Javne rasprave

Na temelju Odluke broj UP1-06-13-1-55-5/23 donesene na VIII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 11.4.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 24.3.2023. godine zaprimio od THE VOLT d.o.o. Zahtjev za izdavanje dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvole II. reda pod brojem UP1-06-13-1-55-1/23, uz koji je podnositelj zahtjeva priložio potrebne dokumente sukladno članku 20. i članku 24. Pravilnika za izdavanje dozvola. Postupajući po članku 12. Pravilnika za izdavanje

dozvola, FERK je pregledao zahtjev i utvrdio da je potpun, te je sukladno članku 16. ovog pravilnika usvojio nacrt dozvole.

Zainteresirane osobe imaju mogućnost da dostave svoje pisane komentare, na Nacrt dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvole II. reda, FERK-u od dana objave ove obavijesti do 20.4.2023. godine do 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari će biti pažljivo analizirani.

Osobe koje imaju izravan interes sudjelovati u postupku izdavanja dozvole pod uvjetom da im je interes različit od općeg javnog interesa, mogu dostaviti zahtjev za stjecanje statusa umješača od dana objave ove obavijesti do 20.4.2023. godine do 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Ukoliko FERK odobri status umješača, održava se formalna rasprava na kojoj mogu sudjelovati zaposlenici FERK-a, podnositelj zahtjeva i umješači, a nazočnost javnosti je dobrodošla.

Tekst Nacrta dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvole II. reda možete dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Kneza Domagoja 12 A u Mostaru ili na internetskoj stranici FERK-a, www.ferk.ba.

 

      NACRT DOZVOLE

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe