1.a.

Dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije iz elektrana ukupno instalirane snage veće od 1 MW do uključivo 10 MW

3.000

1.1.b.

Dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije iz elektrana instalirane snage veće od 10 MW

5.000

1.2.

Dozvola za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije

5.000

1.3.

Dozvola za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije u zatvorenom distribucijskom sustavu

1.500

1.4.

Dozvola za obavljanje djelatnosti opskrbe i trgovine električnom energijom

10.000

1.5

Dozvola za obavljanje djelatnosti skladištenja energije

1.500

1.6

Dozvola za obavljanje djelatnosti agregacije distribuiranih resursa

1.500

1.7

Dozvola za obavljanje djelatnosti energetske zajednice građana

1.500

2.

Stjecanje statusa kvalificiranog proizvođača

100

3.

Prijenos dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti plaća se u istom iznosu kao obnova dozvole za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti

 

4.

Prijenos statusa kvalificiranog proizvođača

100

5.

Izmjena ili dopuna dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti

 

5.1.

Izmjena ili dopuna dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti bez promjene tehničkih parametara

500

5.2.

Izmjena ili dopuna dozvola za obavljanje energetske djelatnosti s promjenama tehničkih parametara

Kao pod tačkama od 1.1.a. do 1.1.b.

6.

Izmjena statusa kvalificiranog proizvođača

100

7.

Oduzimanje dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti

50

8.

Oduzimanje statusa kvalificiranog proizvođača

50

9.

Prethodna suglasnost za izgradnju direktnog voda

2.000

10.

Pokretanje tarifnog postupka

10.000

11.

Izdavanje/obnova dozvola za rad (licencija) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva

 

11.1.

Dozvola za rad (licencija) za proizvodnju naftnih derivata

1.000

11.2.

Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om

500

11.3.

Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom

500

11.4.

Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata željezničkim prometom

1.000

11.5.

Dozvola za rad (licencija) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a

500

11.6.

Dozvola za rad (licencija) za trgovanje LPG-om

500

12.

Izmjena ili dopuna dozvole za rad (licencije) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva

100

13.

Oduzimanje dozvole za rad (licencije) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva

50

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe