Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o održavanju VIII. redovite sjednice FERK-a u 2024. godini

Na temelju članka 33. stavak (1) Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH“, broj 60/23), članka 12. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 95/23) FERK će održati VIII. redovitu

sjednicu u 2024. godini, u četvrtak 4.4.2024. godine s početkom u 14 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici kneza Domagoja 12 A.

Na VIII. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa VII. redovite sjednice FERK-a održane 27.3.2024. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Nacrta Pravilnika o proizvodnji električne energije za vlastite potrebe, odluke o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka;
 3. Razmatranje i donošenje Nacrta pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o regulatornim naknadama, odluke o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka;
 4. Razmatranje i donošenje Nacrta Statuta o izmjeni Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, odluke o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka;
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Zahtjeva za oduzimanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva „KAMEN STIL“ D.O.O. TEŠANJ; (solarna fotonaponska elektrana „KS 150-1“)
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Zahtjeva za stjecanje statusa kvalificiranog proizvođača podnositelja zahtjeva:
  • KTL d.o.o.  Livno(solarna fotonaponska elektrana  „KTL ONE”)
  • „BRIST“ d.o.o. Boljkovac,  Gornji Vakuf-Uskoplje; (solarna fotonaponska elektrana  „BRIST”)
  • „CONRAM“ d.o.o. Brčko distrikt BiH; (solarna fotonaponska elektrana  „SEPARACIJA 1”)
 7. Razmatranje i odlučivanje po žalbi na:
  • Rješenje broj: 03-53-1-62367-1/2023 od 29.12.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo;
  • Razmatranje  žalbe na Rješenje broj: 03-53-1-46033-1/2023 od 11.10.2023. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo;
  • Rješenje broj: 03-53-1-60712-2/2023 od 8.2.2024. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo;
  • Rješenje broj: III-1-M-174/24 od 29.1.2024. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Distribucija električne energije Distribucijsko područje Jug Pogon Mostar.

 v.d. PREDSJEDAVAJUĆEG FERK-a

Jasmin Bešo

U Mostaru, 29.3.2024. godine

Broj: 01-02-1-427-1/24

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe