Obavijesti za javnost

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo je sukladno članku 11. stavak (1) Pravilnika o metodologiji za utvrđivanje cijena za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca kod javnog i rezervnog opskrbljivača

(Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 22/24) predložila cijene za opskrbu krajnjih kupaca, a zaprimljene su u Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK-u 9.4.2024. godine, pod brojem 07-13-2-471-1/24. Navedeni prijedlog cijena možete pogledati na  linku ispod.

 

 Prilog

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe