Javne rasprave

Na osnovi Odluke broj 06-03-437-13/19 donesene na XV. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 7.10.2019. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 20.3.2019. godine pod brojem 06-03-437/19 zaprimio od „Inter-Energo“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za rad, u postupku izmjene i dopune Dozvole za rad - licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja električne

energije broj 06-03-1303/38/11 od 18.12.2012. godine, s novim proizvodnim objektom hidroelektranom „Sastavci“ (na vodotoku rijeke Vrbas, naselje Jelići, općina Gornji Vakuf-Uskoplje) ograničene instalirane snage 704 kW i predviđene godišnje proizvodnje 3.150 MWh i hidroelektranom „Duboki Potok“ (na vodotoku rijeke Desna, naselje Mačkara, općina Gornji Vakuf-Uskoplje) ograničene instalirane snage 818,30 kW i predviđene godišnje proizvodnje 4.058 MWh, uz koji je podnositelj zahtjeva priložio potrebne dokumente, sukladno članku 20. i članku 21. Pravilnika za izdavanje dozvola (Službene novine Federacije BiH, broj 2/17). Postupajući po članku 12. Pravilnika za izdavanje dozvola, FERK je pregledao zahtjev i utvrdio kako je potpun, te je sukladno članku 16. ovog pravilnika usvojio nacrt dozvole.

Zainteresirane osobe imaju mogućnost dostaviti svoje pisane komentare, na Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije za „Inter-Energo“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, FERK-u od dana objavljivanja ove obavijesti do 15.10.2019. godine do 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari će se analizirati i bit će pažljivo razmotreni.

Osobe koje imaju izravan interes sudjelovati u postupku izdavanja dozvole pod uvjetom da im je interes različit od općeg javnog interesa, mogu podnijeti zahtjev za stjecanje statusa umješača od dana objavljivanja ove obavijesti do 15.10.2019. godine do 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Ukoliko FERK odobri status umješača, održava se formalna rasprava na kojoj mogu sudjelovati zaposlenici FERK-a, podnositelj zahtjeva i umješači, a nazočnost javnosti je dobrodošla.

Tekst Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije možete dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Kneza Domagoja 12 A u Mostaru ili na internetskoj stranici FERK-a www.ferk.ba.

Nacrt

 

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe