Javne rasprave

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovi odluke donesene na XXVII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru, 1.12.2023. godine, upućuje

OBAVIJEST O OPĆOJ RASPRAVI

o Nacrtu pravilnika o zaštiti povjerljivih informacija

FERK je 1.12.2023. godine na XXVII. redovitoj sjednici FERK-a usvojio Nacrt pravilnika o zaštiti povjerljivih informacija s Obrazloženjem, te vas pozivamo da sudjelujete na općoj raspravi FERK-a o nacrtu.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na temelju odluke donesene na XXVII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru, 1.12.2023. godine, upućuje

OBAVIJEST O OPĆOJ RASPRAVI

o Nacrtu odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva

FERK je 1.12.2023. godine na XXVII. redovitoj sjednici usvojio Nacrt odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva, te vas pozivamo da sudjelujete na općoj raspravi FERK-a o nacrtu.

Na temelju Odluke broj UP1-06-13-1-156-7/23 donesene na XXVII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 1.12.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 4.9.2023. godine zaprimio od JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Zahtjev za obnovu dozvole za obavljanje djelatnosti opskrbe i trgovine električnom energijom.

Na temelju Odluke broj UP1-06-13-1-137-6/23 donesene na XXVII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 1.12.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 24.7.2023. godine zaprimio od Srodna djelatnost „MAGLIĆ“ vlasnik Maglić Nazim, Zenica Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE, u solarnoj fotonaponskoj elektrani “MAGLIĆ 1-20kW“, Pepelari do broja 20, Grad Zenica, ograničene instalirane snage

Na temelju Odluke broj UP1-06-13-1-193-6/23 donesene na XXVII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 1.12.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 9.10.2023. godine pod brojem UP1-06-13-1-193-1/23 zaprimio od MABOG GUMANOVIĆ d.o.o. Grude zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, u postupku izmjene i dopune Dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj UP1-06-13-1-1/20, radi izgradnje novih proizvodnih objekata

Na temelju Odluke broj UP1-06-13-1-141-9/23 donesene na XXVII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 1.12.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 26.7.2023. godine zaprimio od „HERCEG” Maglaj, d.o.o. Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije, u SE „HERCEG 3“, ul. Srebreničkih žrtava rata bb, općina Maglaj, ograničene instalirane snage 23,00 kW AC (25,92 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 34 MWh, pod

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe