Obavijesti za javnost

Mostar, 1.12.2023. godine

FERK ODRŽAO 27. REDOVITU SJEDNICU U 2023. GODINI

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj je redovitoj sjednici donijela: Poslovnik o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine kojim se uređuju osnovne procedure i postupci FERK-a, Pravilnik o rješavanju žalbi i sporova kojim se uređuju način komuniciranja FERK-a i stranaka,

Mostar, 21.11.2023. godine

FERK ODRŽAO 26. REDOVITU SJEDNICU U 2023. GODINI

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK danas je održala 26. redovitu sjednicu na kojoj je donesena Odluka o usvajanju Godišnjeg plana nadgledanja za 2024. godinu. Godišnji plan nadgledanja sadrži pregled imatelja dozvola po licenciranim djelatnostima koji će biti obuhvaćeni redovitim nadgledanjem u 2024. godini uzimajući u obzir planske aktivnosti FERK-a i biće objavljen na internetskoj stranici FERK-a.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK je danas održala redovitu sjednicu, XXV. po redu u ovoj godini.

Mostar, 12.10.2023. godine

 

FERK ODRŽAO 21. REDOVITU SJEDNICU U 2023. GODINI

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj je redovitoj sjednici donijela rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije, kao i zahtjev za stjecanje statusa kvalificiranog proizvođača podnositelja zahtjeva „EKO-VAT“ d.o.o.

 

 

OBAVIJEST

Dana 17.8.2023. godine stupio je na snagu novi Zakon o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 60/23).

Prema članku 15. (Vrste dozvola) Zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine, FERK  izdaje dozvole za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti, među kojima je i djelatnosti proizvodnje električne energije.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na temelju odluke donesene na XVIII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru, 11.9.2023. godine, upućuje

OBAVIJEST O OPĆOJ RASPRAVI

o Nacrtu Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

FERK je 11.9.2023. godine na XVIII. redovitoj sjednici FERK-a usvojio Nacrt Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine s Obrazloženjem, te vas pozivamo da sudjelujete na općoj raspravi FERK-a o nacrtu.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe