Obavijesti za javnost

Mostar, 13.2.2024. godine

FERK ODRŽAO 4. REDOVITU SJEDNICU U 2024. GODINI

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj redovitoj sjednici donijela je Pravilnik o izvještavanju kojim se propisuju vrste izvještaja, dokumentacija i obrasci, kao i rokovi i način na koji imatelji dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti i Operator za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju

redovito izvještavaju FERK.

Podnositelju zahtjeva DRIN - ENERGIJA d.o.o. iz Gruda donesenim rješenjem je izdana Dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „PETNJIK“.

Donesena su i rješenja kojima je status kvalificiranog proizvođača utvrđen za 11 podnositelja zahtjeva: „ŠUMMEX“ d.o.o. Vareš, „A&A ENERGY“ vlasnika Amne Nalić iz Maglaja, „MAESA” Tešanj, PPUD „MECA“ d.o.o. Novi Travnik, OD SOLAR PARK „BOŽE I TOMISLAV“ vlasnika Bože Ereša iz Ljubuškog za dvije solarne fotonaponske elektrane, PENAVA d.o.o. Posušje, „ELEKTROPRIZMA“ d.o.o. Tešanj, „SJAJ” Maglaj d.o.o. za dvije solarne fotonaponske elektrane, PSE d.o.o. iz Mostara, „BH Energy“ vlasnika Jasmina Kotorića iz Tešnja i Solarni kolektori „TOLA-ELECTRONIC“ vlasnika Fuada Zlotrga iz Zenice.

Također, nakon razmatranja žalbi na akte koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, FERK je na sjednici donio pet rješenja i zaključak.

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe