Obavijesti za javnost

Mostar, 4.4.2024. godine

FERK ODRŽAO 8. REDOVITU SJEDNICU U 2024. GODINI

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je na današnjoj sjednici usvojila:  Nacrt pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o regulatornim naknadama, Nacrt statuta o izmjeni Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine i Nacrt pravilnika o proizvodnji električne energije za vlastite potrebe.

Odlučeno je kako će FERK 15.4.2024. godine u svojim prostorijama u Mostaru održati usmene opće rasprave o nacrtima pravilnika i to o: Nacrtu pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o regulatornim naknadama s početkom u 10 sati, Nacrtu statuta o izmjeni Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine s početkom u 11 sati, te o Nacrtu pravilnika o proizvodnji električne energije za vlastite potrebe s početkom u 12 sati.

Na usmene opće rasprave mogu doći sve zainteresirane pravne i fizičke osobe kojima će se pružiti mogućnost davanja komentara na nacrte pravilnika. Preslike nacrta pravilnika i obrazloženja uz nacrte možete dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Kneza Domagoja 12 A u Mostaru ili na službenoj internetskoj stranici FERK-a www.ferk.ba. Rok za podnošenje pisanih komentara na navedene nacrte pravilnika je do 16.4.2024. godine do 12 sati.

Postupajući po Zahtjevu za oduzimanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja „KAMEN STIL“ D.O.O. TEŠANJ za solarnu fotonaponsku elektranu  „KS 150-1“, FERK je nakon provedenog postupka donio rješenje o oduzimanju dozvole budući da navedenom podnositelju zahtjeva, sukladno Zakonu o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine, više nije potrebna dozvola za obavljanje elektroenergetske djelatnosti.

Status kvalificiranog proizvođača utvrđen je za tri podnositelja zahtjeva, te su donesena tri rješenja za: KTL d.o.o.  Livno za solarnu fotonaponsku elektranu  „KTL ONE”, „BRIST“ d.o.o. Boljkovac,  Gornji Vakuf-Uskoplje za solarnu fotonaponsku elektranu  „BRIST” i „CONRAM“ d.o.o. Brčko distrikt BiH za solarnu fotonaponsku elektranu „SEPARACIJA 1”.

Također, nakon razmatranja žalbi na akte koje su donijela dva javna elektroprivredna poduzeća, FERK je na sjednici donio četiri rješenja.

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe