Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o održavanju IX. redovite sjednice FERK-a u 2023. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 61/22), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 24/14 i 91/15) i članaka 14. i 17.

Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 29/14, 31/16 i 84/19) FERK će održati IX. redovitu sjednicu u 2023. godini, u srijedu, 19.4.2023. godine s početkom u 10 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici kneza Domagoja 12 A.

Na IX. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s VIII. redovite sjednice FERK-a održane 11.4.2023. godine;
  2. Razmatranje i donošenje Rješenja o trajnom oduzimanju dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnositelju zahtjeva PAŽIN d.o.o. Stolac;
  3. Razmatranje i donošenje Rješenja o trajnom oduzimanju dozvole za rad (licencije) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om podnositelju zahtjeva PAŽIN d.o.o. Stolac;
  4. Razmatranje i donošenje Rješenja o privremenom oduzimanju dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelju zahtjeva „GORJA TRANSPORTI“ d.o.o. ŽEPČE;
  5. Razmatranje i donošenje Zaključka po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE, podnositelja zahtjeva „DINALSA“ d.o.o. Sarajevo; (solarna fotonaponska elektrana „DINALSA“)
  6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka, podnositelja zahtjeva:

 

  • „HIFA OIL“ d.o.o. Tešanj; (izmjena i dopuna)
  • RU „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje; (obnova dozvole)
  • EUROBENZ d.o.o. Grude; (obnova dozvole)

 

  1. Razmatranje i odlučivanje po žalbi na Rješenje broj: 03-83-1-3461-1/2023 od 17.02.2023.  godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica.

 

v.d. PREDSJEDNIKA FERK-a

Mile Srdanović

 

U Mostaru, 11.4.2023. godine

Broj: 01-02-1-805-1/23

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe