Naknada za priključenje

Sukladno članku 45. stavak (4) Općih uvjeta za isporuku električne energije ( Službene novine Federacije BiH, broj 89/14, 7/18 i 84/19) jedinični iznosi naknada za priključenje na distribucijsku mrežu trebaju biti dostupni krajnjim kupcima/proizvođačima na internetskoj stranici FERK-a, ODS-a, kao i svim ovlaštenim uredima ODS-a za odnose s korisnicima distribucijskog sustava.

Sukladno navedenom FERK objavljuje kako je jedinični iznos naknada (bez PDV-a) za priključenje na distribucijsku mrežu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar:

 

- 195 KM/kW za priključenje na niskonaponskoj razini distribucijske mreže,

- 140 KM/kW za priključenje na srednjenaponskoj razini distribucijske mreže.

Odluke o jediničnim iznosima naknada za priključenje na distribucijsku mrežu objavljene su u Službene novine Federacije BiH, broj 104/14.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe