Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o održavanju XXVIII. redovite sjednice FERK-a u 2023. godini

Na temelju članka 33. stavak (1) Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 60/23), članka 14. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 29/14, 31/16 i 84/19) FERK će održati XXVIII. redovitu

sjednicu u 2023. godini, u utorak, 12.12.2023. godine s početkom u 11 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici kneza Domagoja 12 A.

Na XXVIII. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa XXVII. redovite sjednice FERK-a održane 1.12.2023. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Pravilnika o regulatornom nadgledanju;
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o krajnjim kupcima od posebne društvene važnosti;
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju postotka obveznog udjela električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije za 2024. godinu;
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, podnositelja zahtjeva:
  • MABOG GUMANOVIĆ d.o.o. Grude; (izmjena i dopuna); (solarna fotonaponska elektrana „KRČ 1“, solarna fotonaponska elektrana „KRČ 2“, solarna fotonaponska elektrana „KRČ 3“, solarna fotonaponska elektrana „KRČ 4“, solarna fotonaponska elektrana „KRČ 5“, solarna fotonaponska elektrana „KRČ 6“, solarna fotonaponska elektrana „GRADIKA 1“, solarna fotonaponska elektrana „GRADIKA 2“ i solarna fotonaponska elektrana „GRADIKA 3“)
  • „HERCEG“ Maglaj, d.o.o.; (solarna fotonaponska elektrana „HERCEG 3“)
  • „Energi-Europa“ d.o.o. Prozor-Rama; (izmjena i dopuna), (solarna fotonaponska elektrana „KRUŠEVO 11“, solarna fotonaponska elektrana „KRUŠEVO 12“, solarna fotonaponska elektrana „KRUŠEVO 13“, solarna fotonaponska elektrana „KRUŠEVO 14“, solarna fotonaponska elektrana „KRUŠEVO 15“, solarna fotonaponska elektrana „KRUŠEVO 16“, solarna fotonaponska elektrana „KRUŠEVO 17“, solarna fotonaponska elektrana „KRUŠEVO 18“, solarna fotonaponska elektrana „KRUŠEVO 19“ i solarna fotonaponska elektrana „KRUŠEVO 20“)
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE, podnositelja zahtjeva Srodna djelatnost „MAGLIĆ“ vlasnik Maglić Nazim, Zenica; (solarna fotonaponska elektrana „MAGLIĆ 1-20kW“),
 7. Razmatranje i donošenje Zaključka po zahtjevu za izmjenu i dopunu dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE, podnositelja zahtjeva Samostalna obrtnička radnja „SOL-VES“ vl. Veselko Penava; (solarna fotonaponska elektrana „BATIN“)
 8. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za obavljanje djelatnosti opskrbe i trgovine električnom energijom, podnositelja zahtjeva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo; (obnova dozvole),
 9. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Zahtjeva za stjecanje statusa kvalificiranog proizvođača podnositelja zahtjeva:
  • „ART“ d.o.o. (Jelah, Tešanj); (solarna fotonaponska elektrana „ART-1”)
  • „BOSŠUMČAJ“ d.o.o. Sarajevo; (solarna fotonaponska elektrana „BOSŠUMČAJ”)
  • Proizvodnja električne energije „ELEKTRO ID“, Vlasnik: Dubravac Izet (Tešanj); (solarna fotonaponska elektrana  “ID-2”)  
  • „VITA SOL“ (Gornji Uzarići, Široki Brijeg); (solarna fotonaponska elektrana „VITA SOL 1”)
  • „DEMCOM“ d.o.o. Kakanj; (solarna fotonaponska elektrana „DENCOM SOLAR”)
  • „BOJANIĆ“ d.o.o. Jajce; (solarna fotonaponska elektrana „BOJANIĆ 1”)
  • „BOJANIĆ“ d.o.o. Jajce; (solarna fotonaponska elektrana „BOJANIĆ 2”)
  • SE„ANTOLOVIĆ“ vl. Jakov Antolović, Žepče; (solarna fotonaponska elektrana „ANTOLOVIĆ”)
  • SUNČANI VRT d.o.o. iz Gruda; (solarna fotonaponska elektrana „SUNČANI VRT 1”)
  • EL ZOVKO iz Mostara; (solarna fotonaponska elektrana „EL ZOVKO 1“)
  • EL ZOVKO iz Mostara; (solarna fotonaponska elektrana „EL ZOVKO 2“)
  • SUMAKS“ d.o.o., iz Tešnja; (solarna fotonaponska elektrana „SUMAKS 2“)
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za obavljanje djelatnosti opskrbe i trgovine električnom energijom, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka, podnositelja zahtjeva VIBAR d.o.o. Široki Brijeg; (obnova dozvole);
 11. Razmatranje i odlučivanje po žalbi na:
  • Zaključak broj: 03-83-1-13621-1/2023 od 11.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Zaključak broj: 03-83-1-13210-1/2023 od 7.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Zaključak broj: 03-83-1-13238-1/2023 od 7.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Zaključak broj: 03-83-1-13307-1/2023 od 7.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Zaključak broj: 03-83-1-13811-1/2023 od 12.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Zaključak broj: 03-83-1-13439-1/2023 od 7.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Zaključak broj: 03-83-1-13792-1/2023 od 12.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Zaključak broj: 03-83-1-13804-1/2023 od 12.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Zaključak broj: 03-83-1-13141-1/2023 od 6.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Zaključak broj: 03-83-1-13311-1/2023 od 7.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Zaključak broj: 03-83-1-13171-1/2023 od 6.7.2023. godine koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Zaključak broj: 03-83-1-13406-1/2023 od 7.7.2023. godine koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Zaključak broj: 03-83-1-13623-1/2023 od 11.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
 1. Razmatranje i odlučivanje po žalbi zbog nedonošenja:
  • rješenja po Zahtjevu za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti za proizvođača od 22.12.2022. godine;
  • rješenja po Zahtjevu za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti za proizvođača od 5.7.2023. godine.

 

 v.d. PREDSJEDAVAJUĆEG FERK-a

Jasmin Bešo

U Mostaru, 4.12.2023. godine

Broj: 01-02-1-1485-1/23

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe