Одлуке

Одлуке са 23. редовне сједнице:

Одлука о референтној цијени (у примјени од 01.03.2016.)

Одлука о усвајању израчуна гарантованих откупних цијена електричне енергије из постројења ОИЕИЕК / прилог одлуке
Одлука о усвајању Нацрта правилника о издавању дозвола за рад за обављање енергетских дјелатности из области нафтне привреде
Одлука о јавној расправи о Нацрту правилника о издавању дозвола за рад за обављање енергетских дјелатности из области нафтне привреде
Одлука о одобрењу Правилника о поступку подношења захтјева за издавање гаранције поријекла електричне енергије
Одлука о усвајању текста Обавјештења о поднесеном Захтјеву за обнову дозволу за производњу за "ЕСКИМО С2"
Одлука о усвајању Нацрта дозволе за производњу електричне енергије за "МАЦ ЕЦО ОИЛ" д.о.о. Сарајево
Одлука о јавној расправи о Нацрту дозволе за производњу електричне енергије за "МАЦ ЕЦО ОИЛ" д.о.о. Сарајево
Одлука о Нацрту дозволе за производњу електричне енргије за "ЕЛПРО", Ливно
Одлука о јавној расправи о Нацрту дозволе за производњу електричне енргије за "ЕЛПРО", Ливно
Одлука о Нацрту дозволе за производњу електричне енргије за "ГОЛД ЕНЕРГY" д.о.о. Градачац
Одлука о јавној расправи о Нацрту дозволе за производњу електричне енргије за "ГОЛД ЕНЕРГY" д.о.о. Градачац

Одлуке са 22. редовне сједнице:

ОДЛУКА О ПРИВРЕМЕНОЈ РЕГУЛАТОРНОЈ НАКНАДИ (период 01.01.2016.-30.06.2016.)
Одлука о утврђивању постотка обавезног удјела електричне енергије за 2016. године
Одлука о усвајању текста Обавјештења за јавност о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу за "МАЦ ЕЦО ОИЛ" д.о.о. Сарајево
Одлука о усвајању текста Обавјештења за јавност о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу за "ГОЛД ЕНЕРГY" д.о.о. Градачац
Одлука о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу за ОД "СЕ СОЛАР 1-2" Хаџићи
Одлука о јавној расправи о Нацрту дозволе за рад за производњу за ОД "СЕ СОЛАР 1-2" Хаџићи
Одлука о усвајању Нацрта дозволе ра рад за производњу за "ЕЛГРАД" д.о.о. Јајце
Одлука о јавној расправи о Нацрту дозволе ра рад за производњу за "ЕЛГРАД" д.о.о. Јајце

Одлуке са 21. редовне сједнице:

Одлука о давању сагласности Јавном подузећу "Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне" дионичко друштво Мостар на Извјештај о завршеном циклусу мјерења

Одлука о давању сагласности Јавном подузећу Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.- Сарајево на Извјештај о завршеном циклусу мјерења

Одлука о давању сагласности Јавном подузећу "Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне" дионичко друштво Мостар на приједлог цијене јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге
Одлука о давању сагласности Јавном подузећу Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.- Сарајево на приједлог цијене јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге
Одлука о усвајању текста Обавјештења за јавност о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије за ОД "СЕ СОЛАР 1-2" Хаџићи, вл. Хрбат Мирсад из Сарајева
Одлука о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије за "ЕНЕРГЕТИЦ-ЕЛЕЦТРОНИЦ" д.о.о. Читлук
Одлука о јавној расправи о Нацрту дозволе за рад за производњу електричне енергије за "ЕНЕРГЕТИЦ-ЕЛЕЦТРОНИЦ" д.о.о. Читлук
Одлука о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије по Захтјеву за измјену и допуну за ГП ТОМИНГ д.о.о. Груде
Одлука о јавној расправи о Нацрту дозволе за рад за производњу електричне енергије по Захтјеву за измјену и допуну за ГП ТОМИНГ д.о.о. Груде

Одлуке са 20. редовне сједнице:

Одлука о усвајању текста обавјештења о поднесеном Захтјеву за дозволу за измјену и допуну дозволе за "ЕЛГРАД" д.о.о., Јајце

Одлуке са 19. редовне сједнице:

Одлука о усвајању текста обавјештења о поднесеном Захтјеву за дозволу за измјену и допуну дозволе за ГП ТОМИНГ д.о.о., Груде
Одлука о усвајању текста обавјештења о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије за "ЕНЕРГЕТИЦ-ЕЛЕЦТРОНИЦ" д.о.о., Читлук
Одлука о усвајању текста обавјештења о приједлогу цијене услуге јавног снабдјевача за пружању универзалне услуге од ЈП "Електропривреда ХЗ ХБ" д.с. Мостар
Одлука о усвајању текста обавјештења о приједлогу цијене услуге јавног снабдјевача за пружању универзалне услуге од ЈП Електропривреда БиХ д.д.- Сарајево
Одлука о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије за "АННY-ЦОМЕРЦЕ" д.о.о. Прозор-Рама
Одлука о јавној расправи о Нацрту дозволе за рад за производњу електричне енергије за "АННY-ЦОМЕРЦЕ" д..о.о. Прозор-Рама

Одлуке са 18. редовне сједнице:

Одлука о усвајању Правилника о измјенама и допунама Правилника о обавезном удјелу и преузимању електричне енергије произведене из обновљивих извора енергије са Образложењем уз правилник
Одлука о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије за „МАХИР“ д.о.о. Високо
Одлука о јавној расправи о Нацрту дозволе за рад за производњу електричне енергије за „МАХИР“ д.о.о. Високо
Одлука о усвајању Нацрту дозволе за рад за производњу електричне енергије за „БИНГО“ д.о.о. Тузла („БИНГО СОЛАР 05“)
Одлука о јавној расправи о Нацрту дозволе за рад за производњу електричне енергије за „БИНГО“ д.о.о. Тузла („БИНГО СОЛАР 05“)
Одлука о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије за ДОО „ШНЕЛКОМ“
Одлука о јавној расправи о Нацрту дозволе за рад за производњу електричне енергије за ДОО „ШНЕЛКОМ“
Одлука о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије за СЕ „ПРОСОЛАР“
Одлука о јавној расправи о Нацрту дозволе за рад за производњу електричне енергије за СЕ „ПРОСОЛАР“
Одлука о усвајању текста Обавјештења о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за производњу за „АННYЦОМЕРЦЕ“ д.о.о. Прозор-Рама

Одлуке са 17. редовне сједнице:

Одлука тексту обавјештења о поднесеном Захтјеву за дозволу за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева ДОО „ШНЕЛКОМ“, Илиџа
Одлука о усвајању Нацрта дозволе у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за снабдијевање електричном енергијом - дозволе 2. реда број 06-03- 680/22/15 од 24.07.2015. године, подносиоца захтјева ГЕН-И д.о.о. Сарајево,
Одлука о јавној расправи о Нацрту дозволе у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за снабдијевање електричном енергијом - дозволе 2. реда број 06-03- 680/22/15 од 24.07.2015. године, подносиоца захтјева ГЕН-И д.о.о. Сарајево,
Одлука о усвајању Нацрта дозволе у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за снабдијевање електричном енергијом - дозволе 2. реда број 06-03-512/11/15 од 05.06.2015. године, подносиоца захтјева Данске Цоммодитиес БХ д.о.о. из Сарајева
Одлука о јавној расправи о Нацрту дозволе у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за снабдијевање електричном енергијом - дозволе ИИ реда број 06-03-512/11/15 од 05.06.2015. године, подносиоца захтјева Данске Цоммодитиес БХ д.о.о. из Сарајева

Одлука о именовању предсједника ФЕРК-а

Одлуке са 15. редовне сједнице:

Одлука о усвајању Ревидованог нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о обавезном удјелу и преузимању електричне енергије произведене из обновљивих извора енергије са Образложењем уз Ревидовани нацрт
Одлука о општој расправи о Ревидованом нацрту Правилника о измјенама и допунама Правилника о обавезном удјелу и преузимању електричне енергије произведене из обновљивих извора енергије са Образложењем уз Ревидовани нацрт
Одлука којом се усваја Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије за ИГИ СОЛАР д.о.о. Читлук
Одлука о општој расправи за Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије за ИГИ СОЛАР д.о.о. Читлук
Одлука којом се усваја Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије за „ШОКЧЕВИЋ“ д.о.о. Орашје
Одлука о општој расправи за Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије за „ШОКЧЕВИЋ“ д.о.о. Орашје
Одлука о усвајању текста обавјештења о поднесеном Захтјеву за измјену и допуну дозволе за рад за „БИНГО“ д.о.о. Тузла
Одлука о усвајању текста обавјештења о поднесеном Захтјеву за дозволу за Данске Цоммодитиес БХ д.о.о.
Одлука о усвајању текста обавјештења о поднесеном Захтјеву за дозволу за ГЕН-И д.о.о. Сарајево
Одлука о усвајању текста обавјештења о поднесеном Захтјеву за дозволу за „МАХИР“ д.о.о. Високо
Одлука о усвајању текста обавјештења о поднесеном Захтјеву за дозволу за СЕ „ПРОСОЛАР“, вл. Бранимира Павличевића, из Прозора-Раме

Одлуке са 14. редовне сједнице:

Одлука о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-посторојењима ОИЕ за "СОЛ-ВЕС"
Одлука о усвајању текста Обавјештења о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије за ИГИ СОЛАР д.о.о. Читлук
Одлука о усвајању текста Обавјештења о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије за "ШОКЧЕВИЋ" д.о.о. Орашје
Одлука којом се утврђује начин и динамика плаћања регулаторне накнаде за 2015. годину

Одлуке са 13. редовне сједнице:

Одлука о Статут о измјенама и допунама Статута ФЕРК-а
Одлука о усвајању Нацрта правилника о измјенама и допунама Правилника о обавезном удјелу и преузимању електричне енергије произведене из обновљивих извора
Одлука о општој расправи о Нацрту правилника о измјенама и допунама Правилника о обавезном удјелу и преузимању електричне енергије произведене из обновљивих извора
Одлука о усвајању и општој расправи за Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије за Обрт "ПОЉОТРГ"
Одлука о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије за "ЕБХ" д.о.о. Сарајево
Одлука о општој расправи о Нацрту дозволе за рад за производњу електричне енергије за "ЕБХ" д.о.о. Сарајево
Одлука о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије за "ЦОМЕX" д.о.о. Тешањ
Одлука о општој расправи о Нацрту дозволе за рад за производњу електричне енергије за "ЦОМЕX" д.о.о. Тешањ

Одлуке са 12. редовне сједнице:

Одлука о усвајању текста Обавјештења о поднесеном Захтјеву за измјену и допуну дозволе за производњу та "ЕБХ" д.о.о. Сарајево
Одлука о усвајању текста Обавјештења о поднесеном Захтјеву за дозволу за производњу за "ЦОМЕX" д.о.о. Тешањ
Одлука о усвајању Нацрта дозволе за снабдијевање ел. енергијом за ЕУРО-ПОWЕР д.о.о. Тешањ
Одлука о општој расправи о Нацрту дозволе за снабдијевање ел. енергијом за ЕУРО-ПОWЕР д.о.о. Тешањ
Одлука о усвајању Нацрта дозволе за производњу ел. енергије за ЕНЕРГОСОЛ д.о.о. Столац 
Одлука о општој расправи о Нацрту дозволе за производњу ел. енергије за ЕНЕРГОСОЛ д.о.о. Столац 

Odluke sa 11. redovne sjednice:

Odluka o usvajanju Nacrta dozvole za snabdijevanje el. energijom drugog reda za HEP-Trade d.o.o. Mostar
Odluka o opštoj raspravi o Nacrtu dozvole za snabdijevanje el. energijom drugog reda za HEP-Trade d.o.o. Mostar
Odluka o usvajanju teksta obavještenja o podnesenom zahtjevu za dozvolu za ENERGOSOL d.o.o. Stolac
Odluka o usvajanju teksta obavještenja o podnesenom zahtjevu za dozvolu za POWER d.o.o. Tešanj
Odluka o privremenoj regulatornoj naknadi u 2015. godini

Одлуке са 10. редовне сједнице:

Одлука о усвајању текста обавјештења за јавност о Захтјеву за дозволу за снабдијевање електричном енергијом 2. реда подносиоца ХЕП-Траде д.о.о. из Мостара
Одлука о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије за  "ВРБАС-ЕНЕРГИЈА" д.о.о. Доњи Вакуф
Одлука о општој расправи о Нацрту дозволе за рад за производњу електричне енергије за  "ВРБАС-ЕНЕРГИЈА" д.о.о. Доњи Вакуф

Одлуке са 9. редовне сједнице:

Одлука о усвајању Нацрта дозволе за производњу ел. енергије за "ГРАНД 99" д.о.о. Травник
Одлука о општој расправи о Нацрту дозволе за производњу ел. енергије за "ГРАНД 99" д.о.о. Травник
Одлука (Оператор за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију)

Одлука са 8. редовне сједнице:

Одлука о усвајању текста обавјештења о Захтјеву за дозволу за "ВРБАС-ЕНЕРГИЈА" д.о.о. Доњи Вакуф
Одлука о усвајању Нацрта дозволе за производњу ел. енергије за "ОПЕС" д.о.о. Сарајево
Одлука о општој расправи о Нацрту дозволе за производњу ел. енергије за "ОПЕС" д.о.о. Сарајево

Одлука са 7. редовне сједнице:

Одлука о усвајању текста обавјештења о Захтјеву за дозволу за "ГРАНД99" д.о.о. Травник

Одлуке са 6. редовне сједнице:

Одлука о усвајању Нацрта дозволе за производњу ел. енергије за "СЕ ВЕДО 1"
Одлука о усвајању текста обавјештења о поднесеном Захтјеву за дозволу за производњу ел. енергије за "ОПЕС" д.о.о. Сарајево

Одлуке са 5. редовне сједнице:

Одлука о формалној расправи у поступку жалбе на ел. ен. сагласност број 26198/2013

Одлуке са 4. редовне сједнице:

Одлука о усвајању Нацрта дозволе за производњу електричне енергије за "БЕА" д.о.о. Мекиш бб - Тешањ
Одлука о општој расправи о Нацрту дозволе за производњу електричне енергије за "БЕА" д.о.о. Мекиш бб - Тешањ
Одлука о усвајању Нацрта дозволе за производњу електричне енергије за ДФ ГРАДЊА до.о.о. Коњиц
Одлука о општој расправи о Нацрту дозволе за производњу електричне енергије за ДФ ГРАДЊА до.о.о. Коњиц

Одлуке са 3. редовне сједнице:

Одлука о усвајању Нацрта правилника за тарифну методологију и тарифне поступке за дјелатност дистрибуције електричне енергије
Одлука о јавној расправи о Нацрту правилника за тарифну методологију и тарифне поступке за дјелатност дистрибуције електричне енергије
Одлука о усвајању текста Обавјештења о поднесеном захтјеву за "БЕА" д.о.о. Мекиш бб - Тешањ
Одлука о усвајању текста Обавјештења о поднесеном захтјеву за ДФ ГРАДЊА д.о.о. Коњиц

Одлуке са 1. редовне сједнице:

Одлука о усвајању Нацрта дозволе за производњу електричне енергије за "НИНО-ХА" д.о.о. Добој-Југ
Одлука о општој расправи о Нацрту дозволе за производњу електричне енергије за "НИНО-ХА" д.о.о. Добој Југ
Одлука о усвајању Нацрта дозволе за снабдијевање електричном енергијом за ПРИМОРКА д.о.о. Широки Бријег
Одлука о општој расправи о Нацрту дозволе за снабдијевање електричном енергијом за ПРИМОРКА д.о.о. Широки Бријег

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе