Javne rasprave

Na temelju Odluke broj UP1-06-13-1-70-3/23 donesene na IX. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 19.4.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 6.4.2023. godine zaprimio od „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj Zahtjev za izmjenu i dopunu Dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj UP1-06-13-1-10-1/21 radi proširenja skladišnih kapaciteta namijenjenih za obavljanje licencirane djelatnosti, pod brojem UP1-06-13-1-70-1/23, uz koji je

podnositelj zahtjeva priložio potrebne dokumente, sukladno članku 19. odnosno članku 23. Pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licencija) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva. Postupajući po članku 12. Pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licencija) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva, FERK je pregledao zahtjev, te je sukladno članku 16. utvrdio kako je zahtjev potpun i usvojio nacrt dozvole.

Zainteresirane osobe imaju mogućnost dostaviti svoje pisane komentare, na Nacrt dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, FERK-u od dana objave ove obavijesti do 27.4. 2023. godine do 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari će biti pažljivo analizirani.

Osobe koje imaju izravan interes sudjelovati u postupku izdavanja dozvole za rad (licencije) pod uvjetom da im je interes različit od općeg javnog interesa, mogu dostaviti zahtjev za stjecanje statusa umješača od dana objave ove obavijesti do 27.4. 2023. godine do 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Ukoliko FERK odobri status umješača, održava se formalna rasprava na kojoj mogu sudjelovati uposlenici FERK-a, podnositelj zahtjeva i umješači, a nazočnost javnosti je dobrodošla.

Tekst Nacrta dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a možete dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Kneza Domagoja 12 A u Mostaru ili na internetskoj stranici FERK-a, www.ferk.ba.

 

     NACRT DOZVOLE

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe