Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o održavanju XVI. redovite sjednice FERK-a u 2023. godini

Na temelju članka 32. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 61/22), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 24/14 i 91/15) i članka 14. i 17.

Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 29/14, 31/16 i 84/19) FERK će održati XVI. redovitu sjednicu u 2023. godini, u petak, 18.8.2023. godine s početkom u 13 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici kneza Domagoja 12 A.

Na XVI. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika s XV. redovite sjednice FERK-a održane 19.7.2023. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva:
  • Geo Wat Mario Krmek Stolac; (solarna fotonaponska elektrana „LATINKA 1“)
  • Maxima IST d.o.o. Mostar; (solarna fotonaponska elektrana „STOLAC-A“)
  • „GSL AUTO CENTAR“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje; (solarna fotonaponska elektrana „GSL 2“)
  • „IVANOVIĆ“ d.o.o. LIVNO; (solarna fotonaponska elektrana „IVANOVIĆ“)
  • „EKO-SERVIS“ d.o.o. Tešanj; (solarna fotonaponska elektrana „EKO-SERVIS 1“)
  • Samostalna obrtnička radnja „BOKAN-SOL“, iz Posušja; (solarna fotonaponska elektrana „Bokan sol 2“, solarna fotonaponska elektrana „Bokan sol 3“)
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE podnositelja zahtjeva:
  • SE ČULJAK iz Mostara; (solarna fotonaponska elektrana „ČULJAK 1“)
  • P. „OMERBAŠIĆ“ d.o.o. Tešanj; (solarna fotonaponska elektrana „OMERBAŠIĆ.23-1“)
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvola II. reda podnositelja zahtjeva Winter Wind d.o.o. Tomislavgrad;
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelja zahtjeva „KOPEX-SARAJLIĆ“ d.o.o. Srebrenik;
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka, podnositelja zahtjeva MARKOTA d.o.o. Posušje;  (solarna fotonaponska elektrana „MARKOTA“)
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka, podnositelja zahtjeva „FOTON", Vlasnik: Huskić Suad, iz Tešnja; (solarna fotonaponska elektrana „FOTON 1“);

 

 1. Razmatranje i odlučivanje po žalbi na Rješenje broj 03-53-119570-1/2023 od 15.5.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo;

 

 

v.d. PREDSJEDNIKA FERK-a

Mile Srdanović

U Mostaru, 21.7.2023. godine

Broj: 01-02-1-1083-1/23

 

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe