Одлуке

Одлуке са 20. редовне сједнице:

Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-872/63/17 од 25.10.2017. године, подносиоца захтјева „МЕРКЕЗ-ОИЛ“ д.о.о. Нови Травник
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-986/74/17 од 28.11.2017. године, подносиоца захтјева Д.О.О. „КАЛИМ-ПРОФИЛ“ Тешањ
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ број 06-03-947/71/17 од 15.11.2017. године, подносиоца захтјева Дјелатност сродна обртничкој-Производња електричне енергије - „ПАПЕ“, вл. Мирсад Башић, из Тузле
Одлука о привременој регулаторној накнади за имаоце дозвола
Одлука о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система ЈП ЕП БиХ д.д.- Сарајево
Одлука о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система ЈП "ЕП ХЗ ХБ" д.д. Мостар

Одлуке са 19. редовне сједнице:

Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, број 06-03-971/72/17 од 22.11.2017. године, подносиоца захтјева ЕУРОБЕНЗ д.о.о. Груде
Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-727/54/17 од 04.08.2017. године, подносиоца захтјева „ЛАГЕР“ д.о.о. Посушје
Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, број 06-03-713/52/17 од 04.08.2017. године, подносиоца захтјева „ЛАГЕР“ д.о.о. Посушје
Усваја се Нацрт одлуке о измјенама и допунама Општих услова за испоруку електричне енергије са Образложењем уз нацрт
Одлука о утврђивању процента обавезног удјела електричне енергије за 2018. годину
Општа расправа о Нацрту одлуке о измјенама  и допунама Општих услова за испоруку електричне енергије 
Одлука о утврђивању цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге ЈП Електропривреда БиХ д.д. -Сарајево
 -  Одлука о давању сагласности ЈП "Електропривреда ХЗ ХБ" д.д. Мостар на приједлог цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система ЈП ЕП БиХ д.д.
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система ЈП "ЕП ХЗ ХБ" д.д.

Одлуке са 18. редовне сједнице:

Усваја се Нацрт одлуке о измјенама и допунама одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. - Сарајево
Усваја се Нацрт одлуке о измјенама и допунама одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар
Усваја се текст Обавјештења за јавност о приједлогу цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, који је ФЕРК-у достављен на сагласност
Усваја се текст Обавјештења за јавност о приједлогу цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар
Општа расправа о Нацрту одлуке о измјенама и допунама одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. – Сарајево
Општа расправа о Нацрту одлуке о измјенама и допунама одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар

Одлуке са 17. редовне сједнице:

-Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије у поступку преноса Дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-963/53/12 од 26.07.2017. године са „ИВЕX“ д.о.о. Усора на ЕНЕРГY ТРАДЕ д.о.о. Усора
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ број 06-03-809/59/17 од 26.09.2017. године, подносиоца захтјева „МИРНА ЛУКА“, вл. Жељка Козине, из Чапљине
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-612/45/17 од 14.06.2017. године, подносиоца захтјева Фотонапонска електрана „СОЛАР-РАМА“ вл. Славка Жилића, из Прозора-Раме
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-712/51/17 од 03.08.2017. године, подносиоца захтјева ГП ТОМИНГ д.о.о. Груде

Одлуке са 16. редовне сједнице:

- Одлука о избору Предсједника ФЕРК-а
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-679/50/17 од 12.07.2017. године, подносиоца захтјева „ИНТЕР“ д.о.о. Тешањ

Одлуке са 14. редовне сједнице:

Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-341/21/17 од 09.03.2017. године, подносиоца захтјева „АДРИЈА-ПРОДУКТ“ д.о.о. Зеница
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ број 06-03-663/48/17 од 05.07.2017. године, подносиоца захтјева „БРОТИС“ д.о.о. Читлук 

Одлуке са 13. редовне сједнице:

Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, број 06-03-526/32/17 од 15.05.2017. године, подносиоца захтјева „Г-ТАНК“ д.о.о. Витез 
Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-568/40/17 од 29.05.2017. године, подносиоца захтјева „ТИОИЛ“ д.о.о. Стара Била, Витез
Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, број 06-03-567/39/17 од 29.05.2017. године, подносиоца захтјева „ТИОИЛ“ д.о.о. Стара Била, Витез
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ број 06-03-559/36/17 од 26.05.2017. године, подносиоца захтјева Фотонапонска електрана „БАРЕ“, вл. Марка Маркешића, из Прозора-Раме
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-556/35/17 од 25.05.2017. године, подносиоца захтјева „БИЧАКЧИЋ“ д.о.о Сарајево
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, по Захтјеву за измјену и допуну дозволе за рад број 06-03-665/49/17 од 07.07.2017. године, подносиоца захтјева „ЕКО-ЕНЕРГY“ д.о.о. Тешањ
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ број 06-03-631/47/17 од 22.06.2017. године, подносиоца захтјева „СФЕ ИНТЕРQУАЛИТY“, вл. Зинете Ћемерлић, из Прозора-Раме
Усваја се Правилник о измјени и допуни Правилника о методологији и начину обрачуна регулаторних накнада за имаоце дозвола са Образложењем 
Усвајају се Мрежна правила дистрибуције оператора дистрибутивног система Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар 

Одлуке са 12. редовне сједнице:

Усваја се Нацрт дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе ИИ реда, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе ИИ реда, број 06-03-581/41/17 од 01.06.2017. године, подносиоца захтјева ХСЕ БХ д.о.о. из Сарајева
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, по Захтјеву за измјену и допуну дозволе за рад број 06-03-543/34/17 од 18.05.2017. године, подносиоца захтјева „ИВЕX“ д.о.о. Усора, у поступку измјене и допуне Дозволе за рад – лиценце за обављање електропривредне дјелатности производња електричне енергије број 06-03-963/53/12 од 28.11.2012. године, са новим производним објектом соларном фотонапонском електраном „ИВЕX 2“
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-517/29/17 од 10.05.2017. године, подносиоца захтјева „МФС ТРАДЕ“ д.о.о. Дује - Клокотница
- Одобрава се План изградње и реконструкције дистрибутивне мреже за 2017. годину Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар 
Одлука о референтној цијени која се примјењује од 01.09.2017.
- Усваја се израчун гарантованих откупних цијена електричне енергије из постројења за кориштење обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације / ПРИЛОГ ОДЛУКЕ 

Одлуке са 11. редовне сједнице:

Општа расправа о Нацрту правилника о измјени и допуни Правилника о методологији и начину обрачуна регулаторних накнада за имаоце дозвола 
Усваја се Нацрт правилника правилника о измјени и допуни Правилника о методологији и начину обрачуна регулаторних накнада за имаоце дозвола са Образложењем 
Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-310/17/17 од 02.03.2016. године, подносиоца захтјева Е-ТАНК д.о.о. из Блажуја
Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-459/24/17 од 13.04.2016. године, подносиоца захтјева „ПРОМИНГ“ д.о.о. Бугојно
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-478/26/17 од 24.04.2017. године, подносиоца захтјева „ЕКО ЕНЕРГИЈА“ д.о.о. Калесија
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-93/7/17 од 24.01.2017. године, подносиоца захтјева МАXИМА ИСТ д.о.о. Мостар
Одобрава се План изградње и реконструкције дистрибутивне мреже за 2017. годину Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. - Сарајево 

Одлуке са 10. редовне сједнице:

Усваја се Нацрт дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе ИИ реда, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе ИИ реда, број 06-03-508/28/17 од 05.05.2017. године, подносиоца захтјева АЛ Траде д.о.о. из Мостара
Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, број 06-03-468/25/17 од 18.04.2017. године, подносиоца захтјева Доо „ЧАВКУНОВИЋ – БАУ“ Бихаћ
Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, број 06-03-419/23/17 од 03.04.2017. године, подносиоца захтјева „КОПЕX-САРАЈЛИЋ“ д.о.о. Сребреник

Одлуке са 9. редовне сједнице:

Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-1209/186/16 од 28.12.2016. године, подносиоца захтјева ОИЛ-АЦ д.о.о. Мостар
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-49/4/17 од 12.01.2017. године, подносиоца захтјева „ИНГ-ЕКО“ д.о.о. Прозор-Рама
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-338/20/17 од 09.03.2017. године, подносиоца захтјева „ПЕРО“ Зеница д.о.о
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-323/18/17 од 06.03.2017. године, подносиоца захтјева „ПЛИВА“ д.о.о. Јајце
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-270/12/17 од 20.02.2017. године, подносиоца захтјева „ТУРБИНА“ д.о.о. Јајце

Одлуке са 8. редовне сједнице:

- Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, број 06-03-288/13/17  од 23.02.2017. године, подносиоца захтјева „БРКИЋ-ПЕТРОЛ“ д.о.о. Зеница
Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-290/15/17 од 23.02.2017. године, подносиоца захтјева „ЕЛ ТАРИК ОИЛ БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ“ д.о.о. Сарајево
Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, број 06-03-289/14/17 од 23.02.2017. године, подносиоца захтјева „ЕЛ ТАРИК ОИЛ БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ“ д.о.о. Сарајево
Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-328/19/17 од 08.03.2017. године, подносиоца захтјева ДОО „РЕЗ“ Цазин
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ број 06-03-90/6/17 од 24.01.2017. године, подносиоца захтјева ДЈЕЛАТНОСТ СРОДНА ОБРТНИЧКОЈ – „СЛАВИНОВИЋИ И“, вл. Селвер Мемић, из Тузле

Одлуке са 7. редовне сједнице:

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-248/11/17 од 16.02.2017. године, подносиоца захтјева „ЕКО-ЕНЕРГY“ д.о.о. Тешањ
- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ број 06-03-159/10/17 од 03.02.2017. године, подносиоца захтјева „ФАВОРИТ БХ“ д.о.о. Бихаћ
- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-46/2/17 од 12.01.2017. године, подносиоцу захтјева „МиниWат“ д.о.о. Травник
- ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОЦЕНТА ЗА ОБРАЧУН ВАРИЈАБИЛНОГ ДИЈЕЛА РЕГУЛАТОРНИХ НАКНАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Одлуке са 6. редовне сједнице:

Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, по Захтјеву за измјену и допуну дозволе за рад број 06-03-1208/185/16 од 28.12.2016. године, подносиоца захтјева „НАТРОН-ХАYАТ“ д.о.о. Маглај
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ број 06-03-70/5/17 од 18.01.2017. године, подносиоца захтјева „СУНЦЕ“, вл. Ана Кудић

Одлука са 5. редовне сједнице:

Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, по Захтјеву за измјену и допуну дозволе за рад број 06-03-101/9/17 од 25.01.2017. године, подносиоца захтјева ДФ ГРАДЊА д.о.о Коњиц 

Одлука са 4. редовне сједнице:

Одлука о избору Предсједника ФЕРК-а

Одлуке са 3. редовне сједнице:

Усваја се Нацрт дозволе за рад за трговање ЛПГ-ом, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за трговање ЛПГ-ом, број 06-03-927/157/16 од 21.09.2016. године, подносиоца захтјева „ЛИQУИВЕX“ д.о.о. Усора
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, по Захтјеву за измјену и допуну дозволе за рад број 06-03-1206/184/16 од 28.12.2016. године, подносиоца захтјева “БИЧАКЧИЋ“ д.о.о Сарајево

Одлуке са 2. редовне сједнице:

Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, број 06-03-1049/169/16 од 31.10.2016. године, подносиоца захтјева ДОО „ПЕТРОЛ-П“ БихаћОдлуке са 1. редовне сједнице
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева „ЕНЕРГОНОВА“ д.д. Сарајево, у поступку преноса Дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-851/151/16 од 07.10.2016. године са „МИМС-ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Сарајево 
Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-1142/179/16 од 01.12.2016. године, подносиоца захтјева „ТРГОШПЕД“ д.о.о. Какањ

Одлуке са 1. редовне сједнице:

Општа расправа о Нацрту дозволе за рад за производњу електричне енергије у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-974/163/16 од 10.10.2016. године, подносиоца захтјева „ХО Свјетлост“ д.о.о. Добој Исток, одржат ће се дана 23.01.2017. године у 13:00 сати
Општа расправа о Нацрту дозволе за рад за производњу електричне енергије у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-1054/171/16 од 31.10.2016. године, подносиоца захтјева „Јаклићи Б&Б“ д.о.о. Прозор-Рама, одржат ће се дана 20.01.2017. године у 12:00 сати
Општа расправа о Нацрту дозволе за рад за производњу електричне енергије у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-1005/167/16 од 21.10.2016. године, подносиоца захтјева ДОО „ПЕТРОЛ-П“ Бихаћ, одржат ће се дана 20.01.2017. године у 13:00 сати
Општа расправа о Нацрту дозволе за рад за производњу електричне енергије у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-770/145/16 од 04.07.2016. године, подносиоца захтјева САМЕЛАY д.о.о. Тешањ, одржат ће се дана 23.01.2017. године у 14:00 сати
Усваја се Нацрт дозволе за рад, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-974/163/16 од 10.10.2016. године, подносиоца захтјева „ХО Свјетлост“ д.о.о. Добој Исток
Усваја се Нацрт дозволе за рад, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-1054/171/16 од 31.10.2016. године, подносиоца захтјева „Јаклићи Б&Б“ д.о.о. Прозор-Рама
Усваја се Нацрт дозволе за рад, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-1005/167/16 од 21.10.2016. године, подносиоца захтјева ДОО „ПЕТРОЛ-П“ Бихаћ
Усваја се Нацрт дозволе за рад, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-770/145/16 од 04.07.2016. године, подносиоца захтјева САМЕЛАY д.о.о. Тешањ
Усваја се Правилник о методологији и начину обрачуна регулаторних накнада за имаоце дозвола са Образложењем уз правилник
Утврђују се износи једнократних накнада за обраду поднесака, којима се покрећу поступци пред ФЕРК-ом, у износима који су дати у Прилогу број 1, који је саставни дио ове одлуке.

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе