Obavijesti za javnost

Mostar, 19.4.2024. godine

FERK ODRŽAO 10. REDOVITU SJEDNICU U 2024. GODINI

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK danas je u Mostaru održala 10. redovitu sjednicu u 2024. godini na kojoj je doneseno pet podzakonskih akata sukladno nadležnostima iz Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije i Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Donesen je Pravilnik o metodologiji utvrđivanja maksimalnih vrijednosti garantiranih otkupnih cijena, zamjenske tržišne cijene i graničnih vrijednosti fiksnih premija na osnovi kojega FERK do kraja listopada kalendarske godine za narednu godinu, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dostavlja prijedlog izračuna i vrijednosti maksimalnih garantiranih otkupnih cijena i graničnih vrijednosti fiksnih premija, gornje i donje granice prihoda za poticanje, gornje i donje granične otkupne cijene, a Vlada Federacije BiH, na prijedlog tog ministarstva donosi Odluku o vrijednostima maksimalnih garantiranih otkupnih cijena, graničnih fiksnih premija, gornje i donje granice prihoda za poticanje, gornje i donje granične otkupne cijene.

Pravilnik o stjecanju statusa kvalificiranih proizvođača propisuje način i uvjete za stjecanje statusa kvalificiranog proizvođača, razdoblje trajanja statusa kvalificiranog proizvođača, način obnove i prijenosa, te način i razloge za oduzimanje statusa kvalificiranog proizvođača.

Pravilnik o proizvodnji električne energije za vlastite potrebe (proizvodnja prosumera) propisuje način i uvjete stjecanja statusa prosumera i prosumera koji djeluju zajednički; djelovanje prosumera i prosumera koji djeluju zajednički, postupke operatora distribucijskog sustava u realiziranju neto mjerenja i neto obračuna; primjenu ograničenja instalirane snage elektrana za vlastite potrebe, pojedinačno i na razini sustava; primjenu neto mjerenja i neto obračuna i način postupanja u slučaju promjene opskrbljivača, način utvrđivanja vrijednosti energetskog i monetarnog kredita, sigurnosne i tehničke zahtjeve za instalacije elektrane, vođenje evidencija i energetsku statistiku.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o regulatornim naknadama propisuje iznos jednokratne naknade za obradu zahtjeva za stjecanje statusa zatvorenog distribucijskog sustava, briše zahtjev za izmjenu statusa kvalificiranog proizvođača, te propisuje pravo na povrat jednokratne naknade za slučaj odustanka podnositelja prije donošenja odluke o stjecanju statusa kvalificiranog proizvođača i odluke o stjecanju statusa zatvorenog distribucijskog sustava.

Statut o izmjeni Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine odnosi se na izmijenjene odredbe po pitanju nadležnosti FERK-a u oblasti obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije.

Status kvalificiranog proizvođača utvrđen je za tri podnositelja zahtjeva, te su donesena rješenja za „SE ELEKTRONIK" vlasnika Nezira Prnjavorca iz Tešnja, PSE d.o.o. iz Mostara i Proizvodnja električne energije „IEEA“ vlasnika Ismeta Avdića iz Tešnja.

Na današnjoj sjednici FERK-a odlučeno je da se u postupak opće rasprave upute Nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti opskrbe i trgovine električnom energijom za gospodarsko društvo „GLOBAL ISPAT KIL“ d.o.o. Lukavac i Nacrt dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a za EOL PETROL d.o.o. Zainteresirane osobe imaju mogućnost dostaviti svoje pisane komentare na nacrte dozvola do 29.4.2024. godine do 9 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Tekst nacrta dozvola može se dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Kneza Domagoja 12 A u Mostaru ili na internetskoj stranici FERK-a www.ferk.ba.

Također, nakon razmatranja žalbi na akte koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, FERK je na sjednici donio dva rješenja, te jedno rješenje po zahtjevu za rješenje spora.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe