Javne rasprave

Na temelju Odluke broj UP1-06-13-1-44-12/23 donesene na XVII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 31.8.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 16.3.2023. godine zaprimio od „ČULE PROMET“ d.o.o. Mostar Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) za trgovanje LPG-om, pod brojem UP1-06-13-1-44-1/23, uz koji je podnositelj zahtjeva priložio potrebne dokumente, sukladno članku 19., odnosno članku 24. Pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licencija) za

obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva. Postupajući po članku 12. Pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licencija) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva, FERK je pregledao zahtjev, te je sukladno članku 16. tog Pravilnika utvrdio kako je zahtjev potpun i usvojio nacrt dozvole.

Zainteresirane osobe imaju mogućnost dostaviti svoje pisane komentare, na Nacrt dozvole za rad (licencije) za trgovanje LPG-om, FERK-u od dana objave ove obavijesti do 13.9. 2023. godine do 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari će biti pažljivo analizirani.

Osobe koje imaju izravan interes sudjelovati u postupku izdavanja dozvole za rad (licencije) pod uvjetom da im je interes različit od općeg javnog interesa, mogu dostaviti zahtjev za  stjecanje statusa umješača od dana objave ove obavijesti do 13.9.2023. godine do 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Ukoliko FERK odobri status umješača, održava se formalna rasprava na kojoj mogu sudjelovati zaposlenici FERK-a, podnositelj zahtjeva i umješači, a nazočnost javnosti je dobrodošla.

Tekst Nacrta dozvole za rad (licencije) za trgovanje LPG-om možete dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Kneza Domagoja 12 A u Mostaru ili na internetskoj stranici FERK-a, www.ferk.ba.

 

     NACRT DOZVOLE

 

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe