Одлуке

Одлуке са 19. редовне сједнице у 2019:

-  Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-1127/19 од 11.11.2019. године, подносиоца захтјева д.о.о. „И-ЦРНИ“ Цазин, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Одлука о утврђивању процента за израчунавање варијабилног дела регулаторних накнада за 2019. годину..

- Одлуку о привременој регулаторној накнади за имаоце дозвола за обављање електропривредних дјелатности и имаоца дозволе за рад оператора за оиеиек за 2020. Годину

Одлуке са 18. редовне сједнице у 2019:

 - Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, број 06-03-1155/19 од 15.11.2019. године, подносиоца захтјева „БТГ“ д.о.о. ТОМИСЛАВГРАД, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу. 

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, по Захтјеву за измјену и допуну дозволе за рад број 06-03-497/19 од 09.04.2019. године, подносиоца захтјева „ECO ENERGY“ д.о.о. Грачаница, у поступку измјене и допуне Дозволе за рад – лиценце за обављање електропривредне дјелатности производња електричне енергије број 06-03-1501/86/13 од 26.03.2014. године, због изградње новог производног објекта соларне фотонапонске електране „ECO ENERGY 1“, соларне фотонапонске електране „МБП“ и соларне фотонапонске електране „БКС“, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-496/19 од 09.04.2019. године, подносиоца захтјева „АНАРЕА“ д.о.о. Грачаница, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за дистрибуцију електричне енергије у поступку издавања дозволе по Захтјеву за измјену и допуну дозволе за рад број 06-03-1058/19 од 18.10.2019. године подносиоца захтјева ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, у поступку измјене и допуне Дозволе за рад - лиценце за обављање електропривредне дјелатности дистрибуција електричне енергије број 06-03-737/34/12 од 18.12.2012. године, ради промјене сједишта друштва, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу. 

- Одлуку о привременој регулаторној накнади за имаоце дозвола за обављање електропривредних дјелатности и имаоца дозволе за рад оператора за оиеиек за 2020. Годину

- Одлуку о утврђивању постотка обавезног удјела електричне енергије произведене из обновљивих извора енергије за 2020. годину

Одлуке са 17. редовне сједнице у 2019:

- Усваја се Нацрт дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда, број 06-03-1042/19 од 16.10.2019. године, подносиоца захтјева ИЦТ д.о.о. из Широког Бријега, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, по Захтјеву за измјену и допуну дозволе за рад број 06-03-1055/19 од 18.10.2019. године, подносиоца захтјева „ЕБХ“ д.о.о. Сарајево, у поступку измјене и допуне Дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-813/61/18 од 10.12.2018. године, због изградње новог производног објекта хидроелектране „Каменица“, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-802/19 од 12.07.2019. године, подносиоца захтјева „АНТОНИО ЦОММЕРЦЕ“ д.о.о. Мостар, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-853/19 од 09.08.2019. године, подносиоца захтјева „БИОЕНЕРГИ“ д.о.о. Витез, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу. 

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-847/19 од 06.08.2019. године, подносиоцу захтјева „БЛ ЦОММЕРЦЕ“ д.о.о. Сарајево, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу. 

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-762/19 од 02.07.2019. године, подносиоца захтјева БВ СУНЦЕ д.о.о. из Стоца, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-1003/19 од 03.10.2019. године, подносиоца захтјева „КАМЕН СТИЛ“ Д.О.О. ТЕШАЊ, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије у микропостројењу ОИЕ, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ број 06-03-1105/19 од 05.11.2019. године, подносиоца захтјева „КОМИНГ“ д.о.о. Какањ, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-420/19 од 14.03.2019. године, подносиоца захтјева L O W R E d.o.o. Međugorje Čitluk, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу. 

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-810/19 од 17.07.2019. године, подносиоца захтјева ОИЛ-АЦ д.о.о. Мостар, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу. 

Одлуке са 16. редовне сједнице у 2019:

- Усваја се Одлука о измјенама Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине са Образложењем, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Правилник о измјенама Правилника о методологији и начину обрачуна регулаторних накнада за имаоце дозвола са Образложењем, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу. 

- Усваја се Правилник о измјенама Правилника о методологији за израчунавање накнада за прикључење и дефинисање рокова и услова за прикључак на дистрибутивну мрежу са Образложењем, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, број 06-03-963/19 од 19.09.2019. године, подносиоца захтјева „ВАРИПЛАСТ“ д.о.о. Грачаница, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-944/19 од 13.09.2019. године, подносиоца захтјева „ИЛМА“ д.о.о. Тешањ, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-740/19 од 21.06.2019. године, подносиоца захтјева „БАХЕН-ГРАДЊА“ д.о.о. Сарајево, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу. 

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-653/19 од 30.05.2019. године, подносиоца захтјева „RSV ENERGY“ д.о.о. БОСАНСКИ ПЕТРОВАЦ, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу. 

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије у микропостројењу ОИЕ, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ број 06-03-848/19 од 07.08.2019. године, подносиоца захтјева „СУНЧАНА ЛИВАДА“, вл. Стипо Леовац, из Јајца, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу. 

- Усваја се Одлука о измјенама и допунама Општих услова за испоруку електричне енергије са Образложењем, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Правилник о измјенама и допунама Правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача са Образложењем, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Даје се сагласност ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, као имаоцу дозволе за снабдијевање електричном енергијом - дозволе I реда и јавном снабдјевачу, на приједлог цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге, садржан у члану 1. Одлуке о утврђивању приједлога цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге од 1. јануара 2020. године број: И-10043/19 од 27.09.2019. године.

 

Одлуке са 15. редовне сједнице у 2019:

- САНЕЛИ ПОКРАЈЧИЋ, предсједници ФЕРК-а, престаје функција предсједнице ФЕРК-а даном      07.10.2019. године.

МИЛЕ СРДАНОВИЋ, члан ФЕРК-а, бира се за предсједника ФЕРК-а на период од годину дана, почевши са даном 08.10.2019. године.

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, по Захтјеву за измјену и допуну дозволе за рад број 06-03-883/19 од 23.08.2019. године, подносиоца захтјева „ENERGY“ д.о.о., из Какња, у поступку измјене и допуне Дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-1041/39/15 од 07.06.2019. године, због изградње новог производног објекта соларне фотонапонске електране „ENERGY 2“ и соларне фотонапонске електране „ENERGY 3“, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу. 

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, по Захтјеву за измјену и допуну дозволе за рад број 06-03-437/19 од 20.03.2019. године, подносиоца захтјева „Интер-Енерго“ д.о.о. Горњи Вакуф-Ускопље, у поступку измјене и допуне Дозволе за рад - лиценце за обављање електропривредне дјелатности производња електричне енергије број 06-03-1303/38/11 од 18.12.2012. године, са новим производним објектом хидроелектраном „Саставци“ и хидроелектраном „Дубоки Поток“, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу. 

- Усваја се Нацрт одлуке о измјенама Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине са Образложењем уз Нацрт, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Нацрт правилника о измјенама Правилника о методологији и начину обрачуна регулаторних накнада за имаоце дозвола са Образложењем уз Нацрт, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.  

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-926/19 од 09.09.2019. године, подносиоца захтјева „НЕДЕР“ д.о.о. Тешањ, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу. 

- Општа расправа о Нацрту одлуке о измјенама Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине одржаће се дана 16.10.2019. године у 12:00 часова, у Мостару, у просторијама ФЕРК-а.

- Општа расправа о Нацрту правилника о измјенама Правилника о методологији и начину обрачуна регулаторних накнада за имаоце дозвола одржаће се дана 16.10.2019. године у 10:30 часова, у Мостару, у просторијама ФЕРК-а.

 

Одлуке са 13. редовне сједнице у 2019:

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе, по Захтјеву за измјену и допуну дозволе за рад број 06-03-769/19 од 03.07.2019. године, подносиоца захтјева „HE Energy“ д.о.о. Столац, у поступку измјене и допуне Дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-943/75/18 од 21.01.2019. године, због изградње новог производног објекта соларне фотонапонске електране „HE ENERGY 2“, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-636/19 од 23.05.2019. године, подносиоца захтјева „БИЧАКЧИЋ СОЛАР“ д.о.о., из Сарајева, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-778/19 од 05.07.2019. године, подносиоца захтјева ЕнергЕтица д.о.о. Сарајево, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-779/19 од 05.07.2019. године, подносиоца захтјева ЕНЕРГИЈА ХОДОВО д.о.о. Сарајево, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-306/11/19 од 20.02.2019. године, подносиоца захтјева MARSSEL d.o.o. Mostar, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-773/19 од 04.07.2019. године, подносиоца захтјева „СОЛАР“ Устиколина -вл. Дурановић Хасиб, из Фоче, Федерација БиХ, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ број 06-03-820/19 од 07.2019. године, подносиоца захтјева „ВГ-МОНТИНГ“ д.о.о. Витез, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-801/19 од 12.07.2019. године, подносиоца захтјева Д.О.О. „ZAMCOMERC“ Фојница, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

Одлуке са 12. редовне сједнице у 2019:

-  Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-742/19 од 24.06.2019. године, подносиоца захтјева „ЕМY“ д.о.о. Зеница, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу. 

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-757/19 од 28.06.2019. године, подносиоца захтјева Ф.Л. WИНД д.о.о. ТОМИСЛАВГРАД, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу. 

Одлуке са 11. редовне сједнице у 2019:

- Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) по Захтјеву за измјену и допуну дозволе за рад (лиценце) број 06-03-512/19 од 12.04.2019. године подносиоца д.о.о. „ИНТЕР-БУТАН“ Цазин, у поступку измјене и допуне Дозволе за рад (лиценце) за трговање ЛПГ-ом број 06-03-453/60/16, ради промјене везане за број транспортних јединица потребних за обављање лиценциране дјелатности за коју је постојећа дозвола за рад (лиценца) издата, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за измјену и допуну дозволе за рад број 06-03-666/19 од 05.06.2019. године подносиоца захтјева СОЛИК д.о.о., из Прозора-Раме, у поступку измјене и допуне Дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-470/32/18, због изградње новог производног објекта соларне фотонапонске електране „Солик“, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-485/19 од 04.04.2019. године, подносиоца захтјева „G-TANK“ д.о.о. Витез, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ број 06-03-667/19 од 006.2019. године, подносиоца захтјева „КУДИЋ“, вл. Миле Кудић, из Прозора-Раме, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-654/19 од 30.05.2019. године, подносиоца захтјева „С електро“ д.о.о. БОСАНСКИ ПЕТРОВАЦ, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Одобрава се План развоја и изградње дистрибутивне мреже за 2019. годину Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар примљен у ФЕРК 15.05.2019. године под бројем 07-01-109-01/19.

- Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за трговање ЛПГ-ом, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговање ЛПГ-ом, број 06-03-491/19 од 05.04.2019. године, подносиоца MESSER MOSTAR PLIN d.o.o., из Мостара, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Нацрт дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда, број 06-03-782/19 од 08.07.2019. године, подносиоца захтјева Axpo BH d.o.o. из Сарајева, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

- Усваја се Нацрт дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда, број 06-03-744/19 од 24.06.2019. године, подносиоца захтјева „PETROL BH OIL COMPANY“ д.о.о. Сарајево, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

Одлуке са 10. редовне сједнице у 2019:

- Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) по Захтјеву за измјену и допуну дозволе за рад (лиценце) број 06-03-524/19 од 12.04.2019. године подносиоца „HIFA-OIL“ д.о.о. Тешањ, у поступку измјене и допуне Дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а број 06-03-372/14/16, са новим складишним капацитетима, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу. 

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за измјену и допуну дозволе за рад број 06-03562/19 од 06.05.2019. године подносиоца захтјева ОД „СЕ СОЛАР 1-2“ Хаџићи, у поступку измјене и допуне Дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-786/27/15, због промјене техничких карактеристика у постојећем производном објекту соларној фотонапонској електрани „СОЛАР 1“, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

Одлуке са 9. редовне сједнице у 2019:

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-253/7/19 од 14.02.2019. године, подносиоца захтјева „ЕСЦО ЕЦО ЕНЕРГИЈА“ д.о.о. ЛИВНО, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу. 

- Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-502/19 од 09.04.2019. године, подносиоца захтјева „КАМЕЊАК-ЦОП“ д.о.о., из Травника, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

Одлуке са 8. редовне сједнице у 2019:

Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за измјену и допуну дозволе за рад број 06-03-1080/79/18 од 28.12.2018. године подносиоца захтјева „ENERGY“ д.о.о

Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева „FEKO-ENERGY“ д.о.о. Зеница, у поступку преноса Дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-341/21/17 издате 14.09.2017. године са „АДРИЈА-ПРОДУКТ“ д.о.о.

Усваја се Нацрт правилника о измјенама и допунама Правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача са Образложењем уз Нацрт, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

Општа расправа о Нацрту правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача одржаће се дана 23.05.2019. године у 13:00 часова, у Мостару, у просторијама ФЕРК-а.

Општа расправа о Ревидованом нацрту одлуке о измјенама и допунама Општих услова за испоруку електричне енергије одржаће се дана 23.05.2019. године у 10:30 часова, у Мостару, у просторијама ФЕРК-а.

Усваја се Ревидовани нацрт одлуке о измјенама и допунама Општих услова за испоруку електричне енергије са Образложењем уз ревидовани нацрт, у тексту како је предложен на дневни ред за сједницу.

Одлуке са 7. редовне сједнице у 2019:

Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-321/12/19 од 27.02.2019. године, подносиоца захтјева „АЛФЕ-МИ“ д.о.о. Живинице
Одобрава се План развоја и изградње дистрибутивне мреже за 2019. годину Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. - Сарајево

Одлуке са 6. редовне сједнице у 2019:

Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за измјену и допуну дозволе за рад број 06-03-271/9/19 од 15.02.2019. године подносиоца захтјева ГП ТОМИНГ д.о.о. Груде
Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-451/19 од 25.3.2019. године, подносиоца захтјева ЕРО д.о.о. Чапљина
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-410/19 од 13.03.2019. године, подносиоца захтјева „БРАТСТВО“ д.д. Горњи Вакуф-Ускопље
Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-302/10/19 од 20.02.2019. године, подносиоца захтјева „СОЛИС“ д.о.о. Лукавац

Одлука са 4. редовне сједнице у 2019:

Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, број 06-03-140/4/19 од 04.02.2019. године, подносиоца захтјева ДОО „ПЕТРОЛ-П“ Бихаћ

Одлука са 3. редовне сједнице у 2019:

Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-23/2/19 од 10.01.2019. године, подносиоца захтјева д.о.о. „БХ СТРУЈА“ Цазин

Одлуке са 2. редовне сједнице у 2019:

-Усваја се Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за измјену и допуну дозволе за рад број 06-03-1025/78/18 од 06.12.2018. године подносиоца захтјева ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар
Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-956/77/18 од 9.11.2018. године, подносиоца захтјева АД-ТАНК д.о.о. Столац

Одлуке са 1. редовне сједнице у 2019:

Усваја се Нацрт дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, у поступку издавања дозволе по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, број 06-03-950/76/18 од 07.11.2018. године, подносиоца захтјева АрцелорМиттал Зеница, д.о.о.
Усваја се Нацрт одлуке о измјенама и допунама Општих услова за испоруку електричне енергије са Образложењем уз Нацрт
Усваја се Нацрт правилника о измјенама Правилника о методологији за израчунавање накнада за прикључење и дефинисање рокова и услова за прикључак на дистрибутивну мрежу са Образложењем уз Нацрт
Општа расправа о Нацрту одлуке о измјенама  и допунама Општих услова за испоруку електричне енергије 
Општа расправа о Нацрту правилника о измјенама Правилника о методологији за израчунавање накнада за прикључење и дефинисање рокова и услова за прикључак на дистрибутивну мрежу

 

 
Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе