Javne rasprave

Na temelju Odluke broj UP1-06-13-1-127-5/23 donesene na XVII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 31.8.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 10.7.2023. godine zaprimio od Proizvodnja električne energije „MTA Energy“, Vlasnik: Dedukić Almina, u solarnoj fotonaponskoj elektrani „DEDUKIĆ 2“, naselje Raduša, općina Tešanj, ograničene instalirane snage 70,00 kW AC (104,28 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 134 MWh, pod brojem

UP1-06-13-1-127-1/23, uz koji je podnositelj zahtjeva priložio potrebne dokumente, sukladno članku 20. i članku 21. Pravilnika za izdavanje dozvola. Postupajući po članku 12. Pravilnika za izdavanje dozvola, FERK je pregledao zahtjev i utvrdio kako je potpun, te je sukladno članku 16. ovog pravilnika usvojio nacrt dozvole.

Zainteresirane osobe imaju mogućnost dostaviti svoje pisane komentare, na Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije za Proizvodnja električne energije „MTA Energy“, Vlasnik: Dedukić Almina, FERK-u od dana objave ove obavijesti do 13.9.2023. godine do 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Pisani komentari moraju biti potpisani.

Osobe koje imaju izravan interes sudjelovati u postupku izdavanja dozvole pod uvjetom da im je interes različit od općeg javnog interesa, mogu dostaviti zahtjev za  stjecanje statusa umješača od dana objave ove obavijesti do 13.9.2023. godine do 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Ukoliko FERK odobri status umješača, održava se formalna rasprava na kojoj mogu sudjelovati zaposlenici FERK-a, podnositelj zahtjeva i umješači, a nazočnost javnosti je dobrodošla.

Tekst Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije možete dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Kneza Domagoja 12 A u Mostaru ili na internetskoj stranici FERK-a, www.ferk.ba.

 

     NACRT DOZVOLE

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe