Javne rasprave

Na osnovi Odluke broj UP1-06-13-1-103-5/24 donesene na XII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 14.5.2024. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

FERK je 20.3.2024. godine zaprimio od ADRIATIC METALS BH d.o.o. Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a.

Zainteresirane osobe imaju mogućnost da dostave svoje pisane komentare, na Nacrt dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, FERK-u od dana objavljivanja ove obavijesti do 24.5.2024. godine do 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Pisani komentari moraju biti potpisani.

Tekst Nacrta dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a možete dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Kneza Domagoja 12 A u Mostaru ili na službenoj internetskoj stranici FERK-a www.ferk.ba.

 

      Nacrt  

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe