Одлуке

22. редовна сједница

Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-943/75/18 од 05.11.2018. године, подносиоца захтјева „ХЕ Енергy“ д.о.о. Столац
- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-936/74/18 од 31.10.2018. године, подносиоца захтјева СОР „ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРАНА-НЕВИЋ ПОЉЕ 1.“ вл. Роберт Бегић
Не даје се сагласност ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, као имаоцу дозволе за снабдијевање електричном енергијом - дозволе И реда и јавном снабдјевачу на приједлог цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге

21. редовна сједница

Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-729/50/18 од 30.07.2018. године, подносиоца захтјева ТРАНСПОРТ ПАЖИН д.о.о. Столац
Усваја се текст Обавјештења за јавност о приједлогу цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево
Одлука о привременој накнади за имаоце дозвола за обављање електропривредних дјелатности и имаоца дозволе за рад Оператора за ОИЕИЕК за 2019. годину
Референтна цијена електричне енергије износи 0,108821 КМ/кWх (10,8821 фенинга/кWх)
Одлука о утврђивање постотка обавезног удјела електричне енергије у 2019. години
Усваја се израчун гарантованих откупних цијена електричне енергије из постројења за кориштење обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације / Прилог одлуке

20. редовна сједница

Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за измјену и допуну дозволе за рад број 06-03-819/62/18 од 13.09.2018. године подносиоца захтјева ГП ТОМИНГ д.о.о. Груде у поступку измјене и допуне 
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-932/73/18 од 30.10.2018. године, подносиоца захтјева ХЕЕТ д.о.о. Прозор-Рама
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-742/52/18 од 03.08.2018. године, подносиоца захтјева „ТИК“ д.о.о. Јелах бб-Тешањ
Усваја се План надгледања за 2019. годину ималаца ФЕРК-ових дозвола за рад
- Даје се сагласност Јавном предузећу Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. – Сарајево, на нормализоване криве оптерећења за крајње купце, замјенске криве оптерећења за категорије и групе потрошње, као и резултате анализе кривих оптерећења из Извјештаја о завршеном циклусу мјерења у поступку израде  дијаграма оптерећења – Септембар 2017. – Аугуст 2018

19. редовна сједница

Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ број 06-03-894/71/18 од 15.10.2018. године, подносиоца захтјева Фотонапонска електрана ГАМА
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ број 06-03-637/46/18 од 05.07.2018. године, подносиоца захтјева „Н С С Н“ д.о.о. Мостар
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-813/61/18 од 12.09.2018. године, подносиоца захтјева „ЕБХ“ д.о.о. Сарајево
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-743/53/18 од 03.08.2018. године, подносиоца захтјева „Велико сунце“ д.о.о., из Стоца
Даје се сагласност ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, као имаоцу дозволе за снабдијевање електричном енергијом - дозволе И реда и јавном снабдјевачу, на приједлог цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге

18. редовна сједница:

-Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-772/60/18 од 31.08.2018. године, подносиоца захтјева БАРАЋ-ЦО д.о.о. Читлук
-Усваја се Нацрт дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за измјену и допуну дозволе за рад број 06-03-834/63/18 од 24.09.2018. године подносиоца ИЦТ д.о.о. из Широког Бријега у поступку измјене и допуне Дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе ИИ реда број 06-03-631/25/14 од 04.10.2017. године имаоца дозволе ПРОЕНЕРГY д.о.о. из Мостара
Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, број 06-03-727/49/18 од 30.07.2018. године, подносиоца захтјева „ТРАНСПОРТБЕТОН“ д.о.о. Кисељак

17. редовна сједница:

ЈАСМИНУ БЕШИ, предсједнику ФЕРК-а, престаје функција предсједника ФЕРК-а даном 07.10.2018. године
Усваја се Нацрт дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе ИИ реда, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе ИИ реда, број 06-03-766/58/18 од 28.08.2018. године, подносиоца захтјева ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-755/56/18 од 20.08.2018. године, подносиоца захтјева „ГРОХС Х&Г“ д.о.о. Сарајево
Одобрава се План развоја и изградње дистрибутивне мреже за 2018. годину Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. - Сарајево

16. редовна сједница:

Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-730/51/18 од 30.07.2018. године, подносиоца захтјева ЗИБЛИН & Цо д.о.о. Љубушки

15. редовна сједница:

Усваја се Нацрт дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе ИИ реда, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе ИИ реда, број 06-03-692/48/18 од 13.07.2018. године, подносиоца захтјева ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-750/55/18 од 09.08.2018. године, подносиоца захтјева „ЕЛЕКТРО-СОЛАР“, власник Суљановић Фехим
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ број 06-03-634/45/18 од 03.07.2018. године, подносиоца захтјева ПТП „ШОЛА“ д.о.о. ТОМИСЛАВГРАД
Одобрава се План развоја и изградње дистрибутивне мреже за 2018. годину Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар

13. редовна сједница:

Усваја се Нацрт дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе ИИ реда, број 06-03-624/44/18 од 27.06.2018. године, подносиоца захтјева АСА Енергија д.о.о. Сарајево
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-470/32/18 од 20.04.2018. године, подносиоца захтјева СОЛИК д.о.о., из Прозора-Раме

12. редовна сједница:

Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-13/1/18 од 03.01.2018. године, подносиоца захтјева „ЕЛГРАД“ д.о.о. Јајце
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-505/35/18 од 07.05.2018. године, подносиоца захтјева ЕНЕРГY ТРАДЕ д.о.о. Усора

11. редовна сједница:

Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-434/29/18 од 06.04.2018. године, подносиоца захтјева „ПИ-ПИ“ д.о.о. Високо
Усваја се Правилник о измјени и допунама Правилника о методологији и начину обрачуна регулаторних накнада за имаоце дозвола са Образложењем

10. редовна сједница:

Усваја се Нацрт дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе 2. реда, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе ИИ реда, број 06-03-461/30/18 од 18.04.2018. године, подносиоца захтјева „Интеренерго“ д.о.о. Сарајево
Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за трговање ЛПГ-ом, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговање ЛПГ-ом, број 06-03-1055/86/17 од 27.12.2017. године, подносиоца захтјева ГТГ плин д.о.о. Зеница
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-373/26/18 од 21.03.2018. године, подносиоца захтјева „ЕЛЕКТРО ГРУПА“ д.д. Горњи Вакуф-Ускопље
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, по Захтјеву за измјену и допуну дозволе за рад број 06-03-477/34/18 од 23.04.2018. године, подносиоца захтјева „ЕМY“ д.о.о. Зеница
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-412/28/18 од 03.04.2018. године, подносиоца захтјева „Г.М.Ц. БиХ“ д.о.о. Орашје
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ број 06-03-349/24/18 од 13.03.2018. године, подносиоца захтјева „СУНЧАНА ЛИВАДА“, вл. Стипо Леовац, из Јајца
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ број 06-03-350/25/18 од 13.03.2018. године, подносиоца захтјева „СУНЧАНА ЛИВАДА“, вл. Стипо Леовац, из Јајца
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-188/13/18 од 06.02.2018. године, подносиоца захтјева ЈП „ВИК“ д.о.о. Зеница

8. rедовна сједница:

Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, број 06-03-1007/78/17 од 04.12.2017. године, подносиоца захтјева ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, ЗД РУ „ГРАЧАНИЦА“ д.о.о. Горњи Вакуф-Ускопље
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ број 06-03-333/20/18 од 6.3.2018. године, подносиоца захтјева Соларна електрана „К-СОЛАР“, вл. Петар Кудић, из Прозора-Раме
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ број 06-03-332/19/18 од 06.03.2018. године, подносиоца захтјева Соларна електрана „СОЛАР-Б“, вл. Анте Баришић, из Прозора-Раме
Одлука о давању сагласности  Јавном подузећу „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар на дијаграме оптерећења
Одлука о усвајању Мрежних правила дистрибуције

7. редовна сједница:

Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за трговање ЛПГ-ом, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговање ЛПГ-ом, број 06-03-261/16/18 од 15.02.2018. године, подносиоца захтјева „ПЛИНОМАТИЦ“ д.о.о. Кисељак
Општа расправа о Нацрту правилника о измјени и допунама Правилника о методологији и начину обрачуна регулаторних накнада
Усваја се Нацрт правилника о измјени и допунама Правилника о методологији и начину обрачуна регулаторних накнада за имаоце дозвола са Образложењем уз Нацрт

6. Редовна сједница:

Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, број 06-03-1046/84/17 од 19.12.2017. године, подносиоца захтјева „ПЕТРОЛ БХ ОИЛ ЦОМПАНY“ д.о.о. Сарајево

5. Редовна сједница:

Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, број 06-03-1051/85/17 од 21.12.2017. године, подносиоца захтјева БРОВИС Д.Д. ВИСОКО
Усваја се Нацрт дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда, број 06-03-213/14/18 од 07.02.2018. године, подносиоца захтјева ЕРДАЛ д.о.о. из Сарајева
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-990/77/17 од 28.11.2017. године, подносиоца захтјева „КАЛИМ“ д.о.о. Тешањ
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-1016/80/17 од 08.12.2017. године, подносиоца захтјева МК ГРОУП д.о.о. из Стоца
Одлука о утврђивању постотка за обрачун варијабилног дијела регулаторних накнада за 2018. годину

4. Редовна сједница:

Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, број 06-03-1035/83/17 од 14.12.2017. године, подносиоца захтјева„KAKANJ PETROL“ d.o.o. Какањ
Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, број 06-03-80/10/18 од 22.01.2018. године, подносиоца захтјева „МЕРЦАТОР БХ“ д.о.о. Сарајево
Усваја се Правилник о надгледању са Образложењем, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу
Одлука о давању сагласности ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево на приједлог цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге

3. редовна сједница:

Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-1023/82/17 од 11.12.2017. године, подносиоца захтјева СоларМаx д.о.о. Мостар
Усваја се текст Обавјештења за јавност о приједлогу цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево

2. редовна сједница:

Усваја се Нацрт правилника о надгледању са Образложењем уз Нацрт
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-1022/81/17 од 11.12.2017. године, подносиоца захтјева „ЕКО-РЕМ“ д.о.о. Сарајево
Општа расправа о Нацрту правилника о надгледању одржат ће се дана 14.02.2018. године у 10:30 сати,  у Мостару, у просторијама ФЕРК-а

1. редовна сједница:

Усваја се Нацрт дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе 2. реда, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе ИИ реда, број 06-03-942/69/17 од 14.11.2017. године, подносиоца захтјева Г-Петрол д.о.о. Сарајево
Усваја се Нацрт дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе 2. реда, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе ИИ реда, број 06-03-946/70/17 од 16.11.2017. године, подносиоца захтјева Витол Адриатик д.о.о. из Сарајева
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ број 06-03-973/73/17 од 21.11.2017. године, подносиоца захтјева Соларна електрана „ЕНЕРГО СОЛАР“, вл. Никола Марић, из Јабланице
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-853/60/17 од 16.10.2017. године, подносиоца захтјева „СУША-ЦОММЕРЦЕ“ д.о.о. Високо
Усваја се Одлука о измјенама и допунама Општих услова за испоруку електричне енергије са Образложењем
Одлука о измјенама и допунама Општих услова  за испоруку електричне енергије 

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе