Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o održavanju IX. redovite sjednice FERK-a u 2024. godini

Na temelju članka 33. stavak (1) Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 60/23), članka 12. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 95/23) FERK će održati IX. redovitu sjednicu u 2024.

godini, u utorak, 9.4.2024. godine s početkom u 11 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici kneza Domagoja 12 A.

Na IX. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

  1. Razmatranje i donošenje Pravilnika o izdavanju dozvola;
  2. Razmatranje i donošenje Pravilnika o metodologiji utvrđivanja podrijetla električne energije, izračuna i objave strukture preostale električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  3. Razmatranje i donošenje Rješenja po Zahtjevu za oduzimanje Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva „SARAČEVIĆ“ d.o.o. Tešanj; (solarna fotonaponska elektrana  „SARAČEVIĆ 1-150“ i solarna fotonaponska elektrana  „SARAČEVIĆ 2-150“)
  4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Zahtjeva za stjecanje statusa kvalificiranog proizvođača podnositelja zahtjeva:
    • „JAFA Solar“ Tešanj; (solarna fotonaponska elektrana  „JAFA SOLAR”)
    • Proizvodnja solarne energije „ELECTRA“ iz Zenice; (solarna fotonaponska elektrana  „ELECTRA”)
  5. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelja zahtjeva AD-TANK d.o.o. Stolac;
  6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za obavljanje djelatnosti opskrbe i trgovine električnom energijom, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka, podnositelja zahtjeva GET - TZE d.o.o.  iz Širokog Brijega.

 

 

 v.d. PREDSJEDAVAJUĆEG FERK-a

Jasmin Bešo

U Mostaru, 3.4.2024. godine

Broj: 01-02-1-445-1/24

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe