Javne rasprave

Na osnovi Odluke broj UP1-06-13-1-100-5/24 donesene na XII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 14.5.2024. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 20.3.2024. godine zaprimio od ADRIATIC METALS BH d.o.o. Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om.

Na temelju Odluke broj UP1-06-13-1-104-5/24 donesene na XII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 14.5.2024. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 20.3.2024. godine zaprimio od ADRIATIC METALS BH d.o.o. Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom.

Na osnovi Odluke broj UP1-06-13-1-103-5/24 donesene na XII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 14.5.2024. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 20.3.2024. godine zaprimio od ADRIATIC METALS BH d.o.o. Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a.

Na osnovi Odluke broj UP1-06-13-1-111-3/24 donesene na XI. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 29.4.2024. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

Na temelju Odluke broj UP1-06-13-1-85-5/24 donesene na X. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 19.4.2024. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 27.2.2024. godine zaprimio od „GLOBAL ISPAT KIL“ d.o.o. Lukavac Zahtjev za obnovu dozvole za obavljanje djelatnosti opskrbe i trgovine električnom energijom.

Na temelju Odluke broj UP1-06-13-1-98-2/24 donesene na X. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 19.4.2024. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 18.3.2024. godine zaprimio od EOL PETROL d.o.o. Sarajevo Zahtjev za izmjenu i dopunu Dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj UP1-06-13-1-56-1/23 radi promjene adrese sjedišta društva i proširenja skladišnih kapaciteta namijenjenih za obavljanje licencirane djelatnosti.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe