Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o održavanju XVII. redovite sjednice FERK-a u 2023. godini

Na temelju članka 33. stavak (1) Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 60/23), članka 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 24/14 i 91/15) i članaka 14. i 17.

Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 29/14, 31/16 i 84/19) FERK će održati XVII. redovitu sjednicu u 2023. godini, u četvrtak, 31.8.2023. godine s početkom u 13 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici kneza Domagoja 12 A.

Na XVII. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa XVI. redovite sjednice FERK-a održane 18.8.2023. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o odobrenju Plana razvitka i izgradnje distribucijske mreže za 2023. godinu Javnom poduzeću „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ d.d. Mostar;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva:
  • MARKOTA d.o.o. Posušje  (solarna fotonaponska elektrana „MARKOTA“);
  • Obrt „RnP Energy“, vl. Dalibor Gudelj iz Busovače (solarne fotonaponske elektrane  „VG-4“, „VG-5“ i „VG-6“);
 1. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE podnositelja zahtjeva:
 • FOTON“, Vlasnik: Huskić Suad iz Tešnja  (solarna fotonaponska elektrana „FOTON 1“);
 • AGRO-BRIŠNIK“ d.o.o. TOMISLAVGRAD (solarna fotonaponska elektrana „AGRO-BRIŠNIK 1“);
 1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka, podnositelja zahtjeva:
  • DI & DŽ d.o.o. iz Mostara; (solarna fotonaponska elektrana  „Arena Sport 1“, solarna fotonaponska elektrana  „Arena Sport 2“, solarna fotonaponska elektrana  „Arena Sport 3“, solarna fotonaponska elektrana  „Arena Sport 4“, solarna fotonaponska elektrana  „Arena Sport 5“ i solarna fotonaponska elektrana  „Arena Sport 6“);
  • „ORKO“ vl. Ajan Ferid, Žepče; (solarna fotonaponska elektrana „ORKO“);
  • SolarMax d.o.o. Mostar; (izmjena i dopuna); (solarna fotonaponska elektrana “STOLAC 1“);
 1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka, podnositelja zahtjeva:
  • Fotonaponska elektranaSOLEN“ vl. Sanja Bulić i Silvijo Bulić,  Čitluk; (solarna fotonaponska elektrana FNE „SOLEN“);
  • „ES SOLAR ENERGY“, Vlasnik: Škapur Fehro, iz Tešnja; (solarna fotonaponska elektrana „ES SOLAR ENERGY 2“);
 1. Razmatranje i odlučivanje o žalbi na:

 

 • Zaključak broj 03-33-1-11892-1/2023 od 7.4.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
 • Zaključak broj 03-33-1-11895-1/2023 od 7.4.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać ;
 • Zaključak broj 03-33-1-11620-1/2023 od 6.4.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
 • Zaključak broj 03-33-1-11622-1/2023 od 6.4.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
 • Zaključak broj 03-33-1-11625-1/2023 od 6.4.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
 • Zaključak broj 03-33-1-11629-1/2023 od 6.4.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
 • Zaključak broj 03-33-1-11634-1/2023 od 6.4.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
 • Zaključak broj 03-33-1-11883-1/2023 od 7.4.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
 • Zaključak broj 03-33-1-11887-1/2023 od 7.4.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
 • Zaključak broj 03-33-1-11890-1/2023 od 7.4.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
 • Rješenje broj 03-53-1-21494-1/2023 od 16.5.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo;
 • Rješenje broj: 03-82-3-12336-1/2023 od 23.6.20203. godine,   koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
 • Rješenje broj: III-2-1-227/23 od 13.6.2023. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distribucijsko područje „Centar“ Novi Travnik Poslovnica Elektro Novi Travnik;
 • Rješenje broj: 779-10-2022/01213-2 od 1.6.2023. godine, koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distribucijsko područje JUG, Pogon Mostar;
 • Rješenje broj: 765-10-2022/01213-2 od 1.6.2023. godine, koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distribucijsko područje JUG, Pogon Mostar;
 • Rješenje broj: 778-10-2022/01213-2 od 1.6.2023. godine, koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distribucijsko područje JUG, Pogon Mostar;
 • Zaključak broj: III-1-G-1165/23 od 21.6.2023. godine, koji je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Organizacijska jedinica: Distribucija električne energije, Distribucijsko područje Jug, Pogon Grude;  
 1. Razmatranje i donošenje Rješenja o ukidanju Rješenja broj 07-02-1592-82/25/09 od 21.7.2010. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Rješenja o ukidanju Rješenja broj 07-02-91-75/3/11 od 27.6.2011. godine.

 

v.d. PREDSJEDNIKA FERK-a

Mile Srdanović

U Mostaru, 23.8.2023. godine

Broj: 01-02-11154-1/23

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe