Obavijesti za javnost

Mostar, 14.5.2024. godine

FERK ODRŽAO 12. REDOVITU SJEDNICU U 2024. GODINI

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK danas je u Mostaru održala 12. redovitu sjednicu u 2024. godini na kojoj je doneseno rješenje o oduzimanju dozvole za rad za proizvodnju električne energije imatelja dozvole d.o.o. „SOLAR GOLD“ Bihać, budući da istom za obavljanje elektroenergetske djelatnosti više nije potrebna dozvola

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK danas je u Mostaru održala 11. redovitu sjednicu u 2024. godini na kojoj je donesena odluka prema kojoj se ne daje suglasnost JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo na prijedlog cijena opskrbe krajnjih kupaca kod javnog opskrbljivača.

Mostar, 19.4.2024. godine

FERK ODRŽAO 10. REDOVITU SJEDNICU U 2024. GODINI

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK danas je u Mostaru održala 10. redovitu sjednicu u 2024. godini na kojoj je doneseno pet podzakonskih akata sukladno nadležnostima iz Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije i Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo je sukladno članku 11. stavak (1) Pravilnika o metodologiji za utvrđivanje cijena za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca kod javnog i rezervnog opskrbljivača

Mostar, 9.4.2024. godine

FERK ODRŽAO 9. REDOVITU SJEDNICU U 2024. GODINI

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK danas je u svom sjedištu u Mostaru održala 9. redovnu sjednicu u 2024. godini na kojoj je donesen Pravilnik o izdavanju dozvola. Kako je novi Zakon o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine uveo mnoge novine po pitanju vrsta dozvola, koje se izdaju i u kojim slučajevima, kroz Pravilnik o izdavanju dozvola, FERK je na

Mostar, 4.4.2024. godine

FERK ODRŽAO 8. REDOVITU SJEDNICU U 2024. GODINI

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je na današnjoj sjednici usvojila:  Nacrt pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o regulatornim naknadama, Nacrt statuta o izmjeni Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine i Nacrt pravilnika o proizvodnji električne energije za vlastite potrebe.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe