Javne rasprave

Sukladno članku 36. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o provedbi postupka formalne rasprave

FERK je 23.12.2021. godine zaprimio od MAXIMA IST d.o.o. Mostar Zahtjev za obnovu dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj UP1-06-13-1-291-1/21, te je 10.3.2023. godine usvojio Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije po istom. Obavijest za javnost o općoj raspravi o predmetnom Nacrtu objavljena je na internetskoj

stranici i oglasnoj ploči FERK-a 14.3.2023. godine. Dana 22.3.2023. godine pod brojem UP1-06-13-1-291-9/21 FERK je od podnositelja zahtjeva MAXIMA IST d.o.o. Mostar zaprimio komentare na Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije. O postupku opće rasprave voditelj postupka izradio je Izvješće, koje je 28.3.2023. godine poslano podnositelju zahtjeva MAXIMA IST d.o.o. Mostar na komentare. Podnositelj zahtjeva je dostavio u FERK svoje komentare na Izvješće s opće rasprave 30.3.2023. godine pod brojem UP1-06-13-1-291-12/21. U cilju saslušanja podnositelja zahtjeva FERK je odlučio održati formalnu raspravu. Formalna rasprava u postupku po Zahtjevu za obnovu dozvole za rad za proizvodnju električne energije održat će se u prostorijama FERK-a, na adresi Kneza Domagoja 12 A, Mostar, 24.4.2023. godine u 11 sati. Formalna rasprava je otvorena za javnost, ali u istoj mogu sudjelovati radnici FERK-a i podnositelj zahtjeva. Informacije o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Kneza Domagoja 12 A u Mostaru.

 

 

 

 

 

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe