Obavijesti za javnost

Mostar, 19.12.2023. godine

FERK ODRŽAO 29. REDOVITU SJEDNICU U 2023. GODINI

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj redovitoj sjednici donijela je Odluku o odobravanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje jamstva podrijetla električne energije Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu

kogeneraciju.

Po zahtjevu za izmjenu i dopunu dozvole za rad (licencije) za trgovanje LPG-om podnositelja zahtjeva d.o.o. „INTER-BUTAN“ Cazin FERK je donio zaključak kojim se predmetni postupak obustavlja zbog odustanka podnositelja. Za gospodarska društva „AREX” d.o.o. Gradačac i d.o.o. „BAREL“ Cazin donesena su rješenja kojima se izdaju izmijenjene i dopunjene dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom.

Na sjednici su također doneseni zaključci kojima se odbacuju podneseni zahtjevi „AUTOHLADNJAK-GABELJIĆ“ d.o.o. Sarajevo, za pet proizvodnih objekata i SRC „GABELJIĆ“ d.o.o. Sarajevo, za dva proizvodna objekta zbog nepostojanja uvjeta za pokretanje postupka. Osim toga, zbog odustanka podnositelja zahtjeva COMMERCE PRODEX d.o.o. Grude obustavljen je postupak pred FERK-om pokrenut po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije.

Po zahtjevima za stjecanje statusa kvalificiranog proizvođača FERK je donio rješenja za: MARKELI d.o.o., iz Širokog Brijega, „H&HMT“ d.o.o. Tešanj, „AUTOHLADNJAK-GABELJIĆ“ d.o.o. Sarajevo za pet solarnih fotonaponskih elektrana, „CONRA“ d.o.o. iz Tešnja, SRC „GABELJIĆ“ d.o.o. Sarajevo za dvije solarne fotonaponske elektrane, SD „ASEA“ vlasnika Sinanovića Safeta iz Zavidovića i COMMERCE PRODEX d.o.o. Grude za tri solarne fotonaponske elektrane.

Na sjednici su donesena i dva zaključka o ispravci rješenja po prijedlogu zahtjeva za stjecanje statusa kvalificiranog proizvođača za podnositelje zahtjeva „VITA SOL“ i „BOSŠUMČAJ“ d.o.o. Sarajevo.

U postupak opće rasprave upućen je Nacrt dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelja zahtjeva ZIBLIN & CO d.o.o. Ljubuški.

Nacrt i obavijest za javnost mogu se preuzeti na internetskoj stranici FERK-a www.ferk.ba, a zainteresirane osobe svoje pisane komentare na nacrt dozvole mogu dostaviti do 27.12.2023. godine do 12 sati, poštom na adresu FERK-a, kao i na elektroničku adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Također, nakon razmatranja žalbi na akte koje su donijela dva javna elektroprivredna poduzeća, FERK je na sjednici donio pet rješenja i osam zaključaka.

Na današnjoj sjednici je donesena i Odluka o privremenoj regulatornoj naknadi za 2024. godinu za imatelje dozvola koji obavljaju elektroenergetske djelatnosti, te rješenja o regulatornim naknadama za 2024. godinu za postojeće imatelje dozvola za obavljanje proizvodnje električne energije u elektranama ukupne instalirane snage do uključivo 1 MW i Rješenje o regulatornoj naknadi za Operatora za OIEiEK.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe