Redovite sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o održavanju X. redovite sjednice FERK-a u 2024. godini

Na temelju članka 33. stavak (1) Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 60/23), članka 12. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 95/23) FERK će održati X. redovitu sjednicu u 2024.

godini, u petak 19.4.2024. godine s početkom u 11 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici kneza Domagoja 12 A.

Na X. redovitoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika s VIII. redovite sjednice FERK-a i Zapisnika s IX. redovite sjednice FERK-a;
 2. Razmatranje i donošenje Pravilnika o metodologiji utvrđivanja maksimalnih vrijednosti zajamčenih otkupnih cijena, zamjenske tržišne cijene i graničnih vrijednosti fiksnih premija;
 3. Razmatranje i donošenje Pravilnika o stjecanju statusa kvalificiranog proizvođača;
 4. Razmatranje i donošenje Pravilnika o proizvodnji električne energije za vlastite potrebe;
 5. Razmatranje i donošenje Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o regulatornim naknadama;
 6. Razmatranje i donošenje Statuta o izmjeni Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 7. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Zahtjeva za stjecanje statusa kvalificiranog proizvođača podnositelja zahtjeva:
  • „SE ELEKTRONIK", Vlasnik Prnjavorac Nezir, Tešanj; (solarna fotonaponska elektrana „KRNDIJA”)
  • PSE d.o.o. iz Mostara; (solarna fotonaponska elektrana „PODGORANI 1”)
  • Proizvodnja električne energije „IEEA“, Vlasnik: Avdić Ismet iz Tešnja; (solarna fotonaponska elektrana „IEEA 2“)
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za obavljanje djelatnosti opskrbe i trgovine električnom energijom, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka, podnositelja zahtjeva „GLOBAL ISPAT KIL“ d.o.o. Lukavac;
 9. Razmatranje i donošenje Zaključka po podnesku broj:
  • UP2-05-13-4-8-1/24 od 29.1.2024. godine;
  • UP2-05-13-4-16-1/24 od 23.2.2024. godine;
 10. Razmatranje i odlučivanje po žalbi na:
  • Rješenje broj: 03-33-1-17692-1/2023 od 30.5.2023. godine i Rješenje broj: 03-33-23088-1/2023 od 17.7.2023. godine, koja je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
  • Rješenje broj: 03-3l-04-3201-1/2024 od 24.1.2024. godine , koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
 11. Razmatranje i odlučivanje po Zahtjevu za rješenje spora izjavljenog protiv Odgovora broj: 04-43-1-2845-1/2024 od 29.2.2024. godine koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar. 

 v.d. PREDSJEDAVAJUĆEG FERK-a

Jasmin Bešo

U Mostaru, 12.4.2024. godine

Broj: 01-02-1-483-1/24

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe