Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o održavanju I. redovite sjednice FERK-a u 2024. godini

Na temelju članka 33. stavak (1) Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 60/23), članka 12. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 95/23) FERK će održati I. redovitu sjednicu u 2024. godini

, u petak, 12.1.2024. godine s početkom u 11 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici kneza Domagoja 12 A.

Na I. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa XXIX. redovite sjednice FERK-a održane 19.12.2023. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Pravilnika o zaštiti povjerljivih informacija;
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za obavljanje djelatnosti opskrbe i trgovine električnom energijom, podnositelja zahtjeva VIBAR d.o.o. Široki Brijeg;
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom, podnositelja zahtjeva ZIBLIN & CO d.o.o. Ljubuški:
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Zahtjeva za stjecanje statusa kvalificiranog proizvođača podnositelja zahtjeva:
  • Djelatnost srodna obrtu „TENO“ iz Posušja; (solarna fotonaponska elektrana  „TENO“)
  • Solar „NEZIROVIĆ E1“ Vl. Nezirović Edd; (solarna fotonaponska elektrana „NEZIROVIĆ E1”)
  • AMA-SOLAR d.o.o. Sarajevo; (solarna fotonaponska elektrana  „RAJSKA”)
  • „FNE VULKAN“, vlasnik Edvin Redžić iz Gornjeg Vakufa – Uskoplja; (solarna fotonaponska elektrana „Vulkan 1“)
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za obavljanje djelatnosti opskrbe i trgovine električnom energijom, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka, podnositelja zahtjeva „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj;
 8. Razmatranje i odlučivanje po žalbi na:
  • Zaključak broj 03-63-5436-1/2023 od 13.10.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Travnik;
  • Zaključak broj 03-63-5436-1/2023 od 13.10.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Travnik;
  • Zaključak broj 03-63-5463-1/2023 od 13.10.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Travnik;
  • Akt broj: 03-38-20135-2/2023 od 26.6.2023. godine i Odgovor broj: 03-31-3-21694-2/2023 od 12.7.2023. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
 1. Razmatranje i donošenje Zaključka po podnesku broj 05-45-1414-1/23 od 15.11.2023. godine.

 

v.d. PREDSJEDAVAJUĆEG FERK-a

Jasmin Bešo

U Mostaru, 5.1.2024. godine

Broj: 01-02-1-20-1/24

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe