Одлуке

Одлуке сa 26. редовне сједнице у 2021:

 

 

Одлуке сa 25. редовне сједнице у 2021:

 

 

Одлуке сa 24. редовне сједнице у 2021:

 

 

Одлуке сa 23. редовне сједнице у 2021:

 

 

Одлуке сa 22. редовне сједнице у 2021:

 

 

Одлуке сa 21. редовне сједнице у 2021:

 

 

Одлуке сa 20. редовне сједнице у 2021:

 


САНЕЛА ПОКРАЈЧИЋ, члан ФЕРК-а, бира се за предсједника ФЕРК-а на период од годину дана, почевши са даном 08.10.2021. године.

 

Одлуке сa 19. редовне сједнице у 2021:

 

 

Одлуке сa 18. редовне сједнице у 2021:

 

 

Одлуке сa 17. редовне сједнице у 2021:

 

 

Одлуке сa 15. редовне сједнице у 2021:

 

 

Одлуке сa 14. редовне сједнице у 2021:

 

 

Одлуке сa 13. редовне сједнице у 2021:

 

 

Одлуке сa 12. редовне сједнице у 2021: 

 

 

Одлуке сa 11. редовне сједнице у 2021:

 

 

Одлуке сa 10. редовне сједнице у 2021:

 

 

Одлуке сa 9. редовне сједнице у 2021:

 

 

Одлуке сa 8. редовне сједнице у 2021:

 

 

Одлуке сa 7. редовне сједнице у 2021:

 

 

Одлуке сa 6. редовне сједнице у 2021:

 

 

Одлуке сa 5. редовне сједнице у 2021:

 

 

Одлуке сa 4. редовне сједнице у 2021:

 

 

Одлуке сa 3. редовне сједнице у 2021:

 

 

Одлуке сa 2. редовне сједнице у 2021:

 

 

 

Одлуке са 1. редовне сједнице у 2021:

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе